Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Chrystusa Króla - 20.11.2011

2011-11-19

News
Królestwo Boże było głównym tematem nauczania Jezusa. Apostołowie też przepowiadali nadejście królestwa - panowanie Boga. Dziś nie mówimy o panowaniu, podporządkowaniu, posłuszeństwie; obowiązuje demokracja, tolerancja, wolność, a "być prawdziwie wolnym - to stanowczo nie znaczy: czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę" (Jan Paweł II).


CZYTAJ!
Mt 25, 31-46

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie". Wówczas zapytają i ci: "Panie kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?". Wtedy odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.


ROZWAŻ!

O jakim królestwie mówi Ewangelia? Jakie królestwo zapowiada? Królestwo Chrystusa i Jego panowanie porównane zostało do siewcy i zasiewu..., do człowieka, który posiał dobre ziarno..., do skarbu ukrytego w roli..., kupca poszukującego pięknych pereł..., do sieci, zarzuconej w morze..., do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy..., a także do króla, który zasiadł na tronie: "oddzielił jednych [ludzi] od drugich". Wydał wyrok!

Chyba wciąż nie wiemy: o jakie panowanie chodzi? Jakim Królem jest Jezus?

On sam oświadcza: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby... było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany... Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy słucha mojego głosu" (J 18, 36n).

Czy wobec tego zapytam, jak Piłat: "Cóż to jest prawda"? Czy jest prawda objawiona (objektywna), prawda Boża? Co to znaczy: umieć używać swej wolności w prawdzie?

Zaproszeni jesteśmy do królestwa prawdy, która służyć wolności; która oparta jest na ewangelicznej mierze: "Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili", na "złotej regule" (25, 40): "Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie (...), a wasza nagroda będzie wielka... (Łk 6, 31. 35). Benedykt XVI zachęca: "Trzeba coraz bardziej odkrywać konieczność i piękno głoszenia Słowa, aby mogło zapanować królestwo Boże, o którym nauczał sam Chrystus. W tym sensie odnawiamy świadomość, tak bliską Ojcom Kościoła, że kiedy głosi się Słowo, mówi się o Królestwie Bożym, którym (...) - jest sama osoba Jezusa... Pan daje zbawienie wszystkim ludziom w każdej epoce. Wszyscy dostrzegamy, jak ważne jest, by światło Chrystusa oświecało każde środowisko człowieka: rodzinę, szkołę, kulturę, pracę, czas wolny i inne dziedziny życia społecznego" (VD 93). Gdzie głoszone jest słowo Boże, tam jest Jezus i Jego królestwo. Ono jest blisko - pośród nas!

Warto jednak zapytać:

  • Czy mamy odwagę głosić prawdę o królestwie miłości, sprawiedliwości i pokoju?
  • Czy kierujemy się w życiu prawdą Bożą, złotą regułą, ewangeliczną miarą?
  • Czy umiemy podporządkować się Bożym nakazom, decyzjom przełożonych, wskazaniom Kościoła?


MÓDL SIĘ!


Twoje królestwo, o Panie, Twoje królowanie nad nami zawsze przekracza to wszystko, co moglibyśmy wyjąkać w naszych słowach i pojęciach, czerpanych z naszego ubogiego i ograniczonego ludzkiego doświadczenia. Twoje królestwo jest Twoim ojcostwem w działaniu; to Ty, Boże, stajesz się wciąż na nowo naszym Panem i Ojcem, gdy my tymczasem jesteśmy niewolnikami tylu negatywnych rzeczywistości, grzechu, władzy, namiętności, ignorancji, choroby, śmierci. Ty jesteś Królestwem, Ojcze, który nas kochasz jak synów [i córki], który chcesz, żebyśmy byli Twoimi synami, wolnymi i godnymi szacunku. To Ty, Ojcze, wprowadzasz nas z sytuacji bólu, grzechu, choroby, niezdolności kochania i usposabiasz nas do prawdziwej miłości, na wzór Jezusa. Ty, Boże, wprowadzasz nas do pełni życia bez końca [kard. C.M. Martini]


ŻYJ SŁOWEM!

Zbliżający się czas adwentu jest czasem odnowy, pojednania i pokuty. Warto znów uklęknąć przed swoim Królem w sakramencie pokuty, wyznać grzechy, przyjąć Jego dar miłosierdzia.

ks. Jan Kochel

© fot. JK

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459418

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu