Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Znak nam dany - bazylika Matki Bożej

2013-02-19

News
Cztery bazyliki Rzymu noszą tytuł "bazyliki większej". Najstarsza z nich z V w. poświęcona jest Matce Boskiej Śnieżnej. Tytuł pochodzi od znanej opowieści o objawieniu Maryi, nakazującej rzymskiemu patrycjuszowi zgłosić się do papieża Liberiusza z prośbą o wzniesienia świątyni w miejscu, w którym nazajutrz spadnie śnieg, a był sam środek lata (5 sierpnia 358 r.). Legendę spisano dopiero w XIII w., lecz badania archeologiczne potwierdziły istnienie kościoła Liberiusza na terenie targu Liwii (macellum Liviae).


I. INTERPRETACJA PISMA
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50); Łk 11, 29-32

Liturgia słowa mówi dziś o znaku Jonasza dla mieszkańców Niniwy. Był to znak pokutny - wezwanie do pokuty i nawrócenia. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory pokutne "od największego do najmniejszego". Pościł nawet król Niniwy. Znak pokutny został dobrze odczytany, lud odwrócił się od złego postępowania. Bóg więc ulitował się i "nie zesłał niedoli, którą im zagroził".

Kolejna środa wielkopostna, po znaku posypania głów popiołem nie pozostało już śladu. Czy coś jednak zmieniło się w naszym życiu? Czy podjęliśmy wezwanie do postu, jałmużny, modlitwy? Chrześcijaństwo nie może zatrzymać się na gestach, tradycjach, praktykach. Musi być osobistą decyzją - wyborem. Nam również został dany znak: Jezus umierający na krzyżu. Ewangelista Łukasz przekonuje, że "oto tu jest coś więcej niż..." - znak Jonasza, mądrość Salomona (11, 31.32). Niniwici nawrócili się dzięki nauczaniu Jonasza, królowa z Południa zrozumiała prawdy Boże, słuchając mądrości Salomona, a my wyznawcy Chrystusa?

"Oto tu jest coś więcej niż..." - kiedy podnoszę - w czasie Eucharystii - Ciało i Krew Pańską, to wciąż brzmią mi w uszach właśnie te słowa. Przypominam sobie wówczas czego właściwie jestem świadkiem i szafarzem. Oto uobecnia się największa tajemnica naszej wiary: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale (aklamacja mszalna po konsekracji). I dalsza modlitwa mszalna: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli...

Znak eucharystyczny mobilizuje do pytań:
* Jak przeżyłem pierwszy tydzień Wielkiego Postu?
* Czy znalazłem czas na osobiste praktyki pokutne?
* A może warto - również w tygodniu - wybrać się na Eucharystię?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA


Pamiętam przygnębiające wrażenie z wyprawy do Efezu, gdzie miałem okazję modlić się w ruinach kościoła, w którym ojcowie soboru z 431 r. orzekli, że Maryja jest Theotokos - Bożą Rodzicielką. Od tego momentu można było dedykować kościoły Jej imieniu w zgodzie z chrześcijańską doktryną. Starożytny kościół Matki Boskiej Śnieżnej, obok Efezu i Zatybrza, jest jedną z pierwszych świątyń mariackich. Dzisiejsza bazylika Santa Maria Maggiore jest imponująca.

Można tam dojść z różnych stron miasta, np. z placu di Spagnia. Kiedy wdrapiemy się na słynne schody hiszpańskie, osławione pokazami mody, to trzeba wejść na kolejny plac Trinita dei monti, a stąd już prosta droga. Oczywiście pieszo to dobre pół godziny, ale z oddali widać już cel - bazylika na wzgórzu.

Nie sposób wymielić wszystkich dzieł sztuki, wypełniających bazylikę Matki Boskiej Większej. Jest tam wiele pięknych znaków Jej czci, a zwłaszcza mozaika w apsydzie przedstawiająca Koronację Matki Boskiej przez Chrystusa oraz ikona Salus Populi Romani. Ujęcie mozaiki jest unikatowe, gdyż Matka i Chrystus zasiadają na tym samym tronie, a ikona jest najstarszym i najbardziej czczonym w Rzymie wizerunkiem maryjnym. W tragicznych dla miasta momentach obnosi się ją po mieście, jak w 1837 r. podczas straszliwej epidemii cholery.

Św. Jan w Apokalipsie pisze o znaku Niewiasty obleczonej w słońce "pod jej stopami - księżyc, a na jej głowie - wieniec z dwunastu gwiazd" (Ap 12, 1). Bogarodzico Dziewico - Mater Dei dignissima, bądź naszą przewodniczką na drogach wiary, nadziei i miłości. Matko Boża, czczona w tylu wizerunkach i sanktuariach rozsianych po całym świecie, pomóż nam widzieć i dobrze odczytywać znaki Bożej mocy. Niech chroni nas Twoje, Matko, wstawiennictwo. Uciekamy się pod Twój płaszcz miłosierdzia i matczynej dobroci. Moja Matko Pokorna z Rud Wielkich na Śląsku, o serce czyste i ducha pokuty - módl się za nami!
 

III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Zawsze imponuje mi mądrość i wierność pobożnych matek i niewiast katolickich. Ileż determinacji musiało kosztować tajemniczą królową z Południa, która "przybyła z krańców ziemi, [by] słuchać mądrości Salomona..." (Łk 11, 31), a ileż wierności i miłości jest w matkach zatroskanych o nowe życie, wychowujących swoje dzieci, uczących na kolanach modlitwy, zabieganych o codzienne sprawy. Wspominam moją kochaną mamę Elżbietę, modlę się za nią i odprawiam w jej intencji Mszę św.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048538

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu