Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Posłuszeństwo - kościół Matki Bożej

2013-02-23

News
W drugą niedzielę Wielkiego Postu pielgrzymujemy do niewielkiego kościoła na wzgórzu Celio pod wezwaniem Matki Boskiej in Domnica. Na ogół podaje się dwa wyjaśnienia tytułu: pierwsze wywodzi się od słowa domnicum, czyli "należący do Pana"; drugie wiąże się z postacią pobożnej rzymianki Cyriaki, która ofiarowała swój dom na miejsce modlitwy. Pierwotny kościół wybudowany w tym miejscu w latach 818-822 przebudował papież Paschalis I (H. Suchocka).


I. INTERPRETACJA PISMA
Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26); Flp 3, 17-4, 1; Łk 9, 28b-36

Zaproszenie na górę Przemieniania utrwalone jest w potrójnej tradycji synoptycznej, co potwierdza jej historyczny i teologiczny charakter (Mt 17, 1-9; Mk 9, 2-10). W relacji św. Łukasz po tym wydarzeniu rozpoczyna się podróż Jezusa do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć (...), [gdzie] będzie wydany w ręce ludzi (9, 22. 44). Jest to zatem moment przełomowy, poprzedzony modlitwą i odpowiedzią na pytanie: Kim jest Jezus? Trzej uczniowie słyszą głos z nieba: On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie (9, 35). To wezwanie nawiązuje do Księgi Pwt 18, 15, gdzie Mojżesz zapowiada proroka: Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego od mnie. Jego będziecie słuchać! W Kościele pierwotnym jednoznacznie odnosi się tę zapowiedź do Jezusa - Proroka potężnego czynie i słowie (Dz 3, 22; 7, 37; por. Łk 24, 19). 

* Czy potrafię słuchać jak Maryja (Łk 1, 38; 2, 19. 51)?
* Jak rozumiem - w Roku Wiary - wezwanie do "posłuszeństwa wierze" (Rz 1, 5; 6, 16; 16, 19. 26)?
* Jak odbudowywać autorytet Kościoła, papieża, biskupów, duszpasterzy, rodziców, nauczycieli...?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

W dzisiejszym kościele stacyjnym dominuje postać Matki Boskiej, chociaż Ona zawsze usuwała się w cień i nazywała siebie Służebnicą Pańską. Przekraczając prób świątyni od razu rzuca się w oczy wyjątkowa mozaika umieszczona w absydzie. W jej centrum znajduje się Matka z Dzieciątkiem na kolanach. To chyba jedyny przykład takiej mozaiki z tego okresu w Rzymie, gdzie pozycję centralną zajmuje nie Chrystus, ale Jego Matka. U stóp Madonny, otoczonej zastępem aniołów, klęczy papież Paschalis I. Ponad Maryją widnieje Zbawiciel w otoczeniu apostołów, który zaprasza do oddania Jej czci i przypomina: "Oto, Matka twoja!"


III. DOŚWIADCZENIE WIARY


Chciałoby się powiedzieć, że posłuszeństwo nobilituje, a na luksus podporządkowania się Bogu może sobie pozwolić tylko ktoś wielki, święty. Najdoskonalszy wzór posłuszeństwa pozostawił nam sam Jezus, który aż do końca wypełnił wolę Ojca (J 4, 34; por. Flp 2, 8; Hbr 5, 8n). Pouczająca jest też scena z Ewangelii dzieciństwa, kiedy Jezus odnalazł się po trzech dniach. Wyjaśnił Maryi powód "trwania w tym, co jego Ojca". Łukasz w końcu odnotował: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany (2, 51). Tak skomentował to Benedykt XVI: "Gdy minęła chwila, kiedy ukazało się to większe posłuszeństwo, w jakim trwał, Jezus wraca do normalnej sytuacji swej rodziny - do pokory zwyczajnego życia i do posłuszeństwa swym ziemskim rodzicom" (por. Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, t. III, 167n).

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Niedziela Słowa Bożego 2020

Z inicjatywy Franciszka obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego (zob. List). Papież pragnie uczcić 50. rocznicę powstania Katolickiej Federacji Biblijnej oraz 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima. Niedziela ma wymiar ekumeniczny, gdyż jednoczy wszystkich chrześcijan wokół Słowa: To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania (2 Kor 5,19 BP).

więcej

Mystagogia Benedicti - Boże Narodzenie

Fundacja Benedyktynów z Biskupowa kontynuuje serię wydawniczą Mystagogia Benedicti jako wprowadzenie w Tajemnicę Roku Liturgicznego w nauczaniu Benedykta XVI. Trzeci tom, pod red. ks. dr Andrzeja Demitrowa, dotyczy Bożego Narodzenia (I cześć: od Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia do Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi); rec. JK

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5203278

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu