Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

II Niedziela Wielkanocy – 7.04.2013 r.

2013-04-05

News
Miłosierdzie i wiara.

Miłosierdzie jest niezwykłą tajemnicą Boga, która we współczesnych czasach, szczególnie za czasu pontyfikatu bł. Jana Pawła II, została rozsławiona na cały świat. Tajemnica ta wieszczona była od wieków, a współcześnie stała się prawdziwą „szkołą życia” w wierze oraz mocą dla tych, którzy boleśnie doświadczają braku zaufania do drugiego człowieka i rozmijają się ze współczesnymi wizjami życia bez Boga.


CZYTAJ!
(J 20, 19-31)

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


ROZWAŻ!

W Ewangelii II Niedzieli Wielkanocy, w rozmowie z niewiernym Tomaszem, Jezus Chrystus pochwala wiarę tych, którzy choć nie widzieli, to jednak uwierzyli w Niego.

Kiedy Zmartwychwstały Chrystus ukazał się swym uczniom w Wieczerniku, wówczas brakowało pośród nich Tomasza. I dlatego później nie potrafił uwierzyć w to, co mówili inni uczniowie na temat zmartwychwstania Chrystusa. Tomasz nie dał wiary ich świadectwu. Dopiero Jezus Chrystus udzielił mu indywidualnej lekcji. Takiej lekcji wiary z miłosierdzia swego udziela nam zawsze Jezus Chrystus, kiedy trudno nam przechodzić od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne, od tego, co piękne i budujące w świecie, do tego w czym odczuwamy lęk, a nawet strach. Nasza wiara i ufność muszą karmić się niejako tajemnicą miłosierdzia Bożego.

W tej lekcji wiary Chrystus uczy nas, by nie próbować rozpoznawać Go w ciele, czyli dzięki zmysłom, ale jedynie na drodze spotkania, a jest nią droga sakramentów świętych, droga wiary, pokoju i bezgranicznego zaufania.

Warto właśnie w tym fragmencie dostrzec wielkość Zmartwychwstałego Pana:

* Czy tajemnica Bożego Miłosierdzia jest dla mnie źródłem nadziei?
* Czy uwielbienie tajemnicy Bożej, jest moim sposobem odnowienia naszego myślenia i działania?
* Gdzie namacalnie doświadczamy istnienia Bożego Miłosierdzia?
* Jak postrzegamy tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia?


MÓDL SIĘ!

Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu
przez Jana Pawła II

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.
Amen.ŻYJ SŁOWEM!

Zechciej właśnie dziś odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia zgodnie z zachętą św. Siostry Faustyny Kowalskiej, jaką znajdujemy w Jej „Dzienniczku”:

„Przypominam ci córko, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej godzinie zostało ono otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla całego świata - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to (…) wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz. 1572). Powszechnie przyjęło się w tej godzinie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział przez S. Faustynę, że ci, którzy właśnie w Godzinie Miłosierdzia chociaż raz odmówią Koronkę, to dostąpią w godzinie śmierci wielkiego Miłosierdzia, nawet najcięższy grzesznik (Dz. 59).


ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440387

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu