Wyszukiwarka:
Aktualności

Trzy nawrócenia - Wielki Post z ks. Franciszkim Blachnickim

2021-02-21

News
Trzy nawrócenia, których doświadczył sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Z okazji 100. rocznicy jego urodzin (24 marca) warto powrócić do nauczania założyciela Ruchu Światło-Życie (Oazy)!

* Pierwsze nawrócenie - nawrócenie wiary:

Pierwsze nawrócenie polega na poznaniu nadprzyrodzonej rzeczywistości (Jezusa, Bożego planu zbawienia) w sposób egzystencjalny i personalny, i na zasadniczym zwróceniu - poddaniu jej swojego życia. W moim życiu to okres od B1 (cela więzienia w Katowicach - 17 czerwca 1942 r.) do wstąpienia do seminarium (WSD w Krakowie) i pierwsze lata pobytu tam - odpowiada to okresowi ewangelizacji i osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

* Drugie nawrócenie - nawrócenie ufności (nadziei):

Wreszcie zaczynam pojmować właściwy stosunek do mojej nędzy i do mego skażenia. To nie coś, co należy za wszelką cenę wyrzucić z sobie, (...) lecz przeciwnie, do tego muszę się przyznać spokojnie i z pogodą, wziąć to na siebie i znosić z Chrystusem jako mój krzyż.

Drugie nawrócenie to zasadnicza rezygnacja z pragnienia zbawienia siebie i oczyszczenia własnym wysiłkiem (w życiu świętych: często okres niezwykłych umartwień), zrozumienie, że tylko Bóg zbawia - ufność zbawienia - wiara w odpuszczenie grzechów, nowe nastawienie do swoich niedoskonałości (znoszenie, "będę się przechwalał w swoich słabościach"). (...) Na fundamencie tego nawrócenia budowane było całe moje kapłańskie życie, cała działalność. Trwało to ponad trzydzieści lat.

* Trzecie nawrócenie - nawrócenie miłości:

Trzecie nawrócenie. Nawrócenie miłości. To etap, który stoi jeszcze przede mną - przedmiot tęsknoty, wołania! Ale cały okres pobytu w Carlsbergu zdaje się być przygotowaniem do nawrócenia. Musi ono być poprzedzone śmiercią. Śmierć (strego człowieka) jest uwarunkowaniem miłości. Człowiek stary, naturalny nie może stać się podmiotem miłości - on musi umrzeć (...).

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,13).

zob. Trzy nawrócenia, Wyd. Światło-Życie, Krościenko 2001.
ks. Andrzej Muszala, Dekalog wolnego człowieka - ks. Franciszek Blachnicki, Pustelnia.pl, Kraków 2020.


* Jak naśladować Sługę Bożego - Gwałtownika Królestwa Bożego (Jan Paweł II) - ks. Franciszka Blachnickiego?

  • Osobista praca nad sobą - potrójne nawrócenie osobiste (rachunek sumienia);
  • Lektura Pisma Świętego w rytmie lectio divina (np. nasz cykl Nie lękacie się!);
  • Udział w praktykach wielkopostnych: post - jałmużna - modlitwa (dobre postanowienie);
  • Udział w nabożeństwach: Gorzkich żali - Drogi krzyżowej z GN - Kościoły stacyjne.
Pozostałe tematy
Aktualności

Leksykon katechetyczny w mass mediach

Pierwszy leksykon katechetyczny na naszym rynku wydawniczym wzbudził zainteresowanie w mediach i sklepach internetowych, które prześcigają się w promocjach. Warto zainteresować się tym przewodnikiem, zwłaszcza w obliczu nagonki na obecność nauki religii w szkole oraz osobistych wyborów rodziców i ich dzieci; zob. Jedność; SKP; GN Opole i Gliwice; radio Doxa; wywiad Prowadzić do wiary orężem wiedzy wiara.pl

więcej

XII Tydzień Wychowania

Hasłem Tygodnia Wychowania (11-17 września) są słowa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć im będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, duszpasterza i wychowawcy, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 r.; zob. materiały rsk i komunikat bpa Osiala.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11218644

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu