Wyszukiwarka:
Aktualności

Tajemnica Słowa Bożego

2013-12-31

News
Zapraszam uczniów i sympatyków naszej Szkoły Słowa Bożego do dzielenia się refleksją nad tajemnicą "Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas" (J 1, 14). Na dobry początek s.M. Damiana! jk


Tajemnica Słowa Bożego, które przyjęło ludzkie Ciało,
tajemnicą Świąt Bożego Narodzenia

Pochylając się nad żłóbkiem, w którym leży Boży Syn, nie sposób przejść obojętnie wobec miłości, pokory i prostoty Boga. A jednocześnie nie można pozostać obojętnym wobec Tajemnicy Słowa, które stało się Człowiekiem, by tę miłość, prostotę i pokorę nam objawić.

W Encyklopedii chrześcijaństwa możemy przeczytać, że Słowem Bożym jest stworzenie. A więc niebo i ziemia opowiadają nam chwałę Boga. Słowem Bożym jest także objawianie się Boga przez proroków czy przez znaki. Słowem Bożym jest Pismo Święte. Słowem Bożym jest wreszcie Jezus Chrystus – Słowo, które stało się Ciałem[1]. Przez swojego Syna Bóg najpełniej objawił nam prawdę o sobie i swojej miłości do człowieka. Św. Jan Ewangelista pisząc piękny hymn o Słowie przenosi nas „ponad przestrzeń i czas, ponad wszelkie stworzenie, aby nam ukazać kim jest Jezus, człowiek posiadający pełne prawo, aby nam objawić to, co niewidzialne”[2].

Słowo Boga, nad którym pochylamy się każdego dnia w Piśmie Świętym, przyjęło nasze ludzkie ciało, by być bliżej nas, by być z nami, by nauczyć nas miłości. Wpatrując się w to Boże Dziecię, kontemplując Miłość, wzruszając się dobrocią Boga pamiętamy, że przyjęcie Boga oznacza często zmianę życia, postawy, myślenia. Przyjęte Słowo przemienia nasze życie, bo jest ono jak miecz (por. Hbr 4, 12), bo ono rani i leczy (por. Oz 6, 1). Boże Słowo, istniejące od zawsze, będące przed czasem przyjęło ludzkie ograniczenia, zaistniało w czasie. Słowo wymaga słuchania, zakłada dialog, wchodzi w relację. Jest Ktoś kto mówi i ktoś kto słucha. „Rodzi się ono z miłości mówiącego, odwzajemnionej prze tego, kto słucha. Rodzi się z miłości i rodzi miłość. Dlatego Bóg, który jest miłością (por 1J 4, 8), jest także Słowem”[3].

Warto zauważyć, że chodzi wciąż o Jednego Boga, o Jedno Słowo wyrażane na wiele sposobów a w pełni wyrażone w Osobie Jezusa Chrystusa. Czytane w Piśmie Świętym Słowo Boże jest tym samym Słowem, które stało się Człowiekiem – Jezusem Chrystusem. Dlaczego warto o tym przypominać? Przeżywanie kolejnych w naszym życiu Świąt Bożego Narodzenia zachęca do refleksji nad tym, co te Święta wnoszą w nasze życie, w naszą codzienność. Może co roku jest tak samo, może podobnie. Czas pełen dobroci, ciepła, miłości, bo przecież Bóg się narodził. I dobrze, że tak jest, gdyż pokazuje nam to, ile w nas dobra i wrażliwości. Nie możemy jednak na tym się zatrzymać. Bóg rodzi się każdego dnia na tylu ołtarzach świata. Rodzi się każdego dnia w sercach tych, którzy przyjmują Słowo Boże. Bóg wciąż się rodzi, wciąż przychodzi, by być z nami. Bóg jest z nami i zostanie do skończenia świata (por. Mt 20, 28). To od nas zależy czy Go przyjmiemy, czy każdego dnia będziemy mieli Boże Narodzenie. Gdy Jezus rodził się na ziemi nie wszyscy Go przyjęli, choć przyszedł do swoich (por. J 1, 11). Nie wszyscy Go rozpoznali. Tym jednak, którzy Go rozpoznali dało moc, by mogli stać się dziećmi Bożymi (por. J 1, 12). Silvano Fausti pisze: „Jeśli w istocie Słowo jest Bogiem, słuchanie Go sprawia, że jest się jak Bóg, gdyż ktoś staje się Słowem, którego słucha” [4].

Dziś także Bóg przychodzi i nie przez wszystkich jest rozpoznany. Otwórzmy nasze oczy i nasze serca. Kontemplujmy Boga, który stał się Człowiekiem a rozpoznamy Go przychodzącego w naszej codzienności. Przychodzącego w sakramentach, w swoim Słowie, w drugim człowieku. Dziękujmy Jezusowi za to, ze stał się jednym z nas, że przyszedł, byśmy mogli poznać i doświadczyć miłości Boga. Uwielbiajmy Słowo, które stało się Ciałem. Uwielbiajmy Jezusa, który jest:

Ofiarą złożoną na Krzyżu za nasze grzechy.

Słowem które trzeba głosić.

Prawdą, którą trzeba przekazywać.

Drogą, którą trzeba iść.

Światłem które trzeba zapalić.

Życiem, którym trzeba żyć.

Miłością, którą trzeba kochać.

Radością, której trzeba udzielać.

Ofiarą, którą trzeba złożyć.

Pokojem, który trzeba dawać.

Chlebem życia, który trzeba spożywać.

Głodnym, którego trzeba nakarmić.

Spragnionym, którego trzeba napoić.

Nagim, którego trzeba przyodziać.

Bezdomnym, którego trzeba przyjąć.

Chorym, którego trzeba uleczyć.

Samotnym, którego trzeba kochać.

Nie chcianym, którego trzeba chcieć.

Trędowatym, któremu trzeba obmyć rany.

Żebrakiem, któremu trzeba dać uśmiech.

Pijanym, którego trzeba wysłuchać.

Chorym umysłowo, którego trzeba bronić.

Maluczkim, którego trzeba objąć.

Niewidomym, którego trzeba prowadzić.

Niemym, za którego trzeba mówić.

Kaleką, z którym trzeba iść.

Narkomanem, któremu trzeba dać przyjaźń.

Prostytutką, którą trzeba wyrwać z niebezpieczeństwa i podtrzymać.

Więźniem, którego trzeba odwiedzić.

Staruszkiem, któremu trzeba służyć.

Dla mnie Jezus jest moim Bogiem.

Jezus jest moim Oblubieńcem.

Jezus jest moim Życiem.

Jezus jest moją jedyną Miłością.

Jezus jest moim Wszystkim (Matka Teresa z Kalkuty).


s.M. Damiana

fot. s.M.D


[1] H. Witczyk (red.), Encyklopedia chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 669.

[2] S. Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana, Kraków 2009, s. 16.

[3] Tamże, s. 19.

[4] Tamże, s. 24.

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14263676

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu