Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Wierność - kościół św. Sykstusa

2013-03-05

News
Dotarcie do kościoła św. Sykstusa Vecchio (Starszego) wymaga większego niż zazwyczaj wysiłku. Świątynia położona jest w oddalonej części miasta przy piazzale Numa Pompilio, skąd odchodzą dwie starożytne drogi: Via Latina i Via Appia. Kościół stacyjny wybudowano w obrębie posiadłości matrony rzymskiej i fundatora o imieniu Krescencjusz, dlatego podczas synodu w 499 r. używano jeszcze titulus Crescentianae. W pierwotnej świątyni z IV w. chciano uczcić kilku świętych męczenników: Apostoła Piotra, Sykstusa i Wawrzyńca oraz Nereusza i Achillesa.


I. INTERPRETACJA PISMA
Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147; Mt 5, 17-19

Bardzo stara tradycja utrzymuje, że w tym miejscu miał się zatrzymać św. Piotr, który po ucieczce z więzienia mamertyńskiego zmierzał w kierunku via Appia, aby opuścić Rzym. Ponoć zgubił tu bandaż (łac. fasciola), którym obwiązał więzienne rany. W psalmie 147 czytamy słowa o Bogu zatroskanym o człowieka: "On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany (...). Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi" (147, 3. 6).

W Ewangelii Jezus jako Nauczyciel przywołuje autorytet moralny Starego Przymierza i przypomina, że "dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w Prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni" (5, 18). Mistrz uczy zatem wiernego przestrzegania przykazań Bożych i odczytywania obietnic mesjańskich zapisanych w Prawie i u Proroków (Łk 24, 27). W Chrystusie bowiem wypełnił się Boży plan zbawienia tam zapowiedziany.

* Jak czytamy teksty Starego Testamentu?
* Czy moglibyśmy za św. Paweł powtórzyć: "Nic więcej nie głoszę jak tylko to, co zapowiadali Prorocy i Mojżesz: że Chrystus będzie cierpiał i jako pierwszy zmartwychwstanie oraz stanie się światłem zarówno dla naszego narodu, jak i dla pogan" (Dz 26, 22n)?
* Dlaczego nie wolno naruszyć "ani jednej joty, ani jednej kreski" Dekalogu?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Męczennicy oddawali życie za wierność Bożemu Prawu. Nie poszli na żaden kompromis, stąd ich krew była posiewem chrześcijaństwa, jak dzięki głoszeniu rozrastało się i utwierdzało słowo Boże (Dz 6, 7; 12, 24; 19, 20).

Papież Sykstus II (+ 258) oddał życie za Chrystusa wraz ze swoim diakonem Wawrzyńcem i liczną grupą wiernych. Ich świadectwo utwierdzało kościół rzymski, który szybko się rozrastał do tego stopnia, że już kilkadziesiąt lat później opanował całe miasto i przeniknął w najdalsze zakątki Cesarstwa Rzymskiego.

Kolejna wielka odnowa życia chrześcijańskie miała miejsce w XIII w. za sprawą zakonów franciszkańskiego i dominikańskiego. Zanim św. Dominik otrzymał od Honoriusza III (+ 1227) kościół św. Sabiny, mieszkał przy kościele San Sisto Vecchio wraz z kilkudziesięcioma zakonnikami. Tutaj w środę popielcową, 25 lutego 1221 r., młody student z Polski Jacek Odrowąż był świadkiem cudu wskrzeszenia krewniaka kard. Stefana di Fossanova za sprawą modlitw Dominika. Wydarzenie to głęboko poruszyło Jacka i zdecydowało o jego wyborze życiowym. Wraz z dwoma towarzyszami wstąpił do zakonu św. Dominika (habit przyjął już u św. Sabiny).  

Z tego miejsca zatem i od św. Sabiny na Awentynie wyruszyli na misje pierwsi uczniowie św. Dominika, a wśród nich byli pierwsi Dominikanie z Polski, Czech i Moraw: Jacek, Czesław, Herman, Henryk i inni. W październiku 2007 r. odbyły się w Rzymie obchody 750. rocznicy śmierci Jacka Odrowąża. Z tej okazji, po raz pierwszy została zorganizowana pielgrzymka dziękczynna Metropolii Górnośląskiej do Wiecznego Miasta. A podczas Międzynarodowego Sympozjum na Uniwersytecie Angelicum ukazano rozmach jego misji ewangelizacyjnej w Północno-Wschodniej Europie. Trzynastowieczny dominikanin, urodzony w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie, był kanonizowany w Rzymie 17 kwietnia 1594 r. przez papieża Klemensa VIII. To jedyny przedstawiciel Polski pośród postaci 139 świętych znajdujących się na kolumnadzie Berniniego na placu św. Piotra [A. Nocoń, A. Wuwer (red), Święty Jacek Odrowąż - Apostoł Północnej Europy, Katowice 2012].


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Słowo Boże - zawarte w Piśmie Świętym i w Tradycji Kościoła - jest źródłem, z którego wychowanie w wierze czerpie swoje orędzie. Katecheza jako jedna z form posługi Słowa dąży do tego, aby „pogłębić rozumienie Tajemnicy Chrystusa w świetle Słowa” (Ct 20). Nie może jednak sprowadzać się do mechanicznego korzystania z tekstów biblijnych jako cytat, przykład, ilustracja czy opowiadanie, lecz winno zmierzać do lepszego ich zrozumienia, interpretacji i aktualizacji, a w końcu do osobistego spotkania i zażyłości ze Słowem – Jezusem Chrystusem (KO 2, Ct 5-6).

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048405

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu