Wyszukiwarka:
Aktualności

Wakacje ze Słowem Bożym

2016-06-24

News
Dla wielu chrześcijan czas wakacji jest dobrą okazją do pogłębienia swojej wiary. Jezus, po powrocie uczniów z misji głoszenia, zachęcił ich: Idźcie sami na miejsce pustynne i trochę odpocznijcie (Mk 6, 31). Podobnie ks. Franciszek Blachnicki zapraszam młodzież i rodziny na wakacyjne oazy Ruchu Światło-Życie. O wakacyjnych propozycjach rekolekcji ze Słowem Bożym pisze Pani Krystyna; zob. poniżej.

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy,

tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa (Rz 10, 17)

 

Wakacje ze Słowem Bożym, czyli udział w rekolekcjach

REKOLEKCJE (łac. recolligare - zbierać na nowo, powtórnie), to potrzeba serca chrześcijanina, który wsłuchując się w Słowo Boże może na nowo, powtórnie spotkać się z Chrystusem. Św. Hieronim napisał, że „nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Podstawową praktyką duchową chrześcijanina jest lectio divina, którą znają czytelnicy Szkoły Słowa Bożego, a którą na tej stronie internetowej prezentuje przede wszystkim ks. prof. Jan Kochel. Ta praktyka duchowa pomaga zrozumieć nasze zakorzenienie w Chrystusie, co pomaga wzrastać do nowego życia w Nim. Każde rekolekcje pomagają odczytać Boże Słowo skierowane do nas osobiście.

W katolicyzmie rekolekcje to kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej przez modlitwę (lektura Biblii), konferencje i spowiedź lub rozmowę z księdzem. Rekolekcje mogą być dłuższe - wyjazdowe i zamknięte. Wtedy odbywają się w ośrodkach rekolekcyjnych czy klasztorach. W zależności od rodzaju duchowości mogą zakładać częściowe lub całkowite milczenie przez okres ich trwania. Mogą być organizowane dla chętnych w pewnym przedziale wiekowym (młodzież, dorośli) lub proponują określoną tematykę. Ich plan obejmuje codzienną mszę, nauki - konferencje, czas na osobistą modlitwę, refleksję inspirowaną Biblią oraz spowiedź.

W XXI wieku zaistniały nowe możliwości pomagające wierzącym pracować nad własnym życiem i kontemplować Słowo Boże, np. stworzono rekolekcje radiowe, internetowe, na facebooku, oazę rekolekcyjną… Wystarczy w internecie wybrać odpowiednią stronę i przeżywać udział w rekolekcjach w wybranym przez siebie, np. klasztorze.

Papież Benedykt przypominał o znaczeniu rekolekcji w atmosferze głębokiego wyciszenia - w 2008 roku w Radiu Watykańskim powiedział: "W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednimi miejscami dla takiego doświadczenia duchowego są zwłaszcza domy rekolekcyjne. W tym celu trzeba je wspierać materialnie i zapewniać im odpowiedni personel”.

Kapucyn brat Robert Krawiec stworzył w internecie zestawienie danych na temat rekolekcji organizowanych przez różne ośrodki w Polsce. Opracowaniem takiego katalogu zajmuje się redakcja ekai.pl (mail: ekai@ekai.pl).

Proponuję dwa ośrodki, w których przeżywam swe rekolekcje – w duchowości karmelitańskiej i jezuickiej (ćwiczenia duchowe).

Krystyna


REKOLEKCJE KARMELITAŃSKIE W CZERNEJ w roku 2015-2016 skupiają się wokół miłosierdzia ze względu na „Rok Miłosierdzia”. Siostry piszą: "Wszystkie rozważania i praktyki w naszym Domu Rekolekcyjnym skupiają się i prowadzą ostatecznie do tej centralnej tajemnicy chrześcijańskie wiary” - miłosierdzia.

W lipcu:

6-11 - rekolekcje dla małżeństw,

13-16 - otwarte dla wszystkich,

19-23 - dla wszystkich.

W sierpniu:

2-7 - dla wszystkich,

9-14 - rekolekcje lectio divina - dla wszystkich,

16-21 - dla wszystkich,

23-28 - dla wszystkich "Miłosierdzie Boże w doświadczeniu Świętych Karmelu”.


Centrum Duchowości KSIĘŻA JEZUICI CZĘSTOCHOWA

Sesje i rekolekcje odbywają się w klimacie skupienia i modlitwy. Rozmyślania, kontemplacja to szkoła modlitwy nad słowami, obrazami, ideami biblijnymi, aby można było dostrzec i docenić działanie Boga w swym życiu - kim jest Bóg i ja przed Bogiem. Kontemplacja rodzi uczucia, pragnienia dane przez Boga, a ja jestem uczestnikiem wydarzeń w Ewangelii. Biblia objawia kim jest Bóg, w Jezusie i co czyni dla świata i dla mnie. Ćwiczenia to modlitwa Pismem Świętym, a nie jego studiowanie. Cel praktyczny tych ćwiczeń - wzrastać w jedności z Bogiem, aby podejmować właściwe decyzje życiowe, myśleć, działać jak Jezus i wzrastać w wewnętrznej wolności od grzechu i złych przywiązań.

W czasie tegorocznych wakacji Ojcowie proponują:

5 dniowe rekolekcje fundament - 9-14 lipca oraz 12-17 sierpnia,

fundament plus - 9-14 lipca,

8 dniowe rekolekcje ignacjańskie - 29 czerwca - 7 lipca oraz 2-10 sierpnia, 20-28 sierpnia.

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14292158

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu