Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Osąd - kościół św. Wawrzyńca in Damaso

2013-03-11

News
Przyznaję, że odczuwam już zmęczenie i trud. Dopadł mnie kryzys pielgrzymowania do kościołów stacyjnych i codziennego przygotowywania "katechez rzymskich". Ale kiedyś musiał nadejść! Wikariat Rzymski w oficjalnym programie Pielgrzymi w Mieście... proponuje na dzisiaj temat: "Droga uzdrowienia". Szukam zatem sił u świadków wiary. Czwarty i ostatni raz zaprasza nas św. Wawrzyniec - diakon i męczennik. Kościół titulus Damasi mieści się w obrębie jednej z najpiękniejszych budowli renesansowych Rzymu - pałacu Cancelleria Apostolica.
I. INTERPRETACJA PISMA

Ez 47, 1-9.12; Ps 46 (45); J 5, 1-3a.5-16

Greckie słowo krisis ma o wiele bogatsze znaczenie niż przypisuje mu potoczny język. W Piśmie Świętym wskazuje na osąd czegoś lub kogoś. W tym znaczeniu często pojawia się u św. Jana (por. J 3, 19; 5, 22-30; 12, 31; 16, 8.11; 1 J 4, 17). Po dzisiejszym opisie uzdrowienia chromego przy sadzawce Betesda, czwarty Ewangelista umieszcza mowę Jezusa skierowaną do przeciwników, gdzie padają następujące słowa: Ojciec... całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu (5, 22n).

Chrystus jest Tym, który dokonuje pełnego osądu naszej sytuacji życiowej. On wie czego nam potrzeba. "Jezus zauważył [chorego], leżącego [przy sadzawce], a wiedział - zaznacza Ewangelista - że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: <Chcesz być zdrowy?>" (5, 6). Któryż by nie chciał?

Sytuacja próby, doświadczenia, choroby, niezrozumienia... może okazać się szansą spotkania z Jezusem. On osądzi nasze czyny i naszą wiarę, a "osąd ten jest prawdziwy" (J 8, 16). Mistrz uczy nas również sztuki rozeznawania: "Nie osądzajcie według pozorów..." (J 7, 24). Natomiast św. Paweł wśród różnych darów Ducha w Kościele wymienia też dar (charyzmat) "rozróżniania [gr. dia-krisis] duchów" (1 Kor 12, 10).

W drodze rozeznawania rozmaitych sytuacji kryzysowych winniśmy pytać:
* Czy nasze osądy życiowe dokonujemy według słowa Bożego - w Kościele - z Jezusem?
* Jak korzystamy z pomocy spowiedników, kierowników duchowych, ludzi doświadczonych/dojrzałych w Kościele (por. Hbr 5, 14)?
* Jak postrzegamy w tym kontekście dar sakramentu pokuty i pojednania?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Renesansowe wnętrze kościoła św. Wawrzyńca robi imponujące wrażenie. Warto też pamiętać, że w pałacu Cancellaria mieszczą się obecnie siedziby Trybunałów Stolicy Apostolskiej: Penitencjerii Apostolskiej, Syngnatury Apostolskiej i Roty Rzymskiej. A więc ważnych instytucji Kurii Rzymskiej, wspierających posługę Ojca św. Diakon Wawrzyniec ściśle współpracował z papieżem Rzymu, zwłaszcza dla dobra najbardziej potrzebujących i ubogich. Dziś znów potrzeba orędownictwa wielkiego Męczennika dla współczesnych współpracowników Ojca św.

W kościele San Lorenzo znajdują się relikwie papieża Damazego (+384), który jest fundatorem i budowniczym pierwszej świątyni, wzniesionej na tym miejscu z ok. 370 r. W końcu VIII w. papież Hadrian I dokonał jej przebudowy i przeniesienia ciała papieża-fundatora do obecnej bazyliki.     


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Dziś rozpoczyna się konklawe (12 marzec 2013 r.). Kardynałowie elektorzy (115-u) będą rozeznawać: kogo wskazać jako nowego Papieża - następcę św. Piotra? Duch Święty już dokonał wyboru! Oni muszą rozeznać "co Duch mówi do Kościołów" (Ap 2, 7). Wielu wiernych podjęło w ostatnim czasie ciekawą inicjatywę "modlitewnej adopcji kardynała", by wspierać go w tym trudzie, prosić o światło i dary Ducha Świętego. Prośmy też o wstawiennictwo Świętych: Męczenników rzymskich, świętych i błogosławionych Papieży, Świętych, których imiona noszą obecni Kardynałowie. Chodzi przecież o wielką sprawę, o dobro Kościoła - naszej Matki!

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14049204

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu