Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Ewangelia - kościół św. Marka

2013-03-03

News
W kolejnym dniu wielkopostnej pielgrzymki odkrywamy w centrum Rzymu cząstkę Wenecji. Oto z zespołem architektonicznego Pałacu Weneckiego połączona jest bazylika San Marco - nasz kolejny kościół stacyjny. I chociaż historia świątyni sięga IV w., to kult Jana Marka o wiele mocniej utrwalił się jednak w słynnym "mieście na wodzie". W XV w. papież Paweł II uznał rzymską świątynię za kościół Wenecjan. Starożytna tradycja utrzymuje, że bazylika powstała w miejscu, gdzie zatrzymał się w Rzymie św. Marek i gdzie pisał swoją Ewangelię.
I. INTERPRETACJA PISMA
2 Krl 5, 1-15; Ps 42 (41); Łk 4, 24-30.

Powszechnie uważa się, że ustną katechezę Piotra spisał w Rzymie (przed r. 70) jego towarzysz i tłumacz (gr. hermeneutes) - Jan, zwany Markiem (Dz 12, 12. 25; 15,37; 1 P 5, 13). Liczne świadectwa i badania egzegetyczne wyraźnie wykazują na tę zależność. Justyn Męczennik (+165) nie wahał się nazwać najstarszej Ewangelii „pamiętnikami Piotra", a niektórzy współcześni autorzy nazywają ją wprost „Ewangelią Piotra" (J. Kudasiewicz).

Rozważany dzisiaj opis nauczania Jezusa w rodzinnym Nazarecie utrwalili wszyscy synoptycy. Jednak ich relacje różnią się w wielu miejscach. Łukasz posłużył się schematem wziętym z tekstu najstarszej Ewangelii (Mk 6, 1-6), ale mocno go rozwinął i zredagował własnym stylem, dodając elementy uzyskane z innych źródeł.

Jezus ujawnia w Nazarecie swój program ewangelizacyjny, który podejmą Jego uczniowie i zaniosą aż po krańce świata (Dz 1, 8). Rzym był takim właśnie celem misji. W tym czasie stolica Imperium nie była jednak przychylna chrześcijaństwu; żaden prorok czy apostoł nie był tam mile widziany. Pierwsza ewangelizacja Rzymu okupiona została krwią wielu męczenników. Zapewne nie raz wybrzmiały tam słowa Ps 130: "Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie".

* Jak dziś odczytywać teksty biblijne w miejscach upamiętniających męczeństwo pierwszych chrześcijan?
* Co oznacza dla nas wezwanie do "nowej ewangelizacji"?
* O czym przypominają nam współczesne krwawe prześladowania chrześcijan w różnych zakątkach świata?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Rzymski kościół św. Marka wybudowany został na fundamentach starożytnego oratorium przez papieża, który przyjął imię Ewangelisty w 336 r. Wykopaliska archeologiczne ujawniły pod obecną posadzką fragmenty najdawniejszych budowli. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, by ostatecznie otrzymać postać bazyliki o trzech nawach, przedzielonych rzędami 20 barkowych kolumn z sycylijskiego jaspisu (J. Gać). Pod główny ołtarzem - według znanej tradycji - znajdują się relikwie obu Marków: Ewangelisty i papieża Marka.

Gdzie rzeczywiście poniósł śmierć męczeńską św. Marek? Kościół koptyjski uznaje go za pierwszego patriarchę Aleksandrii i tam czci martirium Ewangelisty. Dziękujemy św. Markowi za jego świadectwo wiary, za posługę misyjną oraz spisaną Dobrą Nowinę, która przekonuje kolejne pokolenia chrześcijan, że "[Apostołowie] rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 20).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Wielki św. Hieronim (+ 42o) zaświadczył: „Marek, uczeń i tłumacz Piotra, napisał na prośbę braci w Rzymie krótką Ewangelię według kazań Piotra, jakie słyszał. Kiedy zapoznał się z nią Piotr, zatwierdził ją i swoją powagą dał Kościołowi do czytania” (De viris illustr. 8). Jak ważne jest dla nas codzienne pochylanie się nad Ewangelią Jezusa Chrystusa, która pozostaje w centrum życia i misji Kościoła.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc czci Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5840431

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu