Wyszukiwarka:
Aktualności

Wakacje ze Słowem Bożym

2016-06-24

News
Dla wielu chrześcijan czas wakacji jest dobrą okazją do pogłębienia swojej wiary. Jezus, po powrocie uczniów z misji głoszenia, zachęcił ich: Idźcie sami na miejsce pustynne i trochę odpocznijcie (Mk 6, 31). Podobnie ks. Franciszek Blachnicki zapraszam młodzież i rodziny na wakacyjne oazy Ruchu Światło-Życie. O wakacyjnych propozycjach rekolekcji ze Słowem Bożym pisze Pani Krystyna; zob. poniżej.

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy,

tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa (Rz 10, 17)

 

Wakacje ze Słowem Bożym, czyli udział w rekolekcjach

REKOLEKCJE (łac. recolligare - zbierać na nowo, powtórnie), to potrzeba serca chrześcijanina, który wsłuchując się w Słowo Boże może na nowo, powtórnie spotkać się z Chrystusem. Św. Hieronim napisał, że „nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Podstawową praktyką duchową chrześcijanina jest lectio divina, którą znają czytelnicy Szkoły Słowa Bożego, a którą na tej stronie internetowej prezentuje przede wszystkim ks. prof. Jan Kochel. Ta praktyka duchowa pomaga zrozumieć nasze zakorzenienie w Chrystusie, co pomaga wzrastać do nowego życia w Nim. Każde rekolekcje pomagają odczytać Boże Słowo skierowane do nas osobiście.

W katolicyzmie rekolekcje to kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej przez modlitwę (lektura Biblii), konferencje i spowiedź lub rozmowę z księdzem. Rekolekcje mogą być dłuższe - wyjazdowe i zamknięte. Wtedy odbywają się w ośrodkach rekolekcyjnych czy klasztorach. W zależności od rodzaju duchowości mogą zakładać częściowe lub całkowite milczenie przez okres ich trwania. Mogą być organizowane dla chętnych w pewnym przedziale wiekowym (młodzież, dorośli) lub proponują określoną tematykę. Ich plan obejmuje codzienną mszę, nauki - konferencje, czas na osobistą modlitwę, refleksję inspirowaną Biblią oraz spowiedź.

W XXI wieku zaistniały nowe możliwości pomagające wierzącym pracować nad własnym życiem i kontemplować Słowo Boże, np. stworzono rekolekcje radiowe, internetowe, na facebooku, oazę rekolekcyjną… Wystarczy w internecie wybrać odpowiednią stronę i przeżywać udział w rekolekcjach w wybranym przez siebie, np. klasztorze.

Papież Benedykt przypominał o znaczeniu rekolekcji w atmosferze głębokiego wyciszenia - w 2008 roku w Radiu Watykańskim powiedział: "W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednimi miejscami dla takiego doświadczenia duchowego są zwłaszcza domy rekolekcyjne. W tym celu trzeba je wspierać materialnie i zapewniać im odpowiedni personel”.

Kapucyn brat Robert Krawiec stworzył w internecie zestawienie danych na temat rekolekcji organizowanych przez różne ośrodki w Polsce. Opracowaniem takiego katalogu zajmuje się redakcja ekai.pl (mail: ekai@ekai.pl).

Proponuję dwa ośrodki, w których przeżywam swe rekolekcje – w duchowości karmelitańskiej i jezuickiej (ćwiczenia duchowe).

Krystyna


REKOLEKCJE KARMELITAŃSKIE W CZERNEJ w roku 2015-2016 skupiają się wokół miłosierdzia ze względu na „Rok Miłosierdzia”. Siostry piszą: "Wszystkie rozważania i praktyki w naszym Domu Rekolekcyjnym skupiają się i prowadzą ostatecznie do tej centralnej tajemnicy chrześcijańskie wiary” - miłosierdzia.

W lipcu:

6-11 - rekolekcje dla małżeństw,

13-16 - otwarte dla wszystkich,

19-23 - dla wszystkich.

W sierpniu:

2-7 - dla wszystkich,

9-14 - rekolekcje lectio divina - dla wszystkich,

16-21 - dla wszystkich,

23-28 - dla wszystkich "Miłosierdzie Boże w doświadczeniu Świętych Karmelu”.


Centrum Duchowości KSIĘŻA JEZUICI CZĘSTOCHOWA

Sesje i rekolekcje odbywają się w klimacie skupienia i modlitwy. Rozmyślania, kontemplacja to szkoła modlitwy nad słowami, obrazami, ideami biblijnymi, aby można było dostrzec i docenić działanie Boga w swym życiu - kim jest Bóg i ja przed Bogiem. Kontemplacja rodzi uczucia, pragnienia dane przez Boga, a ja jestem uczestnikiem wydarzeń w Ewangelii. Biblia objawia kim jest Bóg, w Jezusie i co czyni dla świata i dla mnie. Ćwiczenia to modlitwa Pismem Świętym, a nie jego studiowanie. Cel praktyczny tych ćwiczeń - wzrastać w jedności z Bogiem, aby podejmować właściwe decyzje życiowe, myśleć, działać jak Jezus i wzrastać w wewnętrznej wolności od grzechu i złych przywiązań.

W czasie tegorocznych wakacji Ojcowie proponują:

5 dniowe rekolekcje fundament - 9-14 lipca oraz 12-17 sierpnia,

fundament plus - 9-14 lipca,

8 dniowe rekolekcje ignacjańskie - 29 czerwca - 7 lipca oraz 2-10 sierpnia, 20-28 sierpnia.

Pozostałe tematy
Aktualności

Wprowadzenie do antropologii biblijnej

Nowy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Che cosa è l`uomo? Un itinerario di antropologia biblica (Czym jest człowiek? Wprowadzenie do antropologii biblijnej) to bardzo potrzebna i aktualna pomoc w interpretacji nauczania doktryny Kościoła katolickiego. Dokument już wzbudza dyskusję (zob. wywiad z ks. prof. Witczykiem), stąd zachęta do uważnej lektury.

więcej

Niedziela Słowa Bożego 2020

Z inicjatywy Franciszka obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego (zob. List). Papież pragnie uczcić 50. rocznicę powstania Katolickiej Federacji Biblijnej oraz 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima. Niedziela ma wymiar ekumeniczny, gdyż jednoczy wszystkich chrześcijan wokół Słowa: To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania (2 Kor 5,19 BP).

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5218580

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu