Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Zesłanie Ducha Świętego - Bóg obdarzający

2014-10-02

News

Zesłanie Ducha Świętego – Bóg obdarzający

Lectio - Czytaj uważnie! Dz 2, 1-13

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym winem» - drwili inni.

Meditatio - Rozważ przeczytane Słowo!

Być może po Wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie czuli się znów samotni, opuszczeni, zalęknieni. Zamknięci w Wieczerniku oczekiwali spełnienia obietnicy. Nagle słyszą szum, widzą języki ognia i doświadczają wielkiej mocy Ducha Świętego. Zaczynają mówić obcymi językami, odważnie głoszą prawdę o swym Mistrzu ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Przemawiają z taką mocą, że tysiące ludzi się do nich przyłącza. To wszystko wskazuje na wielki Dar jaki otrzymali. Bóg jest hojny w obdarowywaniu człowieka. Przekracza jego oczekiwania i pragnienia. Jeżeli tylko otworzymy się na Boże dary otrzymamy je w obfitości. Każdy z nas otrzymuje pełnię darów, według własnej miary. Otrzymujemy tyle, ile potrafimy przyjąć. Tak wielki Dar jakim jest Duch Święty udzielony uczniom jest także naszym udziałem. Już podczas chrztu świętego otrzymaliśmy Ducha Świętego. A w sakramencie bierzmowania Jego pełnię. Jak dziś nią żyję? Czy Duch Święty ma jeszcze coś do powiedzenia w moim życiu? Czy jestem wdzięczny za tak wielkie obdarowanie?

Oratio – módl się!

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

Contemplatio – trwaj w obecności Pana!

Wpatruj się dziś w apostołów napełnionych Duchem Świętym

Actio – żyj Słowem!

Każdego dnia choć krótkim aktem strzelistym wzywaj Ducha Świętego.

s.M. Damiana
Pozostałe tematy
Aktualności

Nie lękajcie się! - 2020/21

W świecie ogarniętym lękiem, np. z powodu pandemii, otwieramy Pismo Święte, by szukać w nim antidotum na trudne doświadczenia codziennego życia. Biblia jest Księgą nadziei, przekazuje Słowo Życia, stąd kolejny nasz cykl tematyczny pragniemy poświęcić wezwaniu: "Nie lękajcie się!". Cieszymy się, że znów naszym przewodnikiem będzie sprawdzony przyjaciel Szkoły Słowa, ceniony biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ks. prof. Antoni Tronina; Wprowadzenie

więcej

Zakończenie cyklu 2019/20

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. dr Łukaszowi Florczykowi za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat motywów snu w Biblii (48 medytacji; zob. wprowadzenie). Warto przywołać słowa proroka: O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny (Iz 52,7).

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 6380733

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu