Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Spowiedź - kościół św. Chryzogona

2013-03-17

News
Kościół św. Chryzogona przy via Trastevere jest chyba jedynym kościołem w świecie pod tym wezwaniem. Najstarsza informacja o titulus Chrysogoni pochodzi z 472 r. kiedy cesarz Antemius został schwytany i zamordowany przez wojska germańskie. Pojawia się też w wykazie synodu Symmacha z 499 r. Jednak przyjmuje się, że miejsce modlitwy chrześcijan powstało w tym miejscu nawet przed edyktem mediolańskim (313 r.). Pierwotny kościół przetrwał do XII w. (dzwonnica), a obecna świątynia jest dziełem kard. Camillo Borghese (późniejszy papież Paweł V) u progu XVII w. 


I. INTERPRETACJA PISMA
Dn 13, 41-62; Ps 23 (22); J 8, 1-11

Uważna lektura Psalmu 23 o Bogu, który prowadzi "przez ciemną dolinę" przywołała w moich myślach postać znanego ateisty, który przez większość swego życia walczył z Bogiem, z Kościołem i w ogóle z religią - Jean Paula Sartre`a. Wyznał on w swojej autobiografii: "(...) pragnąłem Boga, dano mi Go, przyjąłem ów dar, nie pojmując żem go szukał. Nie zapuściwszy korzeni w moim sercu, wegetował czas jakiś, a potem umarł" (zob. Słowa. Autobiografia, Warszawa 1968, 82).

Temu człowiekowi wydawało się, że Bóg umarł. Kiedy jednak nadeszła godzina jego śmierci wtajemniczona osoba wyjęła, zaszytą w klapie marynarki kartkę, na której były zapisane słowa ukrytego testamentu myśliciela: Bóg milczy, ale we mnie wszystko woła do Boga i nie mogę o tym zapomnieć!

Czas Wielkiego Postu wielu zagubionych i poszukujących prowadzi do sakramentu pokuty i pojednania, a innych skłania do istotnych pytań:
* Jak i kiedy korzystać z daru spowiedzi św.?
* Czy warto znaleźć sobie stałego spowiednika, by pozwolić "prowadzić [się] po właściwych ścieżkach" (kierownictwo duchowe)?
* Przeczytaj uważnie Ps 23, zauważ dwie jego części i zapytaj: Jakie cechy posiada biblijny Przewodnik?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Św. Chryzogon - jak wielu męczenników rzymskich - wymieniony jest w tzw. kanonie rzymskim (I modlitwa eucharystyczna). W obecnym kościele warto przyjrzeć się XIII-wiecznej mozaice w absydzie, która przedstawia Madonnę na tronie z Dzieciątkiem w potoczeniu św. Chryzogona i św. Jakuba Większego. Ponadto słynny Bernini w 1646 r. zaprojektował dla kaplicy Najświętszego Sakramentu plafon, który przedstawia triumf Chryzogona (dzieło Guercina). Oryginał - jak zauważą H. Suchocka - został niestety skradziony w 1808 r. i zastąpiony przez kopię.

Lektura biblijna i medytacja dzieł sztuki mogą zrodzić w nas pytanie: Czego może nauczyć nas współczesnych ten nieznany Święty? Nade wszystko zaufania i wierności Jezusowi, który nieraz kreśli palcem proste linie, na krzywych drogach naszego życia. "[On] nigdy nie męczy się w przebaczaniu" - jako zauważył papież Franciszek. Jednak mocno podkreśla: Idź, lecz odtąd już nie grzesz!


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Pozostało już niewiele czasu na wielkopostny sakrament pokuty i pojednania. Warto dobrze przygotować się do tego ważnego spotkania z Jezusem Miłosiernym. Warunki dobrej spowiedzi są powszechnie znane: rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie (pokuta). Wielu spowiedników ma problem z daniem adekwatnej pokuty. Najczęściej jest to krótka modlitwa lub lektura fragmentu Pisma Świętego. Pamiętam, że kiedyś zapytałem penitenta: Czy chciałby sam sobie zadać pokutę? - Był przerażony. Przywołałem wówczas przykład celnika Zacheusza, który sam zaproponował pokutę, a Jezus ją zaakceptował (por. Łk 19, 8-10).

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048327

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu