Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

III Niedziela Wielkanocna - 4.05.2014

2014-05-01

News

Uczniowie w drodze do Emaus - to jedna z najbardziej znanych opowieści ewangelicznych. Ikona spotkania chrześcijanina ze Zmartwychwstałym Panem. Kiedy to spotkanie rozpoczyna się w moim życiu - w mojej drodze do Emaus?
CZYTAJ!

Łk 24, 13-35

Dwaj [uczniowie] byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

ROZWAŻ!

Dwóch uczniów podąża drogą do wsi położonej niedaleko Jerozolimy. Są przygnębieni tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Jerozolimie: ukrzyżowano ich Nauczyciela - Jezusa. Wtem pojawia się na ich drodze tajemniczy Nieznajomy. Oni nie rozpoznają w Nim Pana. Są zdziwieni, że ich Towarzysz drogi nic nie wie o tym, co się w tych dniach wydarzyło w Jerozolimie.

Nieznajomy wciąga ich w rozmowę, pyta, tłumaczy Pisma, które odnoszą się do Mesjasza. Jest to zapowiedź pierwszej części chrześcijańskiej liturgii Słowa: czytanie Pisma - komentarz - homilia. W ten sposób zbliżają się do wsi, gdzie nastąpi zapowiedź drugiej części - liturgii Eucharystycznej: błogosławieństwo - modlitwa - łamanie chleba. Uczniowie rozpoznają Jezusa, gdy wypełnia się Pismo oraz Znaki i Gesty - Misterium Eucharystyczne ("Wielka tajemnica naszej wiary").

„I znikł im z oczu!”. Jezus znikł im z oczu, ale ich nie opuścił. Jest prawdziwie obecny, bo obiecał pozostać "na zawsze" w tajemnicy eucharystycznej. Uczniowie pytali jednak: Dlaczego serce w nas nie pała? Gdzie nasza wiara? Jak słuchamy słowa Bożego? Jak przeżywamy Eucharystię? Odtąd wiedzieli jednak, że ON jest pośród nich i wzywa - posyła! Wybrali się więc od raz do Jerozolimy, by podzielić się Radosną Nowiną z innymi.

Podobnie jest z każdym z nas. Słuchamy słowa Bożego w czasie mszy św., a serce w nas pała. Jezus przychodzi do nas w swoim Ciele i swojej Krwi, a jednak Go nie zauważamy lub nie chcemy Go zauważyć.

Zobaczyć Jezusa, spotkaniem Go, uwierzyć - to również iść i głosić, podejmować konkretne czyny miłości. Uczniowie "w tej samej chwili (natychmiast) wybrali się i wrócili do Jeruzalem". Nie wolno zwlekać z głoszeniem tajemnicy Jezusa Zmartwychwstałego. ON jest Zmartwychwstaniem i Życiem! Oto prawdziwa Dobra Nowina - Ewangelia.

Odpowiedzmy sobie więc na pytania:

  • Jak przeżywam Eucharystię?
  • Czy moje serce pała radością w czasie każdej mszy św.?
  • Czy za moim spotkaniem z Jezusem idą jakieś konkretne czyny?

MÓDL SIĘ!

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.


ŻYJ SŁOWEM!

Głoś prawdę, że Jezus zmartwychwstał - całym swoim życiem. To jest niezwykle trudne, ale z pewnością warto!

Krzysztof Wycisk


fot. ks. Mariusz Świder

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440047

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu