Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XXX Niedziela zwykła - 27.10.2013

2013-10-25

News

"Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza" (Ps 105, 3-4). Tak można streścić naukę Chrystusa, który nawołuje, by każdy w pokorze szukał Go w przeciwieństwie do faryzeusza, który szukał bardziej siebie niż Boga.CZYTAJ!

[Jezus] powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!". Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".


ROZWAŻ!

Dzisiejsza ewangelia ukazuje jeden z elementów dobrej modlitwy. Jest nim stawanie przed Panem w autentycznej pokorze. Dobra jest modlitwa celnika, który świadom jest swoich słabości i przychodzi ze skruchą do miłosiernego Pana. Celnik rozmawia z Bogiem tak, jak przed nim żyje, dlatego jego modlitwa jest autentyczna i pełna wiary. Faryzeusz też staje przed Panem tak, jak przed Nim żyje, ale jego życie jest pełne pychy i „samozachwytu”. Pan Jezus zachęca nas dzisiaj, by zmienić swoją postawę modlitewną, a co za tym idzie, całe swoje życie. Postawa celnika jest prawdziwie chrześcijańska, bo jeśli ktoś mówi, że jest bez grzechu sam siebie zwodzi i nie ma w nim prawdy (por. 1 J 1, 8). Jeśli nie ma w nas prawdy, to nie ma w nas Chrystusa. A jeśli nie ma w nas w Chrystusa, to nie jesteśmy chrześcijanami.

Modlitwę pełną ufności, wręcz pewności, ukazuje także św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza: Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen (2 Tm 4, 18). Jest to ta sama postawa, do której nawołuje ewangelia. Czy potrafię przyjąć taką postawę czy raczej jest ona dla mnie czymś zupełnie abstrakcyjnym, i nawet nie staram się zaprzątać myśli o zmianie w moim życiu? Zadajmy sobie nadto kilka innych pytań:

  • Czy moje życie odzwierciedla moją modlitwę?
  • Jaka jest moja codzienna modlitwa?
  • Czy mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem o skruszonym sercu (por. Ps 43, 19a)?

MÓDL SIĘ!

Prosimy Cię Panie Jezu, wspomóż pracę jaką chcemy wykonać nad sobą, by całe nasze życie było modlitwą pełną zaufania do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Każdy, kto się poniża będzie wywyższony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Lepszych słów zachęty nie potrzeba, by postępować zgodnie z wolą Jezus z dzisiejszej Ewangelii.

alumn Krzysztof Wycisk

fot. Armenia jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583605

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu