Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XVII Niedziela zwykła - 28.07.2013

2013-07-26

News
Na dzisiejszą niedzielę Kościół daje nam Ewangelię, w której widzimy Jezusa uczącego dzieci Boże modlitwy do Ojca. Bóg nigdy nie męczy się wysłuchiwaniem próśb zanoszonych do Niego, to raczej człowiek nie chce lub męczy się kierowaniem modlitw do Boga.

CZYTAJ!

Łk 11,1-13

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:Ojcze, niech się święci Twoje imię;niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.


ROZWAŻ!

Bardzo często w naszych modlitwach powszednieje nam odmawianie modlitwy "Ojcze nasz...", zwanej też Modlitwą Pańską. Dlaczego tak trudno nam ją odmawiać?

Może dlatego, że nie chcemy się zagłębić w prawdziwy sens tej modlitwy. Nie zastanawiamy się nad poszczególnymi jej wezwaniami. A wezwania te są bardzo konkretne. Nasz Pan Jezus Chrystus, który nas ich nauczył, sam najlepiej wie czego nam potrzeba. Warto medytować nad każdą z części tej wspaniałej modlitwy.

A może też mamy trudności z nazwaniem Boga "Ojcem". Zdarza się, że mamy trudne doświadczenia związane z naszymi ziemskimi ojcami, boleśnie ich wspominamy. Jedyną metodą uzdrowienia jest prośba skierowana do Jezusa, by zesłał nam łaskę wybaczenia "trudnym" ojcom. Wtedy z całą mocą będziemy głosić i wychwalać Boga Ojca w Modlitwie Pańskiej.

Chrystus w Ewangelii dzisiejszej niedzieli wzywa nas do modlitwy najpewniejszej i najbardziej skutecznej. Trzeba tylko wytrwałości i pokory. Bóg nie ześle swego Ducha tym, którzy nie proszą?

Pytania do refleksji:
  • Czy moje "Ojcze nasz..." wypowiadane ustami jest wypowiadane także sercem?
  • Czy staram się, aby wybaczać winy tym, którzy przeciw mnie zawinili?
  • Kiedy ostatni raz powiedziałem mojemu Ojcu w niebie o miłości do Niego?

MÓDL SIĘ!

Ojcze nasz, niech się święci Imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i odpuść nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Amen.

ŻYJ SŁOWEM!

W tym tygodniu spróbuj podjąć medytację nad poszczególnymi wezwaniami Modlitwy Pańskiej. Mów często do Ojca w niebie, że Go bardzo mocno kochasz i uwielbiasz.

ks. Tomasz Gajda

grafika: por. episkopat.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409595

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu