Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Ewangelia - kościół św. Marka

2013-03-03

News
W kolejnym dniu wielkopostnej pielgrzymki odkrywamy w centrum Rzymu cząstkę Wenecji. Oto z zespołem architektonicznego Pałacu Weneckiego połączona jest bazylika San Marco - nasz kolejny kościół stacyjny. I chociaż historia świątyni sięga IV w., to kult Jana Marka o wiele mocniej utrwalił się jednak w słynnym "mieście na wodzie". W XV w. papież Paweł II uznał rzymską świątynię za kościół Wenecjan. Starożytna tradycja utrzymuje, że bazylika powstała w miejscu, gdzie zatrzymał się w Rzymie św. Marek i gdzie pisał swoją Ewangelię.
I. INTERPRETACJA PISMA
2 Krl 5, 1-15; Ps 42 (41); Łk 4, 24-30.

Powszechnie uważa się, że ustną katechezę Piotra spisał w Rzymie (przed r. 70) jego towarzysz i tłumacz (gr. hermeneutes) - Jan, zwany Markiem (Dz 12, 12. 25; 15,37; 1 P 5, 13). Liczne świadectwa i badania egzegetyczne wyraźnie wykazują na tę zależność. Justyn Męczennik (+165) nie wahał się nazwać najstarszej Ewangelii „pamiętnikami Piotra", a niektórzy współcześni autorzy nazywają ją wprost „Ewangelią Piotra" (J. Kudasiewicz).

Rozważany dzisiaj opis nauczania Jezusa w rodzinnym Nazarecie utrwalili wszyscy synoptycy. Jednak ich relacje różnią się w wielu miejscach. Łukasz posłużył się schematem wziętym z tekstu najstarszej Ewangelii (Mk 6, 1-6), ale mocno go rozwinął i zredagował własnym stylem, dodając elementy uzyskane z innych źródeł.

Jezus ujawnia w Nazarecie swój program ewangelizacyjny, który podejmą Jego uczniowie i zaniosą aż po krańce świata (Dz 1, 8). Rzym był takim właśnie celem misji. W tym czasie stolica Imperium nie była jednak przychylna chrześcijaństwu; żaden prorok czy apostoł nie był tam mile widziany. Pierwsza ewangelizacja Rzymu okupiona została krwią wielu męczenników. Zapewne nie raz wybrzmiały tam słowa Ps 130: "Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie".

* Jak dziś odczytywać teksty biblijne w miejscach upamiętniających męczeństwo pierwszych chrześcijan?
* Co oznacza dla nas wezwanie do "nowej ewangelizacji"?
* O czym przypominają nam współczesne krwawe prześladowania chrześcijan w różnych zakątkach świata?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Rzymski kościół św. Marka wybudowany został na fundamentach starożytnego oratorium przez papieża, który przyjął imię Ewangelisty w 336 r. Wykopaliska archeologiczne ujawniły pod obecną posadzką fragmenty najdawniejszych budowli. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, by ostatecznie otrzymać postać bazyliki o trzech nawach, przedzielonych rzędami 20 barkowych kolumn z sycylijskiego jaspisu (J. Gać). Pod główny ołtarzem - według znanej tradycji - znajdują się relikwie obu Marków: Ewangelisty i papieża Marka.

Gdzie rzeczywiście poniósł śmierć męczeńską św. Marek? Kościół koptyjski uznaje go za pierwszego patriarchę Aleksandrii i tam czci martirium Ewangelisty. Dziękujemy św. Markowi za jego świadectwo wiary, za posługę misyjną oraz spisaną Dobrą Nowinę, która przekonuje kolejne pokolenia chrześcijan, że "[Apostołowie] rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 20).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Wielki św. Hieronim (+ 42o) zaświadczył: „Marek, uczeń i tłumacz Piotra, napisał na prośbę braci w Rzymie krótką Ewangelię według kazań Piotra, jakie słyszał. Kiedy zapoznał się z nią Piotr, zatwierdził ją i swoją powagą dał Kościołowi do czytania” (De viris illustr. 8). Jak ważne jest dla nas codzienne pochylanie się nad Ewangelią Jezusa Chrystusa, która pozostaje w centrum życia i misji Kościoła.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048630

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu