Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

V Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2013

2013-03-15

News
Mądrość i miłosierdzie. Karty Ewangelii ukazują nam wiele postaci, których życie odmieniło się na skutek spotkania z Jezusem Chrystusem. Do grona tych osób należy także kobieta pochwycona na cudzołóstwie i przyprowadzona przez uczonych w Piśmie i faryzeuszów przed Jego oblicze. To miał być dla owej kobiety najsmutniejszy dzień życia, kiedy wciągnięta w rozgrywkę, dla pozorów sprawiedliwości, mogła nawet straci życie. Jednak spotkanie z Jezusem i piękny dialog miłości sprawiły, że dzień ten stał się dla niej dniem największej radości. Odtąd jej życie stało się pięknym owocem Bożej mądrości i miłosierdzia.


CZYTAJ!
J 8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.


ROZWAŻ!

Rozważany fragment Ewangelii ukazuje nam dwie postacie – Jezusa i ową kobiety pochwyconą na cudzołóstwie oraz grupę uczonych w Piśmie i faryzeuszy.

Czego możemy nauczyć się od tych postaci?

Popatrzymy najpierw na uczonych w Piśmie i faryzeuszy. O brzasku dnia przeprowadzili oni do Jezusa grzeszną kobietę. Jednak nie ona była dla nich ważna ani jej los. Jej sprawa miała być tylko pretekstem do ich rozgrywki z Jezusem. Oni bardziej pragnęli oskarżyć Jezusa, niż ową kobietę. Ona miała stać się tylko narzędziem ich zemsty na Jezusie. Na dodatek chciano, aby On wziął na siebie odpowiedzialność za ostateczny los życia tej kobiety.

Owo wydarzenie wpisuje się w cały kontekst szukania pretekstu, aby oskarżyć Jezusa i pokazać, że nie liczy się z Prawem, a ostatecznie doprowadzić do Jego zguby. Dla nich nie liczył się człowiek, ale Prawo. Tymczasem dla Jezusa liczyło się Prawo, ale nade wszystko liczył się człowiek, szczególnie ten uwikłany w grzech. W spojrzeniu Jezusa możliwe jest owo istotne rozgraniczenie, które pozwala osobno dostrzec człowieka, a potem jego grzech. Jezus dojrzał najpierw kobietę, a dopiero potem jej czyny. Dlatego znając oblicze miłosierdzia Syna Bożego, można było przewidzieć finał owego burzliwego spotkania.

Popatrzymy też na kobietę, która wydaje się główną bohaterką opisu, a która przez swój grzech utraciła swą godność. Wielkim nieszczęściem człowieka jest ten moment, kiedy niszczy on swoją ludzką godność przez własny grzech. Takie działanie można określić działaniem niemądrym, pozbawionym rozwagi i roztropności. Dlatego nie można nikogo lepiej nauczyć mądrości płynącej z Ewangelii, jak tylko przez ewangeliczne działanie. Taki działanie zastosował Jezus. I to był mądry krok objawiający owej kobiecie mądrość i piękno Ewangelii. Zawsze najlepsza nauka płynie z osobistego doświadczenia życia. Mądrość Ewangelii konkretyzująca się w przebaczeniu i darowaniu szansy, jest mądrym sposobem działaniem, które jest działaniem ku przyszłość.

Popatrzmy także na Jezusa. Widzimy jak umiejętnie łamie On wszelkie schematy ludzkiego myślenia, ludzkich zapatrywań, a przede wszystkim podstępny sposób działania uczonych w Prawie i faryzeuszów. Jednak owo łamanie ludzkich schematów myślenia i działania nie było jednorazowym wydarzeniem, ale wszystkie spotkania z Jezusem, dla wszystkich osób, których spotkamy na kartach Ewangelii jako Jego rozmówców, kończyły się zawsze łamaniem sposobów ich ludzkiego myślenia, ludzkich tylko zapatrywań i ludzkiej mądrości. Dlatego też każde spotkanie z Jezusem kończyło się odmianą ich życia, zmianą sposobu ich myślenia, a konsekwencji czytelnym świadectwem umiejętnego łączenia Bożej mądrości w myśleniu i Bożego miłosierdzia w działaniu.

Właśnie takiego owocnego spotkania z Jezusem Chrystusem potrzebujemy na drodze naszego duchowego przeżywania okresu Wielkiego Postu.

  • Czy każde spotkanie z Jezusem Chrystusem odmienia sposób naszego myślenia i działania?
  • Gdzie szukamy źródła Bożej mądrości?
  • Jak zapatruję się na tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia?


MÓDL SIĘ!

Modlitwa o Bożą Mądrość

Boże w Trójcy świętej Jedyny, oto ja sługa nieużyteczny błagam cię udziel światła Daru Bożej Mądrości, oraz przewidywania zdarzeń tak, aby mój umysł pouczony Twoją Mądrością, stał się doskonałym narzędziem w budowaniu cywilizacji miłości.

O Bogurodzico Dziewico Maryjo, Stolico Bożej Mądrości, wstawiaj się nieustannie za mną u Boga, abym mógł otrzymać wszystkie te Dary i łaski, aby Boże Królestwo urzeczywistniło się we mnie i przeze mnie.

O Stolico łaski i Niepojętej Mądrości, wstawiaj się za mną nieustannie do Boga, abym Oświecony światłem Prawdy, i napełniony Bożym Tchnieniem, utwierdzony we wierze, nadziei i miłości, przyniósł zbawienne owoce w dziele ratowania dusz, obrony Praw Bożych, budowania Cywilizacji Pokoju, Radości, Szczęścia, i prawdziwej Miłości.
Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Od kilku dni cieszymy się wyborem nowego następcy św. Piotra – papieża Franciszka I. W wieczór jego wyboru tak pokornie prosił Rzymian oraz cały Kościół o modlitwę w jego intencji. Świadomi naszej odpowiedzialności za losy Ewangelii we współczesnym świecie, odpowiedzmy zatem na tę prośbę papieża i módlmy się w jego intencji, aby mógł być odważnym świadkiem Bożej mądrości i miłosierdzia.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13121900

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu