Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Zmartwychwstanie - fakt czy mit?

2015-04-22

News

"(...) zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem" (1 Kor 15, 4).

Ktoś mający poukładany w głowie ten temat powie: ani jedno, ani drugie. Prawda wiary. Owszem. Jednakże drugim skrzydłem ducha ludzkiego, prócz wiary jest rozum. Okazuje się, że również rozumem możemy próbować zbadać sprawę zmartwychwstania.

Na początku kilka słów o sensie. Dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa jest takie ważne? Stanowi ono centralną prawdę i uzasadnia istnienie Chrześcijaństwa. Jest odwróceniem skutków grzechu pierworodnego. Nie wiemy jak dawno temu, ale kiedyś, u początków istnienia ludzkość zdecydowała się używać swojej wolności wbrew woli Boga. Konsekwencją tego było zaistnienie zła, cierpienia i śmierci oraz brak możliwości powrotu do Boga „na stałe”. Używając terminologii biblijnej, człowiek zdecydował się (bo wolność od początku była prawdziwa) opuścić raj. Nasza osłabiona natura nie może już przebywać w bezpośredniej bliskości Boga, w całkowitym dobru i miłości. Zmartwychwstanie Jezusa, jako jednego z ludzi, odwróciło ten proces. Znów – lecz nie własną mocą, a Bożą – pomimo podlegania ziemskiej śmierci człowiek może żyć wiecznie z Bogiem. Cały sens wyznawania Chrześcijaństwa, to wzięcie udziału w tej łasce. Skorzystanie z niej i powrót do Stwórcy, do pełnego szczęścia.

W takim razie – czy mamy jakieś dowody na zmartwychwstanie? Na pewno warto rozważyć szczegóły opisów biblijnych pod kątem logicznym. Przytoczę kilka przykładów. Jeżeli Cię zainteresują – szukaj! Ciekawostką w ewangelicznym opisie poranka zmartwychwstania jest fakt, że pusty grób został odkryty przez kobiety. W tamtych czasach miały one bardzo niski status społeczny. Nie mogły np. zeznawać w sądzie. Kobiecie nikt by nie uwierzył! Gdyby to był wymysł, który autorzy chcieliby udowodnić, nigdy nie napisaliby, że mężczyźni – apostołowie – stchórzyli i się ukryli, a kobiety odważnie poszły do grobu. Kolejna sprawa to fakt, iż apostołowie i wyznawcy odmawiali wyparcia się swych wierzeń dotyczących zmartwychwstania, choć narażali się przez nie na okrutne prześladowania, a nawet męczeństwo. 11 z 12 apostołów zginęło śmiercią męczeńską za wiarę. Kto umiera w obronie blagi? Ciekawy argument przytacza też Św. Paweł w 1 Kor 15, 3-7: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli.” W tych wersetach Paweł odwołuje się do znanego słuchaczom faktu, że Chrystusa widziało ponad 500 osób jednocześnie, przypomina, że większość z tych ludzi żyje i można ich zapytać! Takie stwierdzenie w liście, którego autentyczność jest historycznie uznana, to ogromnie mocny dowód. W relacjach i opisach życia, nauczania oraz zmartwychwstania Jezusa nie było miejsca na nieścisłości. Dookoła było obecnych mnóstwo wrogich świadków czyli ludzi dobrze poinformowanych, naocznych świadków wydarzeń, a skrajnie wrogich rodzącemu się chrześcijaństwu. Gotowi oni byli natychmiast poprawić każde wypaczenie. A jednak nie byli w stanie zaprzeczyć – cześć z nich po prostu stawała się Chrześcijanami.

Katarzyna Kłosik

zob. "Jestem katolikiem, ale...”. Trudne pytania, proste odpowiedzi, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kraków 2015, s. 26-28.
Pozostałe tematy
Aktualności

Niedziela Słowa Bożego 2020

Z inicjatywy Franciszka obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego (zob. List). Papież pragnie uczcić 50. rocznicę powstania Katolickiej Federacji Biblijnej oraz 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima. Niedziela ma wymiar ekumeniczny, gdyż jednoczy wszystkich chrześcijan wokół Słowa: To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania (2 Kor 5,19 BP).

więcej

Mystagogia Benedicti - Boże Narodzenie

Fundacja Benedyktynów z Biskupowa kontynuuje serię wydawniczą Mystagogia Benedicti jako wprowadzenie w Tajemnicę Roku Liturgicznego w nauczaniu Benedykta XVI. Trzeci tom, pod red. ks. dr Andrzeja Demitrowa, dotyczy Bożego Narodzenia (I cześć: od Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia do Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi); rec. JK

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5202537

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu