Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Słowo życia - kościół św. Apolinarego

2013-03-20

News
W historii wędrówki pasyjnej kilkakrotnie ustalano listę tzw. kościołów stacyjnych: za papież Symmacha (29), Grzegorza I (24), Grzegorza II, a Sykstus V (+1590) przywrócił zwyczaj odprawiania obrzędów Środy Popielcowej i wyznaczył 54. kościoły stacyjne. Do naszych czasach z tej listy pozostało 41. kościołów, a wśród nich niewielka bazylika św. Apolinarego, pierwszego biskupa Rawenny i ucznia św. Piotra, wystawiona w VIII w. na ruinach łaźni cesarza Nerona. Pierwotna świątynia została całkowicie przebudowana w XVIII w. według projektu Ferdinanda Fugi za pontyfikatu Benedykta XIV (+1758). Dziś w bazylice, oprócz św. Apolinarego, mnisi bazyliańscy złożyli pod głównym ołtarzem relikwie wielu nieznanych męczenników Kościoła.


I. INTERPRETACJA PISMA
Rdz 17, 3-10; Ps 105 (104); J 8, 51-59

Pielgrzymi od tygodnia wsłuchują się w tekst czwartej Ewangelii, gdzie Jezus uczy sztuki prowadzenia sporów z przeciwnikami i przekonuje ich do swojej misji. Dwukrotnie zapewnia uroczyście: "Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki" (8, 51.52). Obietnica nieśmiertelności - życia wiecznego - jest bardzo atrakcyjna, ale u Żydów wywołuje kolejną falę ataków, zarzutów i kalumnii pod adresem Jezusa. Kiedy zaś zaświadczy: "Zanim Abraham się urodził, Ja jestem" - słowa zamienią na kamienie. "Ja jestem" (gr. Ego emi) wskazuje na imię Boga (por. Wj 3, 14). To zostanie uznanie za bluźnierstwo i okazję do ukamienowania.

Słowa zamienione na kamienie! Jak trudno przyjąć prawdę o życiu wiecznym? Jak łatwo odrzucić Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem! (por. J 14, 6). Kiedy Jezus dostrzeże niezrozumienie swojej nauki o Chlebie na życie wieczne, zapyta uczniów wprost: "Czy i wy chcecie odejść?" (6, 67). Wówczas Piotr odpowie: "Panie, do kogo mielibyśmy pójść? Przecież Ty masz słowa życia wiecznego" (6, 68). Oto słowa zamienione na wyznanie wiary!

Warto zatem pytać:
* Jak rozmawiamy z innymi o Bogu?
* Czy w codziennych rozmowach, dyskusjach, sporach używam argumentów biblijnych?
* Przed dostosowywaniem słowa Chrystusa do aktualnej mody, wynaturzającego jego sensu i wartości przestrzegł Benedykt XVI. Jak dziś bronić prawd naszej wiary wobec agresywnych ataków środków społecznego przekazu?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Apolinary łac. Apolinaris - znaczy należący do Apollina; biskup i męczennik urodzony w Antiochii (Syria), według tradycji przybył do Rzymu wraz ze św. Piotrem. Apostoł wyświęcił go na biskupa i posłał do Rawenny. Kilkakrotnie skazywany na wygnanie, poniósł śmierć męczeńską w tajemniczych okolicznościach. Łacińskie Passio z VII w. wspomina, że Apolinary zginął jako męczennik z rąk pogan za głoszenie słowa Bożego. Według mowy Piotra Chryzologa (+449) ponieść śmierć w II wieku w czasach Septymiusza Sewera (+211).

W kościele rzymskim przechowywana jest relikwia dłoni Biskupa Męczennika. Wnętrze kościół zatraciło starożytny charakter, dominuje barokowy wystrój z czasów Benedykta XIV, który konsekrował kościół po renowacji w 1748 r. Pielgrzymów przyciąga fresk w atrium Madonna del Portico, który cudownie ocalał podczas przemarszu wojsk Karola VIII, po prawie dwustu latach został odkryty na nowo w 1647 r. i otoczony czcią wiernych.

Biskup Apolinary uczy nas gorliwości w głoszeniu słowa Bożego i miłości do Matki Słowa.


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Ewangeliczne przesłanie skomentował Benedykt XVI: „Drodzy bracia i siostry, i my możemy powtórzyć odpowiedź Piotra, świadomi oczywiście własnej ludzkiej kruchości, jednakże ufni w moc Ducha Świętego, która wyraża się i ukazuje w jedności z Jezusem. Wiara jest darem Boga dla człowieka, a jednocześnie jest wolnym i całkowitym zawierzeniem się człowieka Bogu; wiara jest uległym słuchaniem słowa Pana, które jest <lampą> dla naszych kroków i <światłem> na naszej ścieżce. Jeśli z ufnością otworzymy serce na Chrystusa, jeśli pozwolimy się Jemu zdobyć, możemy doświadczyć i my, wraz ze św. Proboszczem z Ars, że <naszym jedynym szczęściem na tej ziemi jest miłować Boga i wiedzieć, że i On nas miłuje>” - mówił papież (zob. Modlitwa Anioł Pański - wrzesień 2009 r.).

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048107

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu