Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Triduum Sacrum

Wielki Czwartek - 28.03.2013

2013-03-27

News

Wielki Czwartek Kapłaństwa i Eucharystii. Msza święta nie jest jedynie dewocyjnym zgromadzeniem. Wytycza wierzącym szlak duchowej drogi.

 CZYTAJ!
J 13,1-13

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem.

ROZWAŻ!

Św. Jan Ewangelista jako jedyny w swojej Ewangelii nie zamieszcza relacji o ustanowieniu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Pisał swoją Ewangelię jako ostatni i z pewnością zakładał, że chrześcijanie znają już trzy poprzednie Ewangelie. Skupił się więc na tym, czego nie zamieścili poprzedni Ewangeliści, a co uważał za bardzo ważne.

Dlatego w jego Ewangelii pojawia się opis umywania nóg uczniom przez Jezusa. Dla Apostołów musiała to być czynność szokująca, gdyż w ówczesnych zwyczajach wykonywał ją sługa bądź niewolnik. Gest Jezusa wywracał ich porządek świata, nic więc dziwnego, że Piotr gwałtownie protestuje. W dodatku dowiadują się, że skoro ich Pan i Nauczyciel umył im nogi, to i oni powinni robić to samo. Absolutnie nie mieli na to ochoty. Do tej pory byli raczej zainteresowani tym, kto z nich jest najważniejszy w tradycyjnym rozumieniu.

Gest Jezusa pokazuje, co oznacza Eucharystia w praktyce. Eucharystia to nie tylko pamiątka po naszym Panu - to wydanie się Jezusa za ludzi. Konsekwencje przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej przekraczają więc „pamiątkowe” traktowanie Mistrza. Nie zbieramy się na „pobożnej konsumpcji”, ale przyjmujemy w siebie Jezusową moc. Moc wydawania się za innych.

Dlatego przyjmowaniu komunii bardzo blisko jest do szorowania podłogi, zmywania naczyń i mycia nóg. Łatwo można sprawdzić czy przyjmujący Ciało Pańskie wie co robi. Powinien bowiem po przyjęciu wiedzieć, co w życiu robić – służyć. Komunię weryfikuje się weryfikuje się w postawie umywania nóg. Jeśli do takiej postawy nie prowadzi, jest czystą dewocją.

Eucharystia powinna dawać siłę do służby, a służba winna wołać o Eucharystię. Dlatego Eucharystia nazywana jest "szczytem i źródłem" działalności Kościoła.MÓDL SIĘ!

Ojcze, dziękuję Ci za Chrystusa Sługę. Dziękuję za zaproszenie na Jego Ucztę. Spraw, bym pokrzepiał się Jego obecnością i mocą coraz radykalniej i coraz bardziej konsekwentnie. Nie pozwól mi spożywać Jego Ciał na daremnie.


ŻYJ SŁOWEM!

Po przyjęciu komunii odwiedź chorą osobę i spędź z nią chwilę.

ks. Artur Sepioło

fot. ks. Mariusz Świder - Wieczernik - Jerozolima

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583182

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu