Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Świadkowie miłości - kościół św. Pankracego

2013-04-02

News
Oficjalny program Wikariatu Rzymu Pellegrini in citta, in cammino verso la Pasqua przewiduje rozszerzony program pielgrzymki stacyjnej (o drogę paschalną), a więc wędrówkę podczas Triduum Sacrum i oktawy wielkanocnej: poniedziałek - bazylika św. Piotra, wtorek - bazylika św. Pawła za Murami, środa - bazylia św. Wawrzyńca za Murami, czwartek - św. Dwunastu Apostołów, piątek - kościół Matki Boskiej od Męczenników (Panteon), sobota - bazylika św. Jana na Lateranie, niedziela - kościół św. Pankracego. Zatrzymamy się (jeszcze) przy tym ostatnim na wzgórzu Janikulum.


I. INTERPRETACJA PISMA
Dz 5, 12-16; Ps 118 (117); Ap 1, 9-19; J 20, 19-31

Bł. Jan Paweł II nazwał II niedzielę wielkanocną - niedzielą miłosierdzia (dawniej nazywana niedzielą przewodnią albo białą). Kult Bożego Miłosierdzia dynamicznie rozwija się w Kościele Powszechnym i uczy nas dostrzegania wrażliwości i łaskawości Boga. Papież Franciszek poprzez swoją wrażliwość i nauczanie pięknie kontynuuje dziedzictwo bł. Jana Pawła II.

Program rzymski proponuje na niedzielę "białą" temat: Bądźcie ludźmi nowymi, świadkami miłości. Wezwanie koresponduje z dzisiejszymi czytaniami. Świadectwo Apostołów, którzy realizują nakaz misyjną - świadczą z mocą o Zmartwychwstałym (Łk 24, 47n; Dz 1, 8). Nauczanie połączone z uzdrowieniem i wyrzucaniem duchów nieczystych zdumiewa i przysparza nowych wyznawców. Kościół rozrasta się w wielkim tempie (Dz 6, 7; 12, 24; 19, 20). Entuzjazm i świeżość przesłania sprawia, że "coraz większa liczba mężczyzn i kobiet przyłączyła się do tych, którzy wierzyli w Pana" (Dz 5, 14). Św. Łukasz z pewną przesadą dodaje: "I wszyscy odzyskali zdrowie" (5, 16). Przymiotnik pantes (wszyscy) odnosi się do tych, którzy uwierzyli i stali się świadkami Jezusa.

Świadkiem naocznym jest ten, kto widział, ale świadkiem wiary staje się ten, kto uwierzył. Jezus w czwartej Ewangelii objawia się uczniom jako Pan i Zbawiciel. Wchodzi z ciemności nocy w blasku światła, jak Miłosierny (z wizji św. Faustyny), i poucza "niedowiarka" Tomasza: "Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Świadkiem Jezusa może być wierzący, którzy przyjmuje Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziś nie wystarczą tradycje i praktyki pobożne, potrzeba osobistego wyboru i nowej ewangelizacji; "(...) należy odrzucić starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia, człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze" - przekonuje Apostoł. Pozwólcie się odnowić Duchowi w waszym myśleniu i przyobleczcie się w nowego człowieka...". Tylko nowy człowiek może być świadkiem miłości miłosiernej i świadkiem Boga bogatego w miłosierdzie (Ef 2, 4). Nie powinien jednak liczyć na natychmiastowy sukces. Stare przysłowie powiada: <Sukces nie jest imieniem Bożym>. "Nowa ewangelizacja - przekonywał kard. J. Ratzinger - musi się wpisać w tajemnicę ziarenka gorczycy i nie powinna zabiegać, aby natychmiast wyrosło z niego wielkie drzewo. Żyjemy albo osłonięci wielkim drzewem, które już wyrosło, albo w niecierpliwym oczekiwaniu, żeby wyrosło drzewo jeszcze większe, jeszcze bardziej żywotne - a powinniśmy przyjąć tajemnicę, że Kościół jest zarazem wielkim drzewem i małym ziarenkiem. W dziejach zbawienia zawsze trwa jednocześnie Wielki Piątek i Niedziela Wielkanocna..." (zob. OsRom 6/2001, 36).

W kontekście wielkanocnej radości warto zapytać:
* Co to znaczy być "nowym człowiekiem" (Ef 4, 20-24)?
* Dlaczego kult Bożego Miłosierdzia znalazł tak "podatny grunt" w różnych krajach?
* Do czego wzywa nas św. Paweł, gdy zwraca się do Rzymian: "Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowienie myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe" (Rz 12, 2)?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Każdy święty jest "nowy człowiekiem". Dlaczego? Bo stracił wszystko dla Chrystusa, a zyskał życie wieczne. Stąd wierzący szukają miejsc upamiętniających takie zwycięstwo. Jednym z nich jest kościół św. Pankracego. Kim był? Urodził się na Wschodzie (Azja Mniejsza), ale jego rodzicami byli bogaci obywatele rzymscy. Umarli jednak wcześnie i młody Pankracy znalazł się w Rzymie pod opieką wuja Dionizego, który uprawiał handel na wzgórzu Janikulum w dzielnicy Zatybrze wśród przybyszów ze Wschodu. W tym czasie wybuchło prześladowanie chrześcijan za rządów Dioklecjana (284-305). Cesarz wydał cztery edykty skazujące chrześcijan na śmierć. Wśród tysięcy chrześcijan byli pierwsi męczennicy wspominani w tzw. kanonie rzymski oraz innych, których czcimy w najstarszych kościołach Rzymu.

Pankracy skazany został na śmierć w 304 r. Jako obywatel rzymski został ścięty mieczem. Ciało złożono na cmentarzu Calepiodio za bramą Aureliańską. Kult Młodego Męczennika bardzo szybko rozprzestrzenił się w Wiecznym Mieście (przełom IV i V w.). Papież Symmach (+514) wybudował nad jego grobem bazylikę. Świątynia wielokrotnie zmieniała swoich opiekunów. W końcu w 1662 r. trafił do zakonu karmelitów bosych i tak pozostało do dzisiaj. Obecnie jest siedzibą polskich karmelitów bosych prowincji warszawskiej. Posługują tu również polskie Karmelitanki od Dzieciątka Jezus i działa Papieski Instytut Duchowości Teresianum.

W świątyni przechowywany jest relikwiarz z głową Świętego i relikwiarze innych świętych. W prezbiterium możemy podziwiać freski z XVII w. d`Arpigno. Przedstawiają one m.in. św. Pankracego z Rzymu i św. Pankracego biskupa Taorminy (I w.), św. Dionizego (wuja Pankracego) i św. bpa Dionizego. Trzeb też wspomnieć o starożytnych katakumbach, do których wchodzi z nawy głównej.

Św. Pankracy jest patronem dzieci i rycerstwa, ogrodników, a nadto uważa się go za stróża wierności każdej przysiędze. Czczony jest także w Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo wcześnie abp Augustyn z Canterbery wzniósł kościół St. Pancras Old w Londynie


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Pani Ambasador Hanna Suchocka wspomina o ceremonii, która odbywa się w bazylice św. Pankracego w każdą "białą niedzielę" (II niedzielę wielkanocną). Otóż właśnie tutaj gromadzą się wszyscy nowo ochrzczeni dorośli z diecezji rzymskiej. Papież Franciszek w wigilię paschalną ochrzcił w tym roku cztery osoby, ale ochrzczonych katechumenów jest zawsze więcej. "W uroczystej liturgii w bazylice uczestniczą ubrani w białe szaty (białe płaszcze), które otrzymują w momencie chrztu. Na zakończenie mszy św. białą procesją przechodzą przez cały kościół do ołtarza, gdzie znajduje się urna z relikwiami św. Pankracego. Tam składają swoją białą szatę. Dochodzą do ołtarza jako neofici, a odchodzą od ołtarza do świata, prosząc św. Pankracego, by dał im siłę do dotrzymania przyrzeczeń chrzcielnych" (por. Rzymskie pasje, 370). Warto byśmy prosili o dar wierności przyrzeczeniom chrzcielnym dla każdego z nas.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048692

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu