Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XXII Niedziela zwykła - 1.09.2013

2013-08-29

News

Z ust młodego człowieka usłyszałem słowa: "Bóg jest dla mnie taki odległy, w ogóle nie widzę Jego działania w moim życiu"! Jak to jest możliwe, że nie doświadczamy wspólnoty z Chrystusem i Kościołem? I znów usłyszymy o nudnej i niezrozumiałej liturgii, o suchej modlitwie, niepraktycznej wierze, nieprzestrzeganych przykazaniach...; o dystansie dzielącym człowieka od Boga. Postawię więc inne pytanie: Co robię by utrzymać temperaturę  mojej wiary?


CZYTAJ!
Hbr 12,18-19; 22-24a; Łk 14,7-14

Rzeczywistość, do której otrzymaliście dostęp, nie jest dotykalna. To nie tamten ogień płonący, gęsty obłok i wicher, dźwięk trąby i grzmiące słowa. Ci, którzy to słyszeli, prosili Boga, aby do nich nie mówił (…). Wy natomiast otrzymaliście dostęp do góry Syjonu, do miasta Boga żywego, niebiańskiego Jeruzalem; do niezliczonej rzeszy świętujących aniołów; na zgromadzenie pierworodnych, zapisanych w niebie; do Boga, sędziego wszystkich; do duchów sprawiedliwych, które już osiągnęły doskonałość; do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza.


ROZWAŻ!

Autor Listu do judeochrześcijan przywołuje wspomnienie o Przymierzu Izraelitów z Bogiem na górze Horeb. Tamtemu wydarzeniu towarzyszyły gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które lud wpędził w przerażenie. To była rzeczywistość, o której można się było przekonać w sposób fizyczny, widzialny. Co więcej, Mojżesz zapowiedział, że ktokolwiek przekroczy wyznaczoną granicę będzie ukamienowany. Żaden człowiek, poza Mojżeszem, nie mógł zbyt blisko podejść do Świętej Góry bez poważnych konsekwencji.

Narodzenie Jezusa Chrystusa przewartościowało rzeczywistość, zbliżyło człowieka do Boga. On, stając się "Bogiem z nami" (Emanuelem), otworzył nam przystęp do Siebie. Dzięki temu możemy powiedzieć wy natomiast otrzymaliście dostęp (…) do Boga, sędziego wszystkich (…); do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza. To, co kiedyś było niedotykalne, stało się dotykalne. To, co kiedyś przyprawić o śmierć, dziś daje życie.

Człowieku! Janie, Zuzanno, Adamie, Agnieszko… Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co Bóg, Stworzyciel, nam ofiarowuje? Do czego daje dostęp? Przychodząc na Eucharystię przekraczamy granicę z góry Horeb. Bóg pozwala nam podjeść blisko, co więcej pozwala na jeszcze większą zażyłość - zaprasza do stołu eucharystycznego: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje!".

To Bóg ustępuje nam miejsce; wyróżnia i zachęca: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej" (Łk 14,10). Na każdej Mszy św. doznajemy wywyższenia, spotyka nas zaszczyt! Najlepszy Gospodarz zaprasza nas do wspólnoty z całym Kościołem. Całym! Nie tylko z tymi żyjącymi na ziemi, ale i tymi, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Stajemy ramię w ramię ze "wszystkimi współbiesiadnikami [nieba]": z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, Piotrem i Marią Magdaleną, Benedyktem, Dominikiem i Jackiem, Antonim, Katarzyną, Janem Vianney’em i ojcem Pio. (…) otrzymaliście dostęp (…) na zgromadzenie pierworodnych, zapisanych w niebie; (…) do duchów sprawiedliwych, które już osiągnęły doskonałość.

  • Czy żyję tym, co się dzieje w trakcie Eucharystii?
  • Czy podczas Mszy św. modlę się za innych, za żywych i umarłych?
  • Czy czerpię radość ze wspólnoty eucharystycznej?


MÓDL SIĘ!

Panie, Ty jesteś chlebem życia.

Ty sam dajesz mi siebie w ogierze.

I w tym kawałku chleba

Otrzymuję to, czym sam jestem: Ciało Chrystusa,

Żebym stawał się tym, co otrzymuję:

Ciałem Chrystusa.

Amen.

św. Augustyna (por. Youcat. Modlitewnik młodych, s. 107).


ŻYJ SŁOWEM!

Prośmy dziś Pana życia i śmierci o łaskę świadomego i owocnego przeżywania Eucharystii.

Daniel Jaszczyszyn

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427327

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu