Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna - 31.03.2013

2013-03-26

News
Wielkanocny poranek jest najbardziej radosnym dniem w całym roku. Katolicy pozdrawiają się tradycyjnym wezwaniem: "Chrystus zmartwychwstał!". "Prawdziwie zmartwychwstał" - odpowiadamy. Oto wyznanie wiary, przypominające ewangeliczne "Ujrzał i uwierzył". Niech radość zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem promieniuje na nasze domy, wspólnoty, parafie; niech też budzi nadzieję u ludzi zagubionych, oddalonych, niewierzących!

CZYTAJ!

(J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.


ROZWAŻ!

Powyższy fragment Ewangelii opisuje poranek, gdy uczniowie Jezusa odkryli pusty grób. Dowiadujemy się z niego o ich różnych reakcjach osób biorących udział w wydarzeniu paschalnym. Maria Magdalena jest przerażona brakiem ciała, Piotr z Janem z niedowierzaniem biegną do miejsca pochówku. I tam odbierają jedną z najważniejszych nauk, którą będą przekazywać braciom, poświęcą dla niej swoje życie.

W postępowaniu apostołów widzimy dwie różne postawy. Piotr reprezentuje wymiar władzy (daną przez samego Pana), natomiast Jana postrzegamy jako obdarzonego charyzmatem. Jedno i drugie, władza i charyzmat, współpracują ze sobą. Jasno widać respekt, jaki Jan ma wobec Piotra, charyzmat przed władzą, młodszy przed starszym.

Zwróćmy też uwagę na słowa odnoszące się do "umiłowanego ucznia": Ujrzał i uwierzył. Po wejściu do grobowca, gdy przekonał się na własne oczy, uwierzył słowom Mistrza. Uwierzył, że Jezus wrócił do życia. Uwierzył, choć wcale Go nie widział. Zajrzał do grobu oczami serca kochającego. Śmiało możemy odnieść do niego słowa: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29). Ten sam rodzaj wiary, wiele lat później, przywołał Piotr w Pierwszym swoim Liście: Choć Go nie widzieliście, przecież Go miłujecie; wierzycie w niego, chociaż Go nie widzicie. Dlatego też doznajecie radości niewysłowionej i pełnej chwały, osiągając cel waszej wiary – zbawienie dusz (1 P 1, 8).

Gdy kochamy, wtedy łatwiej jest uwierzyć. To samo widzimy w postawie Jana: ukochał Chrystusa, dlatego, gdy tylko zobaczył pusty grób, uwierzył, że On żyje! Żeby pokochać, trzeba jednak zrobić krok w kierunku Ukochanego. Wymagany jest akt serca i woli, tak chcę wierzyć.

Czy mam fundament? Czy całe moje życie ma sens? (…) a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to na nic wasza wiara i nadal jesteście w grzechach (1 Kor 15, 17) - przekonuje Apostoł Narodów.

W atmosferze wielkanocnej nadziei i radości zapytajmy samych siebie:

* Czy uznaję Jezusa za mojego Pana i Zbawiciela?

* Czy wierzę, że Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał?

* Co robię, aby umocnić swoją wiarę i wiarę moich bliskich?


MÓDL SIĘ!

Kocham Cię, mój Boże,

i moim jedynym pragnieniem jest kocha Cię

aż do ostatniego tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o Boże nieskończenie dobry,

i wolę umrzeć, kochając Cię,

niż żyć, nie kochając.

Kocham Cię, Panie,

i jedyna łaska, o jaką Cię proszę,

to żebym mógł kochać Cię wiecznie.

Boże mój,

jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili,

że Cię kocham,

to chcę, żeby moje serce powtarzało Ci to

za każdym moim tchnieniem.

Amen

(św. Jan Maria Vianney)


ŻYJ SŁOWEM!

Uroczyście wspominamy pierwszy dzień tygodnia (niedzielę wielkanocną). Żyj zatem radością tej Wielkiej Nocy. Bądź człowiekiem wielkanocnym. Otwórz się na miłość Jezusa Chrystusa, który jest z nami. On, jeśli tylko tego będziesz chcieć, przemieni ciemności twojej nocy - w światło poranka zmartwychwstania.


Daniel Jaszczyszyn


fot. ks. Mariusz Świder

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440101

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu