Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

I Niedziela W. Postu - 9.03.2014

2014-03-06

News
Pierwsza niedziela wielkopostna na nowo otwiera nasze oczy na realną obecność diabła w naszym życiu. Niektórzy zapomnieli o rzeczywistej ingerencji zła osobowego w świecie. Szatan jest i działa, przychodzi i odchodzi, wciąż kusi, zwodzi, kłamie... Dobra Nowina jest taka: Chrystus zwyciężył grzech, śmierć i szatana!


CZYTAJ!
Mt 4, 1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.


ROZWAŻ!


Zwycięstwem szatana we współczesnym świecie jest cisza na jego temat. On lubi działać w ukryciu, podstępnie, pod osłoną "pół-prawdy". Jest mistrzem kłamstwa, szefem PR-u, złudnej reklamy. Jest złym duchem, duchem niezgody, rozbicia, podziałów, nieszczęść, bólu i śmierci. Każdy kto ujawnia jego realne i osobowe działanie staje się wrogiem. Pierwszym z nich jest Jezus, który dobrze odczytał trzy jego pokusy, podjął z nim walkę i ostatecznie zwyciężył: "Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu" (4, 11).

Kiedy Paweł VI mówił o szatanie - media zachodnie okrzyknęły go "zacofanym fanatykiem". Kiedy mówił o nim Jan Paweł II, przemilczeli jego słowa. Kardynał J. Ratzinger (Benedykt XVI) przekonywał: "Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest dla wiary chrześcijańskiej tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnością. Co więcej, jest on realnością władczą, złowrogą wolnością przeciwstawiającą się Bogu i panującą nad ludźmi, o czym poucza nas historia ludzkości - ten ogrom powtarzającym się nieszczęść, których nie sposób wytłumaczyć działalnością wyłącznie człowieka. Sam człowiek nie ma dość siły, by stawić opór szatanowi. Ale zjednoczeni w Jezusie mamy pewność, że go zwyciężymy" (zob. Raport o stanie wiary, s. 120). Franciszek ponownie przypomina o szatnie i o zwycięstwie nad nim. Już w pierwszej homilii, w Kaplicy Sykstyńskiej, cytując Leona Bloya, powiedział, że „kto nie modli się do Pana Boga, modli się do diabła”. Papież przypomniał, że nie należy wszystkiego, co złe, przypisywać bezpośredniemu działaniu szatana, ale nie należy też zapominać, że zły duch próbuje nas kusić i zwodzić. W Niedzielę Palmową mówił, że nie możemy słuchać diabła, który wmawia nam, iż jesteśmy bezradni w obliczu przemocy, niesprawiedliwości i grzechu. Tak! Pewno na sądzie ostatecznym ujrzymy, ile dobra się nie dokonało, bo daliśmy sobie wmówić, że nic się nie da zrobić.

Pan Jezus pokazał nam, jak można walczyć i pokonać diabła. Uczył, że najlepszym orężem jest miecz słowa Bożego i prosty okrzyk bojowy: "Idź precz, szatanie!". Dobra znajomość Pisma Świętego jest gwarantem spokoju i mocy w walce z pokusami złego ducha. Warto zatem uczyć się niektórych fragmentów Biblii na pamięć. One celnie uderzają w sedno namów (pokus) Kusiciela. Autor Listu do Hebrajczyków przekonuje, że słowo Boże jest "skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stanów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (4, 12), tzn. rozsądza szczerość intencji u tych, którzy go słuchają.

Przekonujemy się jednak, że szatana również zna Pisma, nawet cytuje jego fragment z Psalmu 91, by wzmocnić swoją pokusę. Okazuje się, że można posłużyć się tekstami biblijnymi w zły, fundamentalistyczny, przewrotny sposób. Jezus odpowiada argumentem biblijnym; chroni wartość całego Pisma Świętego! Św. Hieronim przekonywał, że Biblia zawiera takiego bogactwo treści, że stanowi wyzwanie zarówno dla człowieka uczonego, jak i wspiera ludzi słabych; jest "rzeką, w której baranek nie straci pod sobą gruntu, a słoń może pływać" (Ad Leander. 4). Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane (Dei verbum, 12). Kościół zachęca, by sięgać po Pismo Święte, zwłaszcza w momentach trudnych i podczas walki ze złym duchem.

Szatan kusi, dotykając konkretnych spraw egzystencjalnych człowieka: potrzeb fizycznych, pragnienia sławy i władzy. Diabeł powtarza swoją taktykę z ogrodu rajskiego (Rdz 3, 1-15). Podważa autorytet Boga, kwestionuje Jego nakazy, zniekształca ich sens: "(...) otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło" (3, 5).

Jezus nie dyskutuje z diabłem. Nazywa rzeczy po imieniu. Przywraca sens słowu, właściwą hierarchię wartości, ujawnia zło i fałsz, wydaje nakazy. On jest Panem wszelkiego stworzenia i Zbawicielem świata!

A oto pytania, które warto postawić u początku Wielkiego Postu:
  • Dlaczego we właściwym rozeznaniu tak ważna jest modlitwa, jałmużna i post?
  • Czy "ucieczka od diabła" (kwestionowanie jego istnienia) wydaje się być jedyną, rozumną postawą człowieka w świecie współczesnym?
  • Czy słowo Boże jest moją zbroją (gr. pan-oplia), by skutecznie przeciwstawić się Kusicielowi i Kłamcy (zob. Ef 6, 11-20)?
  • Kto jest moim Panem i Zbawicielem?

MÓDL SIĘ!


Jezu, Synu Boży, Panie i Zbawicielu nasz, Ty ujawniłeś wszelkie zakusy Złego i rozbroiłeś go, bo jesteś mocniejszy od niego i odebrałeś mu "całą broń jego, na której polegał, i rozdałeś jego łupy" (Łk 11, 22). Przekazałeś nam pełną zbroję [Bożą]: pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia, tarczę, dzięki której zdołamy zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego i miecz Ducha, to jest słowo Boże. Tak, uzbroiłeś nas Twoją łaską, i dlatego możemy staną do walki, przepasawszy biodra nasze prawdą i obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, prowadź nas po współczesnej pustyni, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Dziennikarze Radia Watykańskiego zapytali prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerharda Müllera: Dlaczego Papież Franciszek poświęca tyle uwagi działalności diabła? On zaś przypomniał, że o diable mówił sam Jezus, opisując go jako zabójcę i ojca kłamstwa. Diabeł nie jest mitem, ale rzeczywistym bytem, który jest jednym ze źródeł zła i kusi człowieka do złego. Jest mocą, która „może zapanować nad człowiekiem i odwieść go od drogi do Boga”. Zły duch zawsze „występuje przeciwko życiu, miłości i prawdzie”. Z działaniem szatana związane są różne światowe siły, które dla prestiżu i władzy wywołują wojny i szerzą bezprawie, a także „kłamliwe ideologie i wzorce, które wbija się ludziom to głowy, co prowadzi do katastrofalnych konsekwencji” – podkreślił kard. Müller. Czyż zatem dzisiejsza negacja istnienia zła osobowego nie wynika ze sprzeciwu wobec wartości chrześcijańskich w naszej kulturze i oporu wobec radości płynącej z Ewangelii? Przeczytaj i rozważ fragment Listu do Efezjan o "zbroi Bożej" (6, 11-20)!

ks. Jan Kochel

fot. www.maranatha.it

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440077

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu