Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Czy z Bogiem można pogadać?

2012-02-04

News

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

- analiza i interpretacja informacji zawartych w katechizmie dla młodych Youcat;
- odkrywanie na nowo wartości modlitwy z pomocą katechizmu Youcat;
- zachęta do pogłębienia tematu modlitwy przez czytanie rozdziałów poświęconych tej tematyce w Youcat.

Treść nauczania:

- w oparciu o katechizm dla młodych Youcat (punkty: 469, 470, 474, 478), uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat modlitwy;
- na podstawie fragmentu Pisma Świętego (Mt 6,6-15) uczniowie poznają naukę Jezusa na temat modlitwy.

Umiejętności:

- uczeń wie, że modlitwa jest jednym ze sposobów na pogłębienie relacji między człowiekiem a Bogiem;
- po katechezie uczeń podejmuje refleksję nad znaczeniem i sensem modlitwy;

Formy organizacji zajęć: grupowa.

Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, analiza ewangelii Mt 6, 6-15, analiza tekstów katechizmu Youcat, , mini wykład, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: zdjęcie-obraz modlącego się Chrystusa (np. w ogrodzie oliwnym), Pismo Święte (Mt 6,6-15), kserokopia fragm. Youcat (pkt. 469, 470, 475, 478), pytania do kserokopii.

Schemat zajęć:

I Wprowadzenie

1. Modlitwa na rozpoczęcie lekcji: Ojcze nasz.

2.Każde nasze spotkanie, każdą naszą lekcje zaczynamy od modlitwy. Czy zastanawialiście się kiedyś, po co właściwie to robimy? Po co się modlimy? Czym jest modlitwa? I czy Bogu potrzebna jest w ogóle nasza modlitwa? Na dzisiejszej katechezie postaramy odpowiedzieć sobie min. na te pytania.

II Aktywizacja

1.Nauczyciel przyczepia na tablicy plakat lub zdjęcie modlącego się Chrystusa. Następnie prosi uczniów o podawanie słów, które kojarzą się im z modlitwą, a następnie zapisuje je wokół zdjęcia. Po wykonaniu tego zadania, odczytujemy wszystkie wypisane skojarzenia.

2.Następnie dzielimy klasę na grupy i rozdajemy im fragment Ewangelii Mt 6,6-15, którą wcześniej głośno czytam. Zadaniem uczniów jest wypisanie na rozdanych arkuszach papieru, tego, co polecił sam Jezus odnośnie modlitwy – jak powinna ona wyglądać, oraz zrobienie krótkiego podsumowania – tworząc w grupach wspólną definicję „modlitwy”. Po skończonym zadaniu zawieszamy arkusze na tablicy i kolejno każdy omawiamy.

III Mały wykład odnoszący się do powyższego zadania

1.Wśród wielu odpowiedzi na pytanie czym jest modlitwa, najbardziej popularna jest ta, która mówi, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. Czy tak faktycznie jest? Czy modlitwa to, aby na pewno rozmowa? A może powinniśmy powiedzieć, iż to „wzniosły i pobożny monolog człowieka”, bo przecież rozmowa polega na wymianie zdań, na mówieniu i słuchaniu osoby, z którą rozmawiamy. Rozmawiając dzielimy się swoimi poglądami i wysłuchujemy zdania innych. Więc jak to jest w końcu z modlitwą? Czy możemy mówić, że jest rozmową? Jak najbardziej tak.

Ale co to za rozmowa skoro nie słyszymy odpowiedzi, nie słyszymy głosu tego z którym rozmawiamy?

2.Bóg jest wymagającym rozmówcą, a przede wszystkim jest znakomitym słuchaczem. W rozmowie nie chodzi tylko o mówienie i paplanie językiem. Rozmowa to mowa i milczenie, to słowa i słuchanie. W tej nadzwyczajnej rozmowie – modlitwie – to my zwracamy się do Boga, my jesteśmy tymi, którzy muszą rozpocząć modlitwę. Bóg jest słuchaczem, który zawsze daje nam pierwszeństwo wypowiedzenia się. Słuchając nie przerwie nam w połowie, jak to czynią często ludzie, Bóg słuchając nie odwróci się na pięcie i nie odejdzie, jeśli będziemy go zanudzać swoimi sprawami. On raczej wysłucha nas do końca i wówczas udzieli nam odpowiedzi.

IV Aktywizacja

1.Zadajemy uczniom pytanie w jaki sposób Bóg może nam odpowiedzieć (na naszą modlitwę)? Oczywiście najłatwiej dla zwykłego człowieka jest usłyszeć odpowiedź – „zrób tak, albo inaczej”. Jednak Bóg nie jest zwykłym człowiekiem, dlatego nie odpowie nam po ludzku, ale po swojemu tj. po Bożemu. Więc jak może tego dokonać?(proponowana odp. Bóg może mówić do naszego serca, sumienie, może mówić przez znaki, zdarzenia itp.)

2.Po pogadance rozdajemy uczniom skserowane numery katechizmu Youcat i na ich podstawie prosimy, aby uczniowie odnaleźli odpowiedzi na następujące pytania, które dołączamy do kserokopii Youcat, lub wypisujemy na tablicy:

Co to jest modlitwa? Jak człowiek dochodzi do tego, aby się modlić? Jak Jezus się modlił? Dlaczego możemy ufać, że nasza modlitwa do Boga zostanie wysłuchana?

V Nowe życie/pogłębienie wiary

1. Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o modlitwie. Jednak największą radością dla Boga, a najkorzystniejszą rzeczą dla was, byłoby gdyby tylko na rozmowie o niej się nie skończyło. Modlitwa nie jest czymś o czym się powinno jedynie mówić, ale jest mówieniem do Boga.

2.Św. Teresa z Avila mówiła: (Youcat s.258) „Moim zdaniem modlitwa nie jest niczym innym jak rozmową z przyjacielem, z którym często i chętnie się spotykamy, aby z nim rozmawiać, ponieważ on nas kocha.

3.Modlitwa jak możemy przeczytać w „Youcat” 469 nie jest czymś czego możemy się nauczyć, tak jak uczy się techniki. Modlitwa jest darem, który otrzymujemy, gdy się modlimy. Zachęcam was bardzo mocno do czytania katechizmu dla młodych Youcat, który został napisany i przygotowany właśnie dla was.

4.Zachęcam was wszystkich i proszę jednocześnie, abyście często rozmawiali z Bogiem, z tym, który na was czeka, zawsze wysłucha i nigdy nie zostawi bez odpowiedzi.

VI Zakończenie

1.Zadanie domowe: W dzisiejszej wieczornej modlitwie porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem i postaraj się usłyszeć, co takiego Jezus odpowiedział w twoim sercu na twoją modlitwę. Co ci powiedział?

2.Modlitwa na zakończenie lekcji: Chwała Ojcu…

 

Mateusz Dąbrowski
alumn IV roku WMSD w Opolu
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048590

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu