Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Lekarz - kościół św. Kosmy i Damiana

2013-03-06

News
Rzymska pielgrzymka do kościół stacyjny prowadzi nas dzisiaj do świętych lekarzy Kosmy i Damiana z Cyry (Syria). Starożytna świątynia poświęcona męczennikom z czasów Dioklecjana powstała dzięki papieżowi Feliksowi III/IV (+530), który kazał przebudować budynek dawnej biblioteki czy archiwum Wespazjana przy Forum Romanum. W związku z renowacją Forum zamknięto poprzednie wejście wiodące przez oryginalne drzwi z brązu świątyni Romulusa, a otwarto nieciekawe wejść od via dei Fori Imperiali, prowadzące przez krużganek klasztoru franciszkanów. Relikwie Świętych przechowywane są w sarkofagu z alabastru pod ołtarzem kościoła dolnego.I. INTERPRETACJA PISMA
Jer 7, 23-28; Ps 95 (94); Łk 11, 14-23

Mądrość Syracha łączy pomoc Bożą z pomocą lekarska, zaś wykonywanie zawodu lekarza z modlitwą (Syr 38, 1-15). Biblia jeszcze w kilku innych miejscach wspomina lekarzy i ich wyjątkową misję w społeczeństwie (zob. Wj 21, 19; 2 Krl 20, 7; Jr 8, 22; Mt 9, 12; Mk 2, 17; 5, 26; Łk 4, 23; 5, 31; 8, 43; Kol 4, 14).

Prorok Jeremiasz zapewnia dziś, że wierne przestrzeganie Bożych przykazań wiąże się z nagrodą, którą Bóg obiecuje nie tylko w wieczności, ale już tu na ziemi "aby wam się dobrze powodziło". Dekalog łączy tę obietnicę z IV przykazaniem, dotyczącym czci i szacunku okazywanego rodzicom. Oni pierwsi są wierni i często gotowi do wyjątkowej ofiarności i troski, zwłaszcza w momentach choroby, doświadczeń i zagrożenia swoich dzieci. Któż z nas nie pamięta, że pierwszymi "lekarzami" byli dla nas rodzice (mama)!

Dziwne oskarżenie, które spotkało Jezusa ze strony niektórych ludzi z powodu egzorcyzmu nad człowiekiem niemym, było dla nie okazją do nauki nt. zdrowia duszy i ciała. Szatan ma na ziemi swoje obszary panowania (Łk 4, 5n). Wyrzucenie złego ducha jest częścią procesu uzdrowienia i odnowy, o którym dziś doskonale wiedzą nie tylko kapłani-egzorcyści, ale również wielu lekarzy chrześcijańskich współpracujących z nimi. Jezus posługuje się zwrotem palec Boży (Wj 6, 1; Pwt 2, 15; Hi 1, 12, 9n; Ps 44, 4; Iz 26, 11; Łk 1, 66; Dz 13, 11), który w Biblii odnosi się do czynów samego Boga. Zwrot ten wskazuje również do Ducha Świętego, który wspiera działania ludzi otwartych na Jego natchnienia i pełniących wolę Bożą.

Warto dziś szukać odpowiedzi w świetle słowa Bożego:
* Psalmista ostrzega: "Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem" (Ps 95) albo ? "mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona" (89). Jak odczytujemy przestrogi Boże?
* Czy dziękujemy za ofiarną pracę lekarzy, pielęgniarek, kapelanów szpitalnych...?
* Czy pamiętam, że każda spowiedź św. łączy się wyrzuceniem złego ducha z mojego życia (egzorcyzmem), z przyjściem Mocniejszego, który "zabierze wszystką broń jego"?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

W absydzie kościoła stacyjnego można podziwiać jedną z najpiękniejszych rzymskich mozaik z VI w., przedstawiającą Chrystusa jako Baranka, ku któremu zdążają dwa szeregi świętych i dwa szeregi owieczek. Chrystus w lewej ręce trzyma zwój Prawa, drugą zaś przywołuje świętych. Apostoł Piotr prezentuje Jezusowi Kosmę, a apostoł Paweł - Damiana. Obaj bracia przedstawieni są identycznie, nie tylko jeśli chodzi o szaty, również twarze mają podobne, co maiłoby wskazywać, że są bliźniakami (J.N. Tylenda). Widzimy na mozaice także św. Teodora, rzymskiego legionistę-męczennika oraz papieża Feliksa III (IV), tradycyjnie z modelem kościoła (fundator-budowniczy).

Boski Lekarzu dusz i ciał, pozwól nam stanąć w szeregu owiec zmierzających ku Tobie i oczekujących na Twoją pomoc. Niech Twój palec dotknie naszych serc, sumień i niech uzdrowi to, co w nas chore i spętane złem. Święci Męczennicy - Kosmo i Damianie, uczcie nas wrażliwości na wszelką ludzką niedolę, wszelkie choroby duszy i ciała - orędujcie za lekarzami, pielęgniarkami, personelem medycznym, kapelanami szpitalnymi i chorymi, a zwłaszcza tymi, którzy tracą nadzieję...! Amen. 


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Odwiedziny kościoła zbiegły się z pracami renowacyjnymi grupy młodych Włochów pod okiem doświadczonego profesora. Obserwowałem ich troskę o szczegóły i pasję w wykonywanej pracy. Jakże potrzeba dzisiaj przywrócenia misji w pracy lekarza, artysty, nauczyciela, duszpasterza... Święci Kosma i Damian zajmowali się leczeniem ubogich, ale wykorzystywali tę posługę także do nawracania (H. Suchocka). Syracydes poucza lekarzy: "Bywa taki czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby; oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uzdrowienia, dla ocalenia" (38, 13n). Oby chrześcijanie wykonując swoje profesje pamiętali, by łączyć pracę z modlitwą.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Atlas biblijny

Atlas biblijny to popularna forma zaproszenia do "podróży" po Ziemi Świętej. Podróż "palcem po mapie" może być zaproszeniem do lektury Biblii oraz pełnym pasji odczytywaniem Kodu kulturowego. Polecamy pierwszy polski atlas biblijny przygotowany przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz Wyd. Bernardinum; zob. GN/ 

więcej

Trudne pytania

Powracamy do działu "Trudne pytania". Czy możliwe jest rozróżnienie: Bóg TAK - Kościół - NIE! Odpowiada p. Katarzyna. Czekamy też na nowe trudne pytania; zob. klub_inicjatyw_biblijnych/84

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4377062

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu