Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Używki - życie czy śmierć?

2012-02-12

News

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

- analiza i interpretacja treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego;
- rozwijanie zainteresowania tematyką podejmowaną przez Kościół;
- odkrywanie wartości egzystencjalnych Youcatu;
- budzenie świadomości iż życie jest darem Boga;
- przestrzeganie V przykazania;

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza:

- uczeń wie jak brzmi V przykazanie Boże i co się z nim wiąże;
- rozumie działalność Kościoła, która mówi o troski własnego ciała, równocześnie ostrzegając przed uleganiem kultu naszego ciała;
- wie, że KKK podejmuje omawiane zagadnienia;

Umiejętności:

- uczeń potrafi docenić wartość życia jako daru Bożego;
- podaje samodzielnie argumenty opowiadające się za życiem każdego człowieka;
- po katechezie uczeń podejmuje refleksję nad sensem i znaczeniem ludzkiego życia;
- uczeń jest świadomy nad ogromnym niebezpieczeństwem zagrożenia własnego życia przez zażywanie używek;

Formy organizacji zajęć: indywidualna i grupowa;

Metody dydaktyczne: praca w grupach, praca z tablicą, praca z zeszytem, doświadczenie życiowe (krótkie opowiadanie), zdjęcia narkomanów.

Pomoce metodyczne: Katechizm „Youcat”, Katechizm Kościoła Katolickiego, Pismo Święte (1 Kor 6, 19), tablica szkolna.

Przebieg zajęć:

Lp.

Treść

Metody

Czas

1

Ojcze Nasz... Chwała Ojcu...

Modlitwa na rozpoczęcie katechezy

 

2

2

Odczytanie listy z dziennika

Przywitanie i sprawdzenie obecności

3

3

Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji

Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji

5

4

Klasa zostaje podzielona na 4 grupy. Wszystkie grupy otrzymują następujące pytania:

1. Jak brzmi V przykazanie ?

2. Jak powinniśmy się obchodzić z naszym ciałem?

3. Dlaczego zażywanie narkotyków jest grzechem?

4. Jakie są skutki zażywania używek?

5. Jaki mogą być przyczyny zażywania używek?

 

Praca w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5

Uczniowie wskazują lidera grupy, który dzieli się owocami pracy. Druga osoba z grupy (skrybo) zapisuje dane na tablicy.

 

 

Praca z tablicą

5

6

Piąte przykazanie zabrania również zadawania gwałtu własnemu ciału. Jezus wyraźnie poleca nam, abyśmy zaakceptowali samych siebie i pokochali się: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39).

 

Akty autodestrukcji wobec własnego ciała (samookaleczenie się itp.) są najczęściej psychicznymi reakcjami na doświadczenie osamotnienia i braku miłości. Dlatego w pierwszym rzędzie takim ludziom należy się nasza miłość. Akceptując jednak tych ludzi, nie wolno przestać ich uświadamiać, że żaden człowiek nie ma prawa do niszczenia własnego ciała podarowanego przez Boga. [Y nr 387]

Zdrowie jest ważną, ale nie absolutną wartością. Nasze ciało otrzymane od Boga mamy traktować z wdzięcznością i troską, ale nie powinniśmy ulegać kultowi naszego ciała. [Y nr 388]

 

„Ich bogiem – brzuch, a ich chwałą pohańbienie. Myślą oni w sposób przyziemny” (Flp 3,19)

 

Narkotyzowanie się dlatego jest grzechem, że jest rodzajem autodestrukcji i wykroczenia przeciwko życiu, które Bóg podarował nam z miłości.

Każde uzależnienie od używek legalnych (alkohol, lekarstwa, tytoń) czy w jeszcze ostrzejszym wymiarze od nielegalnych (narkotyki, czy coraz bardziej popularne e-narkotyki) jest zmiana wolności w niewolę. Poważnie szkodzi zdrowiu i życiu człowieka dotkniętego nałogiem oraz ludziom w jego otoczeniu. Nadużywanie substancji alkoholowych, nadmierne jedzenie i picie, seksoholizm czy zamiłowanie do niebezpiecznej, szybkiej jazdy są skazą na ludzkiej godności i wolności, a tym samym są grzechem przeciw Bogu. Należy jednak odróżnić takie zachowania od rozważnego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dozwolonych używek oraz form zachowań
[Y nr 389]

Dyskusja i wyjaśnienie ważnych pojęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Będąc w Jednym z ogromnych niemieckich miast, gdzie przepych, piękno harmonizował się z nowoczesnością spotkałem się z totalnym dnem ludzkiego życia. Gdzie wieczorami jak glizdy po deszczu na wielu bocznych, ciemnych ulicach roiło się od narkomanów leżących na ulicy, pod samochodami. Obserwowałem ludzką nędze swoiste bagno, w które wpakowali się Ci ludzie… zastanówmy się nad tym…

Doświadczenie z życia

 

7

„Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? Macie go od Boga i nie należycie już do siebie ”.

1 Kor 6, 19

Dla wielu uciekających w „raj” używek, szuka wolności. Nic złudnego... Każde uzależnienie od używek jest zmianą wolności w niewolę.

Podsumowanie i notatka.

4

8

Znajdź statystyki mówiące o uzależnieniach w śród młodzieży, dorosłych

Zadanie domowe

 

9

Módlmy się za wstawiennictwem Matki Najświętszej za wszystkich uzależnionych.

Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa na zakończenie katechezy

2

 

 

Arnold Klita
alumn IV roku WMSD w Opolu

 

Grafika: www.knowabouthealth.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14049039

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu