Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15.08.2013

2013-08-13

News
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to wezwanie do spojrzenia w niebo! Tam jest nasza Matka. Ona pozostaje Przewodniczką na drogach wiary. Jak Gwiazda Poranna wskazuje nam kierunek naszej ziemskiej wędrówki.CZYTAJ!
Łk 1,39-56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.


ROZWAŻ!

Dziś, 15 sierpnia, staje przed nami Maryja jako wzór całkowitego zawierzenia Bogu.

Wśród wielu słów rozważanej dzisiaj Ewangelii pociąga jedno zdanie, które wypowiada Elżbieta do Maryi: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana”.

W Ewangelii wielokrotnie powtarzane jest słowo „błogosławiony/a”, m.in. na Górze Błogosławieństw czy, gdy Jezus uczy, że "błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je". Tym razem jednak określenie Maryi „błogosławioną” jest wyrazem szczególnej wdzięczności za Jej wytrwałość w zawierzeniu.

Medytując nad tym fragmentem przypominają mi słowa pewnego kapłana: "Nie sztuką jest kochać, sztuką jest w miłości wytrwać". I podobnie jest z naszą wiarą: Nie sztuką jest uwierzyć, sztuką jest wytrwać w wierze.

Kościół zachęca dziś swych wiernym do modlitewnej medytacji nad pięknym hymnem uwielbienia „Wielbi dusza moja Pana”, które wyśpiewuje Maryja wdzięczna Bogu za to, co Jej uczynił.

W Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej stańmy razem z Nią przed Panem i prośmy o dar niezachwianej wiary. Wraz z Maryją wysławiajmy Boga za to, że „wywyższa pokornych”, „głodnych nasyca dobrami”…

Może warto też zapytać:

  • Co to znaczy być błogosławionym (szczęśliwym) na wzór Maryi?
  • Jak kształtować własną pobożność maryjną?
  • Dlaczego we wspólnocie świętych Maryja zajmuje tak uprzywilejowaną pozycję? Czy Maryja może nam rzeczywiście pomóc? oraz Czy należy modlić się do Maryi? (por. Katechizm dla młodych Youcat nr 147-149)

MÓDL SIĘ!

Boże, Ty dałeś nam Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa jako wzór całkowitego zawierzenia Tobie, daj abyśmy wpatrując się w jej życie pełne skromności i prostoty mogli wraz z Nią i wszystkimi Świętymi w Niebie wyśpiewać Tobie hymn Magnificat za dzieła, któreś nam uczynił. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Od dziś pragnę dziękować Bogu za dar wiary i dzieła, które czyni w moim życiu słowami Maryi: Wielbi dusza moja Pana…

Przemysław Rudnicki

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418853

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu