Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 8.06.2014

2014-06-03

News
Duch Prawdy - Pocieszyciel przychodzi do nas każdego dnia. W dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił jednak w sposób wyjątkowy, w asyście szumu z nieba, gwałtownego wichru i jakby języków ognia. Uczniowie trwali wówczas na modlitwie razem z niewiastami, z Matką Jezusa i braćmi Jego. Wszyscy oni zostali napełnieni Duchem Świętym, który pozwolił im mówić językami.CZYTAJ!
J 20,19-23

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».


ROZWAŻ!


Ksiądz Omer, kapłan z Belgii – misjonarz, który blisko współpracował z Matką Teresą z Kalkuty, opowiedział o spotkaniu Jana Pawła II z młodzieżą francuską na stadionie Par de Prens w Paryż w 1980 r. Był on jednym z odpowiedzialnych za przygotowanie tego pamiętnego spotkania. Czworo młodych postawiało wówczas Papieżowi trudne pytania. Jedną z nich była dziewczyna – bardzo ładna i odważna. Podeszła do Papieża i ku zdumieniu wszystkich zwróciła się do niego w sposób niespotykany wcześniej. Jak wspomina ks. Omer, ludzie z otoczenia papieża zamarli, gdy młoda dziewczyna zwróciła się do Ojca św. z wielką ekspresją i w formie per „ty”:

- Powiedz twoim księżom – poproś ich [w tym momencie zmieniła nieco ton]. Ojcze, powiedz im, żeby nie mówili nam o polityce, ekonomi... Ojcze poproś ich, aby nam mówili o Bogu.

Papież uśmiechnął się do młodych i z wielką siła zaczął mówił im o Duchu Prawdy. Tak trudno dziś mówić o Bogu, a może jeszcze trudniej mówić o Duchu Świętym - Wielkim Nieznanym, Wewnętrznym Nauczycielu, który wszystkiego nas nauczy i przypomni nam Ewangelię Jezusa.

Wiemy z katechizmu: Duch Święty jest trzecią Osobą TRÓJCY ŚWIĘTEJ i ma taką samą naturę boską jak Ojciec i Syn. Ma wiele imion, np. Pocieszyciel (Paraklet), Ducha Święty, Duch Prawdy, Obietnica Ojca. Każde z nich w jakiś sposób odsłania Jego naturę i tajemnicę. "Gdy odkrywamy w sobie obecność Bożą, mamy do czynienia z działaniem Ducha Świętego. Bóg posłał do naszych serc Ducha swego Syna (Ga 4, 6), żeby nas całkowicie wypełnił. W Duchu Świętym chrześcijanie odnajdują głęboką radość, wewnętrzny pokój i wolność... (Rz 8, 15). W Duchu Świętym, którego otrzymujemy podczas chrztu i bierzmowania, możemy Boga nazywać Ojcem" (Youcat 38).

ON jest więc z nami, działa w Kościele. Dopóki jednak Jego działanie nie przeniknie całej naszej rzeczywistości, nie napełni każdego z nas, nie ożywi tych, którzy zagubili gdzieś żywy sens wiary, nie zostaniemy napojeni Jego darami, nie spełni się też obietnica Ojca i Syna.

Trzy czasowniki: napełnić, wziąć, napoić wskazują na nieustanne, dynamiczne działanie - przychodzenie Ducha. Jego dzieło trwa (zstępuje do nas). On stale napełnia nas Swoją mocą, poi nas Sobą. Jego działanie powoduje rozwój, postęp, daje życie i świeżość (nowość).

Dzięki Duchowi wszyscy mieszkańcy ziemi – jak w Jerozolimie - mogą zostać napełnieni mocą z wysoka (Dz 2, 4). Jezus zleca „wybranym”: weźmijcie Ducha Świętego (J 20, 22), a wszyscy ochrzczeni zostają napojeni jednym Duchem (1 Kor 12, 13). W każdym sakramencie otrzymujemy zatem dary – charyzmaty Ducha Świętego.

W Ewangelii Zmartwychwstały Pan tchnął na [uczniów] i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

Co znaczy „wziąć” Ducha?

W tym samym przekładzie mowa jest o tym, że pod krzyżem umiłowany uczeń „wziął” Maryję do siebie (19, 27). W oryginale greckim pojawia się rzeczywiście to samo słowo, które ma wiele znaczeń. W odniesieniu do rzeczy można je przełożyć jako „wziąć”, lecz w odniesieniu do osób lepiej mówić o „przyjęciu”. Dlatego apel Jezusa z Wieczernika brzmi: „Przyjmijcie Ducha Świętego”, podobnie jak wcześniej: „Oto Matka Twoja... I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie”.

Nie na darmo Duch Święty nazywany jest słodkim (cichym) Gościem naszych dusz (św. Augustyn). Kto chce Go poczuć, musi się wyciszyć i wsłuchać w Jego głos. Najczęściej Duch mówi do nas i rozmawia z nami bardzo cicho, choćby głosem naszego sumienia, podczas modlitwy. Trzeba nam zatem zapraszać Go do siebie, tak jak zaprasza się Matkę – Kogoś najbliższego, najdroższego.

Św. Jan Paweł II zapowiadał nową wiosnę Ducha. Kościół odżyje na nowo jeśli pozwolimy działać Duchowi Świętemu, jeśli nie będziemy Go gasić w sobie, nie zamkniemy Go w schematach, rytuałach i przyzwyczajeniach.

Prostym sprawdzianem obecności Ducha Świętego jest uśmiech na twarzy chrześcijanina. Dlaczego tak rzadko się uśmiechamy? Św. Teresa Ledóchowska powtarzała swoim siostrom: „Pamiętajcie uśmiech to najlepsze narzędzie ewangelizacji świata”. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej! Wystraszonym uczniom w Wieczerniku Jezus musiał dwa razy powtórzyć: „Pokój wam!”. Dopiero gdy przestali się lękać, uspokoili się, a może nawet uśmiechnęli, otrzymali misję jednania: Którym grzechy odpuście są im odpuszczone...

Warto zatem pytać:
  • Co to znaczy, że Duch Święty "mówił przez Proroków"?
  • W jaki sposób Duch Święty mógł działać w Maryi, z Nią i przez Nią? W jaki sposób działa w życiu ludzi wierzących i modlących się?
  • Co czyni Duch Święty w moim życiu?

MÓDL SIĘ!

O Stworzycielu,
Duchu, przyjdź!
Nawiedź dusz wiernych

Tobie krąg.
Niebieską łaskę
zesłać racz
sercom, co dziełem
są Twych rąk.

św. Raban Maur (+ 856) - autor hymnu Veni Creator Spiritus


ŻYJ SŁOWEM!

Nasze ciało jest mieszkaniem Bożym. Im bardziej otwieramy się na Ducha Świętego w nas, tym bardziej staje się ON wewnętrznym Nauczycielem naszego życia. I ten sposób zamiast uczynków ciała rodzą się w nas owoce Ducha (Youcat 290-291. 295-297. 310-311). Rozeznawajmy charyzmaty Ducha (w sobie) i dzielmy się nimi z naszymi braćmi i siostrami!

ks. Jan Kochel

fot. vivificar.blogspot.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459374

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu