Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Słowo wiary - bazylika św. Jana

2013-02-16

News
Katedrą Rzymu nie jest, jak by się wydawało, bazylika św. Piotra, ale bazylika św. Jana na Lateranie. To "matka" wszystkich kościołów miasta i świata. Czcimy tutaj dwóch świętych: Proroka pustyni - Jana Chrzciciela i Umiłowanego ucznia - Jana Ewangelistę. Imię Jan oznacza "Bóg [jest] łaskawy - obdarowuje łaską". Obydwaj doświadczyli łaskawości Pana, obdarowani przyjacielską miłością (J 3, 29; 13, 23; 20, 2. 21), żyli w zażyłości ze słowem Boga, które jest "słowem wiary" (Rz 10, 8).


I. INTERPRETACJA PISMA
Iz 58, 9-14; Ps 85; Łk 5, 27-32

Na początku Roku Wiary Benedykt XVI uświadomił Kościołowi, że rozpoczyna pielgrzymkę po pustyniach współczesnego świata. W homilii na placu św. Piotra Ojciec św. powiedział: "W minionych dziesięcioleciach postępuje duchowe «pustynnienie». Co mogłoby oznaczać życie, świat bez Boga, w czasie Soboru można było już poznać z pewnych tragicznych kart historii, ale niestety, obecnie widzimy to każdego dnia wokół nas. Rozprzestrzeniła się pustka. Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia; i tak we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce na łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu" (Rzym - 11 październik 2012 r.; OsRomPol 11/2012, 9).

Temat pustyni i walki o żywą wiarę pojawia się w liturgii słowa I niedzieli wielkopostnej. Księga Powtórzonego Prawa przypomina wędrówkę ludu Aramu z niewoli do ziemi obietnicy. Początek i koniec czytania wzywa do złożenia Bogu ofiary i oddania pokłonu. Pustynia oczyszcza i odradza, prowadzi do "ołtarza Pana Boga twego". Przez pustynię przeszedł sam Jezus. Zwyciężył pokusy diabła orężem słowa Bożego. Dlatego Apostoł zapełnia braci w Rzymie: "Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim". Jest nam dany miecz obosieczny słowa Bożego, które jest "żywe i skuteczne, ostre, przenikliwe" (Hbr 4, 12). Nade wszystko jest to słowo wiary - budzi wiarę, uzasadnia nadzieję, rodzi pragnienie Boga. Bez zaspakajania głodu i pragnienia słowa Bożego pustynia świata będzie się rozszerzać; postępować będzie duchowe «pustynnienie».

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zalecał młodym, by stawiali Namioty Spotkania, szukali oazy "Światła i Życia", by stale czytali i rozważali słowo Boże - karmili się słowem wiary. Wyrosło z tego ludu Aramu wielu uformowanych chrześcijan, którzy dzisiaj mają opuścić pustynię, bo są wezwani do dzieła nowej ewangelizacji. Nie wolno im ulegać pokusie sytości, władzy i uznania. Z Pismem Świętym w dłoniach mają iść i głosić Ewangelię, czynić uczniów. Apostoł zapewnia: "Żaden, kto uwierzy w Niego, nie będzie zawstydzony (...), kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Rz 10, 11. 13).

Słowo wiary budzi pytania:
* Czy doświadczyłem pustyni w swoim życiu? Czy pustynia jest dla mnie miejscem wyjałowienia duchowego czy oczyszczenia, odrodzenia, walki?
* Kto jest moim sprzymierzeńcem w walce z pokusami?
* Poeta Ernest Bryl sprowokował mnie, by zapytać siebie: Czy nie za dużo w tych tekstach tonu kaznodziejsko-osądzającego?
* Przecież "w relacji z Bogiem, zaczyna się od ciągłego pytania: kim ja jestem? Trzeba spojrzeć z litością na siebie samego. Nie tylko na innych" - przekonuje poeta.


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Bazylika na Lateranie wita nas napisem nad wejścia głównego: Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis Mater et Caput (matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata). Pierwsza ze wszystkich świątyń Rzymu i świata powstała w IV. na terenie posiadłości Plautiusa Lateranusa. Kiedy cesarz Konstantyn w 312 r. odniósł zwycięstwo w bitwie pod Ponte Milvio, ofiarował tę posiadłość papieżowi Milcjadesowi (+314), który rozpoczął na Lateranie budowę pierwszego oficjalnego kościoła chrześcijańskiego. Dopiero w X w. dedykowano go św. Janowi Chrzcicielowi, a w XII w. dodano jeszcze św. Jana Ewangelistę (H. Suchocka).

Pierwszy Jan przygotował na pustyni drogę dla Słowa, drugi Jan wiele uczynił byśmy to Słowo przyjęli i w Nie uwierzyli. Na wyspie Patmos wyznał: "Ten poświadczył słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, które zobaczył. Szczęśliwy, kto odczytuje, i ci, którzy słyszą słowa proroctwa oraz przestrzegają tego, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski" (Ap 1, 2n).

Święci [moi] Orędownicy przed Bogiem uczcie mnie wdzięczności za łaskawość Bożą i radości z przebywania w bliskości ze słowem Bożym - "słowem wiary". Chrzcicielu - Proroku pustyni, obym umiał tak, ja ty - być przyjacielem Oblubieńca, który "mu towarzyszy i [słucha go], cieszyć się ogromnie na jego głos". Bym umiał, jak ty wyznać: "I trzeba, aby On wzrastał, ja natomiast abym się umniejszał". A ty uczniu umiłowany, ucz mnie "przyjmować [Matkę] do siebie". Jak Ona "rozważać (...) i zachowywać wszystkie słowa [wiary] w swoim sercu".


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Niedziela to wyzwanie, by "nie - dzielić" tego dnia. Jak głosi przysłowie: "Panu Bogu - świeczka, a diabłu - ogarek". Jak przeżywam dzień święty - pamiątka zwycięstwa Pana Jezusa nad śmiercią, grzechem i szatanem - dzień zmartwychwstania? Jaki jest mój wypoczynek "od codziennych zajęć"? Jak świętuję - celebruję liturgię dnia Pańskiego?

Znów wiele pytania, a doświadczenie! Wspólnota wiary i modlitwy jest najpiękniejszym darem, którym chrześcijanie zadziwiali świat! Niech poganie widzą, że nasz Bóg jest Miłością.


ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048922

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu