Wyszukiwarka:
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

2020-07-01

News
Lipiec to miesiąc czci Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).


(...) jeden z żołnierzy włócznią przebił Jezusowi bok,

 z którego zaraz wypłynęły krew i woda

J 19,34


W lipcu odprawiane są nabożeństwa ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa i rozważania litanii z pięknymi wezwaniami.

Biblijna interpretacja

Biblijna interpretacja wskazuje na znaczenie krwi (gr. haima) jako źródła życia. Krew to życie, a panem życia jest Bóg (por. Kpł 17,11-14). Dlatego też w kulcie pierwszego (starego) Przymierza krwi nie można było spożywać z mięsem składanym w ofierze (por. Pwt 12,23n; Dz 15,20.29). Wylewana na ołtarz krew sprawiała, że niektóre ofiary nabierały wartości ekspiacyjnej (przebłagalnej) (por. Hbr 9,7; 13,11). Ale w pełni skuteczna była jedynie krew Jezusa (Hbr 10,4.19), bo On sam jest Ofiarą (Przebłagalnią): Bóg uczynił Go ołtarzem przebłagalnia. Przez wiarę, w Jego krwi objawił swoją sprawiedliwość, aby odpuścić grzechy popełnione uprzednio w czasie cierpliwości Bożej (Rz 3,25n). Krew Jezusa jest więc krwią nowego Przymierza "na odpuszczenie grzechów" (por. Wj 24,6-8; Mt 26,28; Mk 14,24); jest krwią, którą się spożywa podczas uczty eucharystycznej "na życie wieczne" (J 6,53n; 1 Kor 10,16).

Pismo Święte przekonuje też, że nie można bezkarnie rozlewać krwi niewinnej, a zwłaszcza krwi małych, bezbronnych, proroków (por. Mt 23,29-36; 27,4.24n), gdyż Bóg zawsze ją pomści (Ap 6,10; 19,2). Krew niewinnych "głośno woła" i domaga się sądu (Rdz 4,10; por. Pwt 32,43; Łk 18,7; Ap 7,9). Obowiązuje zaś bezwzględny zakaz zabijania człowieka ("przelewania krwi"), oparty na przykazaniu Bożym (Wj 20,13). Syn Boży jednak dobrowolnie przelał swoją krew, odnawiając w ten sposób dawne przymierze (por. Iz 53,12; Łk 22,20). Tak Przenajdroższa Krew wypłynęła z boku Jezusa jako życiodajne źródło życia dla wspólnoty Kościoła (por. J 19,31-37; 1 P 1,19; 1 J 5,6-8).

Litania Najdroższej Krwi Chrystusa

Odmawianie litanii do Krwi Pańskiej przypomina łaski, których udziela Jezus broczący Krwią w czasie modlitwy w Ogrójcu, biczowania, koronowania cierniem, na Drodze Krzyżowej, w czasie krzyżowania i otwarcia boku włócznią. Wezwania litanijne pełnią rolę próśb, aby krew Jezusa obmyła całą ludzkość z grzechów, ratowała w nieszczęściach (np. "Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia", "..., bez której nie ma przebaczenia", "..., zdroju miłosierdzia", "..., nadziejo pokutujących", "..., zadatku życia wiecznego").

W XIX w. propagatorem kultu Krwi Jezusa był św. Kasper del Bufalo (1786-1837), włoski kapłan i założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajświętszej. Dowodził, że czas wymaga "odnowy chwały krzyża Jezusa". W 1822 roku uzyskał zezwolenie na obchodzenie liturgiczne święta Krwi Chrystusa. 1 lipca w domach swego stowarzyszenia, później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi zaczęto odmawiać litanię. Papież Pius IX dekretem Redemti sumus (1849) rozszerzył obchód święta na cały Kościół, a Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu zachęcali także św. Jan XXIII (Inde a primis - 1959) i św. Jan Paweł II.

Aktualizacja kultu

W zbiorach polskich pieśni religijnych można znaleźć następujący tekst:

O krwi Najdroższa,
O krwi Odkupienia;
Napoju życia, z nieba dla nas dany!

O zdroju łaski,
o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany...

(Droga do nieba, 513).

Rzeczywiście dla współczesnego człowieka kult Najdroższej Krwi Chrystusa to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z tajemnicą miłosierdzia Bożego. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika wskazują na prawdziwe źródło tego kultu. Jest nim Serce Jezusa, które "płonie miłością" i obdarowuje świętymi sakramentami. Najdroższa Krew jest "napojem życia" danym z nieba; napojem na drogę do "życia wiecznego". Krew Pańska to również "zdrój łaski" i "cena zbawienia", która "grzechowe leczy rany". Nie ustajemy zatem dziękować za dar Krwi Chrystusa, za to źródło miłosierdzia Boże i Eucharystii, bo "kto (...) pije moją krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym" (J 6,54). 

Krystyna

fot. M.I. Rupnik SJ - mozaika Sanguis Christi
Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12092146

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu