Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

VI Niedziela Wielkanocna - 5.05.2013

2013-05-02

News

Tydzień temu usłyszeliśmy słowa Jezusa wzywające uczniów do podjęcia daru przykazania miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Jezus zapewnił, że miłość wzajemna, a więc miłość pomiędzy ludźmi jest świadectwem naszej przynależności do Niego i potwierdzeniem wiarygodności naszej wiary! Dziś Kościół zatrzymuje się nad kolejnymi słowami Pana wypowiedzianymi podczas Ostatniej Wieczerzy.CZYTAJ!
J 14,23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

 

ROZWAŻ!

Podstawową trudnością dzisiejszego fragment Ewangelii jest jego wielowątkowość. Najpierw zagłębiamy się w tematykę miłości, następnie dostrzegamy osobę Ducha Świętego i słyszymy słowa: „On nas wszystkiego nauczy i przypomni nam wszystko, co Jezus powiedział”. Centralnym punktem Ewangelii są słowa wielkiego obdarowania…

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. W tych słowach odkrywamy wielość Mistrza: On nie daje uczniom tego, co jest trudne do zdobycia dla ich przyszłej egzystencji, lecz daje to coś, czego nie może im dać nikt inny, czego nie można kupić czy wygrać na loterii: "Pokój mój daję wam!".

Jesteśmy podobni do uczniów z Wieczernika, gdyż także doświadczamy uczucia niepokoju (lęku). Towarzyszy on nam na różnych płaszczyznach życia: w rodzinie, w pracy, w szkole, przy codziennych zajęciach. Doświadcza go także na poziomie religijnym – ze strony świata anty-chrześcijańskiego i enty-ewangelii. Coraz częściej chrześcijanin (katolik) BOI SIĘ wyjść ze swojej „izdebki” i głosić Jezusa światu.

Czy jest lekarstwo na chorobę XXI wieku, na lęk i bojaźń?

Owszem – jest!

"Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka" - mówi dziś Jezus!

We Mnie WIERZCIE!


MÓDL SIĘ!

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Otwierając serce na dar Jezusa, na dar Jego pokoju, zmieniasz swoje życie na lepsze, choć musisz pamiętać, że On nigdy nie obiecuje „łatwego” życia tu, na ziemi. Proś Chrystusa (podczas adoracji): Panie, otwórz me serce i niech Twój pokój zagości w moim życiu!

Przemysław Rudnicki

fot. benedyktyński klasztor Matki Bożej w Farfie jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Zaproszenie do aktywnego udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12592575

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu