Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Sprawiedliwi - kościół św. Apostołów

2013-02-21

News
Do kościoła Świętych Apostołów, Filipa i Jakuba Młodszego, docieram od strony słynnych rzymskich uczelni Papieskiego Instytutu Biblijnego i Uniwersytetu Gregoriańskiego. Te dwie zacne alma Mater wykształciły zastępy wychowawców, nauczycieli i duszpasterzy, którzy kontynuują apostolską misję głoszenia Ewangelii w Kościele i świecie.


I. INTERPRETACJA PISMA
Ez 18, 21-28; Ps 130 (129); Mt 5, 20-26

Marek pisze, że Jezus ustanowił Dwunastu, aby "mógł wysłać ich na głoszenie nauki" (3, 14), a Łukasz informuje, że Jezus zwołał swoich uczniów i wybrał spośród nich Dwunastu, których też "nazwał apostołami" (6, 13). Jednak w pismach NT termin "apostoł" (gr. apostolos - "posłany") przyjmował stopniowo coraz szersze znaczenie. Początkowo odnosił się wyłącznie do grona Dwunastu, ale gdy jeden z nich "zdradził", od razu uzupełniono to elitarne grona. Wybór następcy obwarowany był specjalnymi warunkami: a) winien należeć do ścisłego grona uczniów, b) uczestniczyć w pełnej formacji "od chrztu Janowego aż do [wniebowstąpienia]", c) należeć do grona "świadków Jego zmartwychwstania" (Dz 1, 21-22). Duch Święty zdecydował, że "los padł na Macieja" (1, 26). Wiemy jednak dobrze, że tytuł apostoła przysługiwał też Pawłowi (Dz 14, 4. 14; 1 Kor 9, 1n) i innym wybranym uczniom, o czym świadczą Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła. Bycie apostołem oznacza bycie posłanym przez uznany autorytet.

Prorocy przemawiali zawsze w imieniu Boga, przekazywali wyłącznie Jego słowa. Tak czyni również Ezechiel. "To mówi Bóg...". Nic od siebie! Bóg zaś przekonuje, że "nie chce śmieci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie" (Ez 33, 11).

Podobnie Psalmista uczy, że Bóg jest miłosierny i łaskawy dla grzeszników: "On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów". Wielokrotnie przypomina również, że jest sprawiedliwy, stąd "za dobro wynagradza, a za zło karze"!

Ewangelia przypomina więc o zasadach sprawiedliwości: "Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". Jezus w słynnym "kazaniu na Górze" radykalizuje przepisy Dekalogu. Od wyznawców Chrystusa żąda się więcej, zwłaszcza umiejętności przebaczenia i pojednania z braćmi i siostrami. Chrześcijanin nie może modlić się z "zaciśniętą pięścią", stąd podczas mszy św. taka ważne jest wezwanie: "Przekażcie sobie znak pokoju!".

* Czy jest ktoś, komu nie potrafisz podać ręki, wybaczyć, modlić się za niego?
* Czy wypełniłeś kiedyś dosłownie ewangeliczny nakaz: "Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz..., najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim"?
* Jak modlimy się o dar nawrócenia dla prześladowców Kościoła?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Wszyscy Apostołowie (oprócz Jana) ponieśli śmierć męczeńską. Wypełnili do końca misję głoszenia, czynienia (ustanawiania) uczniów i budowania nowych wspólnot (Mt 28, 19n). Według tradycji apostoł Filip, znany zwłaszcza z czwartej Ewangelii (1, 43-48; 6, 5.7; 12, 21n; 14, 8n), ewangelizował wśród Partów i Greków oraz w Frygii, miał też apostołować w Scytii, a więc w okolicach Donu i Dniepru. Byłby więc pierwszym Apostołem Słowian. Poniósł śmierć męczeńską za panowania Domicjana (81-96).

Jakub zwany Młodszym lub Mniejszym, którego nie należy utożsamiać z Jakubem synem Zebedeusza, który jako pierwszy zginał śmiercią męczeńską, ścięty na rozkaz Heroda Agryppy I w 62 r. (Dz 12, 2) oraz z Jakubem, bratem (kuzynem) Pańskim - biskupem Jerozolimy (Mk 6, 3; Dz 12, 17; Ga 1, 19). Imię to było w owych czasach bardzo popularne, a w później tradycji często mieszano losy tych trzech postaci. Niektórzy utrzymują, że był bratem Lewiego, a synem Alfeusza (Mk 2, 14). Jego zaś matka stała wiernie pod krzyżem Jezusa (Mk 15, 40; 16, 1; Łk 24, 10). Nie znane jest jednak miejsce ewangelizacyjnej misji Jakuba i jego męczeńskiej śmierci. 

Rzymski kościół stacyjny, dedykowany wspomnianym Apostołom, wzniósł papież Pelagiusz I (556-561) jako akt wdzięczności za zwycięstwo w wojnie z Totilą i Ostrogotami. Pierwsza świątynia miała powstać już w IV w., wiele razy niszczona i odbudowywana. Kościół był ponownie konsekrowany w 1742 r. W ołtarzu głównym Domenico Muratori namalował obraz przedstawiający Męczeństwo św. Filipa i Jakuba, a pod ołtarzem konfesja i krypta, w której znajdują się relikwie Apostołów. Jest też akcent polski. W prawej nawie kościoła znajduje się epitafium z sercem Marii Sobieskiej, wnuczki króla Jana III Sobieskiego.


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Może się wydawać rzeczą dziwną, że niektórzy Apostołowi pojawiają się tylko w spisie Dwunastu (Mt 10, 2; Mk 3, 16; Dz 1, 13). Nie pomniejsza to jednak w niczym ich wielkości. Prawdopodobnie szybko - zgodnie z nakazem Jezusa - opuścili Jerozolimę i podjęli misję głoszenia Dobrej Nowiny. Kościół pierwotny nie przechował wspomnień o nich. Dopiero tradycja z następnych wieków próbowała opowiedzieć o ich działalności misyjnej w różnych częściach świata oraz męczeńskiej śmierci. Dziś podobnie wielu anonimowych apostołów i misjonarzy - duchownych i świeckich - głosi Ewangelię i oddaje życie w obronie wiary i nauki o Chrystusie. 

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048358

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu