Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 12.05.2013

2013-05-09

News

Czy można cieszyć się z rozstania? Jak głębokie trzeba mieć doświadczenie spotkania, by być pewnym, że mój przyjaciel mnie nie opuści. Apostołowie nosili to doświadczenie Mistrza, który przenika całą rzeczywistość.


CZYTAJ!

(Łk 24, 46-53)

Jezus rzekł do uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga.


ROZWAŻ!

Zadziwiający jest fakt z jaką radością apostołowie wracają do Jerozolimy po rozstaniu z Jezusem. Według ludzkich przesłanek i zdroworozsądkowego podejścia, takie rozstanie powinno budzić smutek. Jednak apostołowie nosili w sobie widocznie tak głębokie doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego i tak niepodważalną pewność, że będzie On pomimo odejścia blisko nich, iż ta nowa, tylko duchowa forma kontaktu z Jezusem nie wydawała im się gorsza od poprzedniej.

Widać tutaj pewien proces: począwszy od ludzi, którzy są oderwani od sieci i ludzkich trosk o jutro, poprzez zadziwionych cudami, kształtowanych, korygowanych pouczeniami, aż po świadków i wyznawców.

W Jezusie widzą Syna Bożego, w zmartwychwstaniu – zwycięstwo nad światem, a we wniebowstąpieniu – otwarte dla siebie Królestwo. To proces przejścia z człowieka cielesnego do duchowego, z wszystkimi formami przejściowymi.

My sami też musimy przejść ten proces, by najpierw pozwolić się Jezusowi pociągnąć, a później dostrzec w Nim kogoś więcej niż Nauczyciela i Cudotwórcę. Oznacza to dla nas postęp na drodze do coraz większego i głębszego doświadczenia Bożej mocy, którą odnajdujemy w Jezusie. Tej duchowej siły, która zmienia nasz sposób myślenia i funkcjonowania tak, by w końcu nie mieć wątpliwości co do duchowej rzeczywistości, w której spotykamy Chrystusa i która ma pierwszeństwo przed materialną stroną naszego życia.

Wzrastanie dokonywało się przez systematyczne spotkania ze Zmartwychwstałym. Nie powinniśmy lekceważyć takiej podpowiedzi. Stawaj do swojej osobistej modlitwy z nastawieniem przyjęcia Bożej siły i światła.

Uczestnictwo w Eucharystii podejmij jako szansę nakarmienia się Słowem i Ciałem Zmartwychwstałego. Każde poruszenie i doświadczenie przybliża cię do wewnętrznego przekonania i dojrzałego świadectwa o Bożym Królestwie, do którego zdążamy.


MÓDL SIĘ!

Panie, daj mi otwartość serca, która pozwoli mi wnikać głębiej w Twoje tajemnice. Ty objawiłeś się specjalnie dla Tomasza. Przychodź i do mnie tak osobiście i konkretnie, bym zyskiwał pewność i niósł radośnie światu prawdę o Tobie.


ŻYJ SŁOWEM!

Zapisz każdego dnia w ciągu tego tygodnia poruszenie twojego serca, którego doświadczyłeś na modlitwie.

ks. Artur Sepioło

kaplica Wniebowstąpienia w Jerozolimie
fot. ks. Mariusz Świder

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459517

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu