Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Kefas - bazylika św. Piotra

2013-02-22

News
Wczoraj obchodziliśmy święto katedry św. Piotra, a przed nami - od 28 lutego 2013 r. - historyczne sede vacante ("pusty tron"), gdy - od niepamiętnych czasów - jeszcze za życia Papieża (Benedykta XVI) odbędzie się konklawe, czyli wybór nowego następcy św. Piotra. W tym czasie największa bazylika Rzymu dwukrotnie przyjmuje wielkopostnych pielgrzymów (11 i 33 dzień). Od śmierci Jana Pawła II - w każdy czwartek o godz. 7.00 - gromadzą się tu na Mszy św. (najpierw w podziemiach - obecnie w kaplicy św. Sebastiana) pielgrzymi z Polski. Kościół nieustannie modli się - wraz z Chrystusem, aby nie zanikła wiara Piotra (Łk 22, 32).I. INTERPRETACJA PISMA
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118); Mt 5, 43-48

Na wzgórzu watykańskim znajduje się martirium Księcia Apostołów. Tutaj Sobór Watykański II przypomniał o prymacie Słowa, aby Pismo Święte nie było słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym (J 1, 14; Hbr 4, 12; KL 7; VD 5). Synod Biskupów o Słowie w życiu i misji Kościoła przypomniał analogię Ojców Kościoła o Słowie "które staje się ciałem", i o słowie, które staje się "księgą". Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, lecz Wcielonego Słowa, a "ciałem Syna jest przekazane nam Pismo" - twierdzi św. Ambroży (KO 13; VD 18). Czytając i słuchając słowa Bożego spotkamy zatem żywego Boga.

Co dziś Bóg mówi? Otóż ustami Mojżesza przypomina o przestrzeganiu prawa i nakazów: "Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy". Jakbyśmy już słyszeli przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bóg pragnie, byśmy chodzili Jego drogami, strzegli Jego nakazów, słuchali Jego głosu, byli Jego ludem. Tak, Bóg chce być blisko nas. Wybrał sobie Izraela - wybrał sobie nowy lud (Kościół). Za wierność obiecuje, że "wywyższy [go] we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział".

Tylko ta wierność - przestrzeganie przykazań wcale nie jest łatwa! A zwłaszcza to pierwsze przykazanie: Będziesz miłował Boga i bliźniego oraz to "radykale": Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Jezus chce od nas wiele, bo pragnie naszej świętości - dojrzałości na wzór Ojca (Mt 5, 48). Prawdziwy religijny Mont Everest! 

* Czy przykazania Boże są zbyt wymagające (radykalne)?
* A może więcej demokracji w Kościele - więcej zrozumienia dla słabości ludzkiej?
* Jak zabiegać o świętość u progu XXI w.?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Próbuję wyobrazić sobie Szymona słuchającego kazania na Górze (Mt 5 - 7). Kiedy Mistrz ustanawia nowe Prawo: "A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół...". O czym myślał wtedy prosty rybak pociągnięty obietnicą "łowienia ludzi" (Mt 4, 19; Łk 5, 10). Nie był wykształcony, nie znał języków, nie był obyty w świecie - jak współcześni jego następcy. Jednak kiedy stanął na wzgórzu watykańskim przypomniał sobie wszystko, co Jezus powiedział; przypomniał sobie cuda i uzdrowienia, ale także swój "słomiany zapał", swoje zaparcie się Mistrza, łzy i zapewnienie: Szymonie, Szymonie, oto szatan zażądał, żeby przesiać was jak pszenica. Ja jednak modliłem się za ciebie, abyś nie utracił swojej wiary. A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci (Łk 22, 31n).

Przedmiotem modlitwy Jezusa była wiara Apostoła. Jego odpowiedzią - nawrócenie i utwierdzanie (umacnianie) braci w wierze. Jeśli Jezus tak uroczyście zapewnia o swojej modlitwie, jeśli czyni to również Kościół (Dz 12, 5; Jk 5, 16), to próba wiary i nawrócenie (przemiana) Szymona-Piotra (i jego następców) wydaje się konieczna.

W bazylice św. Piotra jest wiele wspaniałych dzieł sztuki, przy których warto się zatrzymać. Turyści zachwycają się nimi, robią zdjęcia... Kiedyś miałem okazję oglądać bazylikę z góry, z wewnętrznej galerii umieszczonej w kopule - robi to imponujące wrażenie. Jak ogromna to świątynia, jaki geniusz budowniczych! Dla mnie jednak wyjątkowa jest przede wszystkim cisza i modlitewne skupienie, które odkrywam w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Buduje też pokorne trwanie na modlitwie wiernych z całego świata przy grobie św. Jana Pawła.

Kościół zbudowany jest na „opoce” (Mt 16,17-19), którą – z woli Jezusa Chrystusa – jest Piotr (aram. Kefa - "skała"), który nie tyle jest jednym z „filarów” (Ga 2, 9), ile wyraźnie „filarem głównym”; „cieszą się poważaniem”, jest "gwarantem jedności" (ut unum sint), o którą modlił się Jezus (J 17,20-25).

Po trzech pierwszych soborach ekumenicznych w Nicei (325), Konstantynopolu (381) i Chalcedonie (451) Rzym zajmował pierwsze miejsce wśród stolic biskupich. Pierwszeństwo to nie wynikało z faktu, że był stolicą Cesarstwa Rzymskiego. To byłoby uzasadnienie polityczne, lecz starożytne świadectwa wyraźnie wskazują, że pierwszeństwo ma przede wszystkim uzasadnienie teologiczne, a mianowicie opiera się na fakcie, że w Rzymie czci się groby apostołów Piotra i Pawła: „Dlatego z tym Kościołem - wyznaje biskup Ireneusz - na mocy jego wyjątkowego pierwszeństwa, musiały zawsze zgadzać się w sposób konieczny wszystkie Kościoły, to znaczy wierni całego świata” (por. Adversus haereses III, 3, 2n).

Rzym jest więc miejscem szczególnej memoria ("pamięci”) Piotra, którą - chociażby ze względów historycznych - muszą uznać inne Kościoły. Pierwszeństwo Piotra objaśniał już biskup Kartaginy Cyprian: „Podobnie jak słońce wysyła wiele promieni, ale tylko jedno światło, i jak drzewo ma liczne konary, ale tylko jeden korzeń, i podobnie jak z jednego źródła wypływają liczne strumienie, mimo to jedność zostaje zachowana, gdyż jeden jest tylko początek”. Gwarantem świętości, powszechności i apostolskości Kościoła jest jedność, będąca darem Zmartwychwstałego Pana. On jest jedynym źródłem jedności i jej podstawą. On też uczynił widzialnym znakiem koinonii osobę Piotra i jedną katedrę biskupią. Uzasadnia to jeszcze jeden tekst biskupa Cypriana: „Mimo że wszystkim Apostołom dał taką samą władzę, to ustanowił jedną tylko katedrę i swoją władzą zdecydował o jednym początku i kształcie jedności. Tym czym był Piotr, byli także inni, ale prymat został udzielony Piotrowi, jeden też Kościół został ukazany i jedna katedra” (KKK 834).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

W pierwszy czwartek Wielkiego Postu 2013 r. na palcu przed bazyliką św. Piotra zgromadziło się ok. 1000 kapłanów diecezji rzymskiej i mieszkających w Rzymie. Śpiew litanii do Wszystkich Świętych rozpoczął tradycyjne spotkanie z Papieżem - ostatnie z Benedyktem XVI. Pouczająca była jego katecheza nt. znaczenia Soboru Watykańskiego II oraz wzruszające pożegnanie kapłanów ze swoim biskupem i papieżem w auli Pawła VI.

Po prawej stronie głównej nawy bazyliki, blisko konfesji, znajduje się piękna rzeźba Piotra siedzącego na tronie (katedrze). 29 czerwca każdego roku przystraja się ją w pontyfikalne szaty. Wielu podchodzi, dotyka lub całuje stopę Apostoła. Przypomina to wszystkim katolikom, że Piotr jest pierwszy w porządku miłości; przewodzi Kościołowi, bo wciąż pamięta o modlitwie Pana oraz o swoim wyznaniu miłości i powierzonej mu owczarni (J 21, 15-19).

Według tradycji kiedy nadeszła pora męczeństwa, Piotr nie pozwolił, by ukrzyżowano go na wzór Jezusa. Prosił, by powieszono go głową w dół (zob. obraz Caravaggia w kościele Santa Maria del Popolo). To przejaw pokory Szymona czy późniejsza interpretacja chrześcijańska? Czego uczył mnie ten, którego Pan nazwał Skałą (J 1, 42; 1 Kor 1, 42; Ga 1, 18), a czego nauczyłem się od Jana Pawła II czy Benedykta XVI? Czy z uwagą słuchałem ich nauki? Jak modliłem się z nimi i za nich? A jakie wyzwania staną przed nowym Papieżem?

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048289

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu