Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Bożej Rodzicielki - 1.01.2015

2013-12-31

News
Nowy Rok rozpoczynamy z nową nadzieją, bo w objęciach Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ona jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, pomaga nam dostrzec właściwy kierunek i wejść w nowy czas z dobrą nowiną, aby "radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi".


CZYTAJ!

Łk 2,16-21 [Ga 4, 4-7]

Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].


ROZWAŻ!

Nowy rok - nowy początek - nowa nadzieja, która nie tyle wynika z codziennej obserwacji życia, ile z wiary w to, że prawdziwym i jedynym Panem czasu i historii jest sam Bóg. To dlatego z ufnością patrzymy w przyszłość, pamiętając o tym, że "czas jest wysłannikiem Boga" - jak mawiał Piotr Faber SJ.

Papież Franciszek postanowił rozciągnąć na cały Kościół kult tego kapłana, wpisując go w poczet świętych. W liturgiczne święto Najświętszego Imienia Jezus - 3 stycznia 2014 r. w rzymskim kościele Il Gesu papież odprawił Mszę św. dziękczynną za dar nowego Świętego Kościoła. Jest to kolejny przykład tzw. kanonizacji równoważnej, która pomija kanoniczne formalności, a następuje przez odprawienie Mszy św. z wymieniem imienia nowego świętego i z modlitwą do niego (por. św. Jadwiga Królowa - Jan Paweł II; św. Hildegarda z Bringen - Benedykt XVI; św. Aniela z Folignio - Franciszek). Św. Piotr Faber był pierwszym kapłanem wśród jezuitów. Został wyświęcony w 1534 r. I to on w tym samym roku odprawiał Mszę, podczas której wszyscy ówcześni jezuici, łącznie ze św. Ignacym, złożyli śluby na Montmartre. Ks. Piotr był w tym czasie odpowiedzialny za całą tę grupę, był ich kierownikiem duchowym.

"Czas jest wysłannikiem Boga"! (Evangelii gaudium nr 171). Bóg jest ponad czasem, ale swojego Syna posłał w czasie. W liście do Galatów czytamy: "Gdy [jednak] nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4, 4n).

Pierwszym świadkiem wypełnienia się tej tajemnicy stała się "niewiasta" - Matka Maryja. Maryjna miara czasu ukierunkowana jest na wnętrze, na medytację nad słowem Boga (na życie duchowe). Ona zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19. 51) - gromadziła różne wspomnienia z życia Jezusa, rozważała je w swoim sercu, a na tej podstawie próbowała wyjaśnić ich znaczenie. Pasterze zaś opowiadali, a ludzie zdumiewał się nad tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. Wszystko jednak dokonało się w konkretnym (historycznym) czasie. Wiemy kiedy narodził się Jezus (ok 6 r. po Chr.) - wiemy gdzie (Betlejem), znamy też kontekst, bo "w owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta" (Łk 2, 1).

Dla nas czas jest ważny, liczmy się z czasem, precyzyjnie go odmierzamy, choć misjonarze zaświadczają, że mieszańcy Afryki przekonują: "To wy macie zegarki, a my mamy czas!". Uświadamiają tym samym nam - Europejczykom, że nie potrafimy docenić czasu, nie umiemy się nim uciszyć, nie potrafimy też zatrzymać się, rozważyć w sercu sprawy (słowa), jak Maryja; nie umiemy zdumieć się nad opowiadaniem o tym, co się wydarzyło, na wzór pasterzy i mieszkańców Betlejem. Wciąż biegamy, denerwujemy się, wszystko chcemy mieć "od razu, natychmiast" (kultura instant). A przecież "czas jest wysłannikiem Boga" - jest nam dany i zadany! Bóg posyła nam tyle czasu, ile potrzeba nam do zbawienia. Miarą Boga jest życie wieczne!
 
Szybko mija czas odmierzany wskazówkami zegara, wolniej mija zaś czas mierzony opowieścią o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

W kontekście tej historii - historii zbawienia warto pytać:
  • Jak wykorzystuję czas dany mi przez Boga?
  • Jak przyjąłem "czas - wysłannika Boga" w minionym roku?
  • Czego uczy mnie Boża Rodzicielka "zachowując wszystkie słowa [Boże] i rozważając je w sercu"?
  • Co mnie  pociąga, co mnie inspiruje w Słowie życia, inaugurującym Nowy Rok?


MÓDL SIĘ!

Dziewico i Matko, Maryjo,
Ty, któraś pod tchnieniem Ducha
przyjęła Słowo życia (...).
Gwiazdo nowej ewangelizacji,

pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,

służby, żarliwej i ofiarnej wiary,

sprawiedliwości i miłości do ubogich,

aby radość Ewangelii

dotarła aż po krańce ziemi,

i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.

Matko żywej Ewangelii, źródło radości dla maluczkich,

módl się za nami. Amen. Alleluja!


Modlitwa papieża Franciszka, Evangelii gaudium nr 288.


ŻYJ SŁOWEM!

Warto podjąć lekturę adhortacji Franciszka O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Jest to dokument programowy jego pontyfikatu i wyzwanie dla wszystkich chrześcijan. Papież z wielkim zapałem ukazuje nam wizję Kościoła i współczesnego świata. Jednak to od naszego zaangażowania zależeć będzie realizacja programu nowej ewangelizacji dla przekazu wiary dzisiaj.

ks. Jan Kochel

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583032

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu