Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Serce - kościół Matki Boskiej na Zatybrzu

2013-02-27

News
Kolejny dzień pielgrzymi przybywają na Zatybrze. Drugi kościół stacyjny w tej dzielnicy, ufundowany już ok. 112 r. przez papieża Aleksandra I, oddany jest pod opiekę Matki Bożej. Tutaj - w kaplicy na końcu lewej nawy - znajduje się najstarszy wizerunek maryjny (malowany na drewnie) we Włoszech. Obecny kształt bazyliki zawdzięczamy papieżowi Innocentemu I z początków XII w. Santa Maria in Trastevere jest szczególnie bliska Kościołowi w Polsce, gdyż od XVI w. był to kościół tytularny kardynałów (prymasów): Stanisława Hozjusza, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa. Czy tradycja przetrwa? Dzisiaj zaspał kościelny i pielgrzymi - z kard. Staffordem i G. Wieglem - cierpliwie czekali przed bramą. Można było kontemplować w blasku wschodzącego słońca piękną mozaikę na frontonie, przedstawiającą Maryję w towarzystwie panien (one też nie wszystkie mają zapalone lampy!). Msza rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem. Za to po mszy św. znów Pani ambasador RP zaprosiła polską grupę na kawę.


I. INTERPRETACJA PISMA
Jer 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31

Przeżywamy w tych dniach zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI. Dziś (28 luty 2013 r.) opuści Watykan i rozpocznie się historyczne sede vacante za życia papieża. Wczoraj podczas ostatniej audiencji generalnej Papież powiedział znamienne słowa: "Jest we mnie w tej chwili wielkie zaufanie, bo wiem, każdy z nas wie, że Słowo Prawdy Ewangelii jest siłą Kościoła, jest jego życiem. Ewangelia oczyszcza i odnawia, przynosi owoce, gdziekolwiek wspólnota wierzących je słyszy i przyjmuje łaskę Bożą w prawdzie i w miłości. To jest moja ufność, to jest moja radość".

Słowo Prawdy Ewangelii jest siłą Kościoła, jest jego życiem... - przekonuje Papież z mocą proroka naszych czasów. Jak w przypowieści o bogaczu i Łazarzu: Jeśli Pisma (Mojżesza i Proroków) nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać (16, 31). Ewangelia oczyszcza i odnawia... Szkoda, że słowa, które kapłan ma obowiązek wypowiedzieć w ciszy po zakończeniu lektury Ewangelii i ucałowaniu Księgi, nie docierają do wiernych. A brzmią one następująco: "Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy". Tak bardzo potrzeba nam na nowo przekonania o Prawdzie Ewangelii i Jej mocy oczyszczającej i odnawiającej. Nowa ewangelizacja będzie skuteczna jest słowo głoszone będzie z mocą i siłą. Jeśli będzie ono nowe; jeśli będzie zdumiewać i rozpalać wiernych; jeśli nieść będzie radość - jak z wzruszającą prostotą wyznał papież Benedykt XVI.

Kocham Ojca św. za wiele, ale - w sposób szczególny - wyznaję mu synowskie przywiązanie i wdzięczność za jego umiłowanie Słowa Prawdy Ewangelii. Zaprawdę: Błogosławiony człowiek, który... w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą (Ps 1).

* Czy Pismo Święte jest dla mnie słowem żywym i skutecznym; czy mnie zdumiewa?
* Gdzie wierni winni szukać dziś nadziei?
* Za co winniśmy dziękować Ojcu św. Benedyktowi XVI?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

W tej części katechezy pytamy: jak słowo Boże rozświetla (interpretuje) życie wybranych święty, by być "jakby promieniem światła wychodzącym ze słowa Bożego" (VD 48), oświetlającym nasze drogi. Życie świętych jest przecież najlepszym komentarzem do Ewangelii - przekonywał Urs von Balthasar.

Dzisiejsze słowo Boże zwraca uwagę na trzy istotne terminy: "błogosławiony", "serce" i "łono [Abrahama". Wszystkie wskazują na pewne aspekty życia Maryi. O błogosławieństwie mówi prorok i psalmista, a w antyfonie przed Ewangelią słyszymy: "Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość" (Łk 8, 15; por. 2, 19. 51). Matka Słowa jest w pełni odzwierciedleniem wspomnianego błogosławieństwa. Pan badał Jej serce i oddał "stosownie do [Jej] postępowania, według owoców [Jej] czynów".

Bogate jest też znaczenie i symbolika wyrażenia "łono [Abrahama]" (Łk 16, 22n). W niektórych tekstach biblijnych łono jest symbolem bezpiecznego miejsca, w którym ktoś spoczywa lub jest noszony (Lb 11, 12; Rt 4, 16; Iz 40, 11; Mi 7, 5; J 1, 18), natomiast "spoczywać na łonie" może się kojarzyć z honorowym miejscem na uczcie (niebieskiej) - symbolem szczęścia w królestwie niebieskim (F. Mickiewicz, NKB NT III/2, 204).

W Ewangelii słyszymy ponadto spontaniczne błogosławieństwo anonimowej matki dla Matki Jezusa: "Szczęśliwe łono, które Cię nosiło. i piersi, które ssałeś". Jezus potwierdza je i poszerza jego krąg: "Szczęśliwi są (raczej) ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je" (Łk11, 27n).

W mariackiej bazylice na Zatybrzu jest wiele dowodów artystycznego wywyższenia Matki Słowa Wcielonego. Od wspomnianego najstarszego wizerunku (ikony) z okresu bizantyjskiego (przedobrazoburczego) Madonna della Clemenza, poprzez wspaniałą mozaikę w apsydzie przedstawiającą Chrystusa i Maryję zasiadającą na tronie jako Królową Matkę, sześć scen mozaikowych z życia Maryi (dzieło Pietra Cavaliniego z XIII w.), po malowidło ścienne z XV w., przedstawiające Zwiastowanie. Wprawne oko znawców doszuka się wiele innych dowodów czci dla Madonny in Trastevere.

Mnie osobiście przekonuje ewangeliczne błogosławieństwo i modlitewne sacrum tego miejsca. Poranna Eucharystia ułatwia wnikliwsze wsłuchanie się i medytację nad mszalnymi tekstami: (...) ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa...


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Na stronie deon.pl można znaleźć pouczające zestawienie siedmiu zadań jakie papież Benedykt zostawił Polakom podczas pielgrzymi do Ojczyzny w homilii na Błoniach krakowskich, 28 maja 2006 r.:
- byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo - w Tego, za którym od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, odnajdując w Nim ostateczny sens istnienia;
- [proszę was], byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia;
- byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju;
- byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością;
- byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością;
- proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim Poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa;
- proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości!

Warto wczytać się w ostatnie wystąpienia Papieża i odnaleźć tam dalsze jego wskazania dla nas na dziś i jutro!


ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14049072

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu