Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

IV Niedziela Wielkanocna – 11.05.2014 r.

2014-05-09

News
Być powołanym i świadomie przeżywać powołanie. Ujmującym faktem, dotyczącym momentu odchodzenia "do domu Ojca" św. Jana Pawła II, była jego prośba, aby czytano tekst Ewangelii według św. Jana. Wyjątkowo musiały w tamtej chwili zabrzmieć słowa przypowieści o Dobrym Pasterzu. Moment odejścia stał się momentem powrotu do źródła, a moment końca stał się powrotem do początku.


CZYTAJ!

(J 10, 1-10)

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.


ROZWAŻ!

Właśnie fragment przypowieści o Dobrym Pasterzu jest czytany dziś w ramach niedzielnej Liturgii słowa. Są to początkowe wersy tej wyjątkowo głębokiej przypowieści. Jezus mówi o sobie, że jest „bramą owiec” (por. J 10, 1-10) Dla umierającego św. Jana Pawła II spotkanie z tym żywym Słowem Boga musiało być moment w którym dostrzegł on siebie i swoje posługiwanie jako spełnienie pragnienia Chrystusa by prowadził Kościół, by głosił Słowo przez które inni poczują się blisko u boku Jezusa, jak u boku kogoś bliskiego. Słuchając tych słów mógł też swoje cierpienie i odchodzenie zobaczyć jako moment dopełnienia cierpień Jezusa. To właśnie w drugim czytaniu niedzielnym z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła czytamy, że cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami (por. 1P 2, 20b-25). Jego rany stały się naszym „uzdrowieniem”. Bo błądziliśmy jak „owce”, ale On stał się stróżem naszych dusz. Czy w taką misję Jezusa Chrystusa nie wpisuje się misja życia św. Jana Pawła II?

Nie trudno zauważyć, że w misji św. Jana Pawła II spełniła się wola Boża wobec jego życia. Bóg go powołał i prowadził go tak trudnymi i zawiłymi drogami życia, aby przygotować go do najtrudniejszej misji – misji Dobrego Pasterza. W realizacji swej misji stawał się podobny do św. Piotra o którym czytamy w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskim, kiedy to Piotr odważnie stanął wobec ludu i nauczał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia” (por. Dz 2, 14a. 36-41).

Św. Jan Paweł II był nie tylko kimś kogo Bóg wybrał i powołał, ale z pewnością Jan Paweł II był tym, który świadomie przeżywał swoje powołanie. To pragnienie, aby u jego łożą śmierci czytano mu właśnie przypowieść o Dobrym Pasterzu była tego potwierdzeniem. Tak oto w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II dokonała się tajemnica Bożego wybrania i tajemnica realizacji zamysłu Bożej woli.

Czwarta Niedziela Wielkanocna ze względu na treść Ewangelii jest nazywana Niedzielą Powołań. Chrystus Dobry Pasterz wciąż potrzebuje posługiwać się innymi „dobrymi pasterzami”, aby Kościół mógł dojść do Tego, który siebie nazwał „bramę owiec”. Dlatego Kościół modli się o nowe i święte powołania do Bożej służby w Kościele. Wciąż potrzeba tych, którzy pójdą śladem Jezusa, którzy będą głosić Jego Słowo i którzy będą w swoim ciele dopełniać „udręki Jezusa”. Kościół modli się, aby znaleźli się młodzi ludzie, którzy wbrew kulturze spokojnego i dostatniego „krótkiego życia” wybiorą drogę rad ewangelicznych i „długiego życia”. Kościół także modli się za powołanych, aby świadomie przeżywali swoje powołanie i w ten sposób ani na moment nie zapomnieli, że to jest droga uświęcenia.

Rzeczywistość powołania nie dotyczy ostatecznie tylko niektórych osób szczególnie wybranych.

Każdy z nas, niezależnie od stanu i zawodu, niezależnie od wieku i majętności, jest przez Boga powołany i wybrany, aby w Chrystusie, w „bramie owiec” odnaleźć cel naszego życia i sposób jego realizacji. I ani na chwilę nie możemy zapomnieć, że to także jest droga naszego uświęcenia. Tę prawdę często przypominał wszystkim św. Jan Paweł II, i kapłanom, i osobom życia konsekrowanego, i małżonkom, i politykom, i robotnikom, i …. wszystkim.
  • Czy noszę w sobie świadomość Bożego wybrania i powołania?
  • Czy podejmuję refleksję nad sposobem realizacji mojego życiowego powołania?
  • Czy modlę się o dobre wypełnienie woli Bożej w moim życiu?
  • Czy modlę się za kapłanów oraz o dar nowych i świętych powołań?


MÓDL SIĘ!

Boże,

przenikasz mnie i znasz.

Stworzyłeś mnie dla szczęścia – pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia i sposób jego najlepszej realizacji.

Spraw, abym wybrał to, coś dla mnie zamierzył,

i to w taki sposób, by życie moje – było piękne w Twoich oczach. Amen.Matko, Stolico Mądrości. Ty znasz ścieżki naszych młodych serc. Proszę pokieruj drogą mojego życia. Jeśli Bóg chce, abym w przyszłości założył rodzinę, naucz mnie autentycznej miłości ku człowiekowi. Pomóż mi wyzwolić się z egoizmu i ciasnej interesowności. Jeśli Syn Twój zapragnie uczynić mnie swoim uczniem, uzdolnij mnie, abym ochotnym sercem przyjął Jego wezwanie. Wtedy z radością pójdę głosić miłość Boga ku wszystkim. Maryjo, ufnym sercem oddaję moją przyszłość w Twoje matczyne ręce. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

W najbliższym tygodniu w sposób szczególny módlmy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o dar nowych i świętych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583108

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu