Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 15.06.2014

2014-06-11

News
Wierzymy, że Bóg jest tylko jeden, ale istnieje w trzech Osobach. "Trójca" to termin, który podkreśla jedność i odrębność osób Boskich. Tajemnicy tej rozum sam w sobie nie może ogarnąć. Potrzeba zatem uklęknąć, oddać chwałę i zaufać (zawierzyć)!
CZYTAJ!

J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".


ROZWAŻ!

Tekst dzisiejszej Ewangelii jest fragmentem nocnej rozmowy Nikodema z Jezusem. Wczytując się w jej treść możemy odkryć dwie ważne i radosne prawdy.

Pierwszą z nich jest odkrycie sposobu działania Boga. Czytamy: Tak Bóg umiłował świat. Bóg nas ukochał, lecz to wyrażenie ma w sobie dużo bogatsze znaczenie. Bóg nas umiłował, ponieważ sam jest Miłością (por. 1 J 4, 8 ). Miłości Boga nie sposób porównać do serwowanej nam "miłości" we współczesnej kulturze. Nie jest ona cukierkowym zauroczeniem czy traceniem głowy dla drugiej osoby, nie jest też wynaturzeniem w dziedzinie ludzkiej seksualności. Wczytując się w tekst natchniony możemy dostrzec miłości jako bardzo konkretną postawę całkowitego oddania się drugiej osobie. Bóg oddaje swojego Syna, abyśmy mogli w Nim rozpoznać Ojca (por. J 12, 45). Syn, z miłości do Ojca, uniża się, rezygnując ze Swojej boskości ("aby na równi być z Bogiem"), stając się jednym z nas (por. Flp 2, 6-11). Taka jest prawdziwa miłości - "uniża się", "ogołaca siebie", "jest posłuszna aż do granic"! A Bóg, który objawił się człowiekowi, jest Bogiem, który nie robi nic innego poza kochaniem, wywyższaniem.

Druga prawda budzi w nas przekonanie, że Bóg, który nas kocha, nie chce naszej zguby. Przymiotem Trójjedynego jest bowiem miłość miłosierna, ale i sprawiedliwość. Słowo Boże bardzo wyraźnie oznajmia, że zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6, 23). Po przekroczeniu Bożego przekazania przez pierwszych rodziców, naszym udziałem stały się trud, ból, cierpnie i śmierć, oddzielająca nas od Tego, który jest życiem.

Do Boga należy ostatnie Słowo. To On, natychmiast po ujawnieniu się grzechu, obiecał człowiekowi odkupienie (por. Rdz 3, 15). W całej historii zbawienia nieustanie przypominał, przez Prawo i Proroków, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa wobec człowieka, a kiedy nadeszła pełnie czasu (Ga 4, 4), posłał na świat swojego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjście Jezusa, więcej Jego śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie sprawiło, że nasza wina zastała odkupiona, a my na nowo mamy otwartą drogę do Ojca.

W głowie kogoś z nas może się zrodzić pytanie: Dlaczego konieczna była tak wielka ofiara?

Odpowiedź zawiera się w dwóch stwierdzeniach: po pierwsze - człowiek nie byłby w stanie sam siebie zbawić (wina zaciągnięta przez niego jest nieskończona, dlatego mógł ją zadośćuczynić tylko ktoś nieskończony, czyli Jednorodzony Syn), a po drugie, zbawienie musiało dokonać się w ludzkiej naturze (był to istotny warunek, by odkupienie mogło stać się udziałem nas ludzi). Spełnienie obu warunków dokonało się właśnie w Synu, który będąc Bogiem przyjął ludzką naturę ("stając się podobnym do ludzi").

Katechizm uczy, że o Trójcy Świętej wiemy jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi: "Ludzie nie mogą poznać Trójcy Świętej wyłącznie przy pomocy własnego rozumu. Poznają jednak sensowność tej tajemnicy, kiedy przyjmują Objawienie Boże w Jezusie Chrystusie. Gdyby Bóg był sam i samotny, nigdy nie mógłby kochać. Oświeceni przez Jezusa odnajdujemy ślady Trójcy Świętej już w Starym Testamencie (np. Rdz 1, 2; 18, 2; 2 Sm 23, 2) czy wręcz w całym stworzeniu" (Youcat 36).

Dzięki temu poznaniu nabieramy też przekonania, że odkupienie człowieka w Bogu Trójjedynym już się dokonuje, a naszym zadaniem jest przyjąć je przez wiarę i nawrócenie, które wypływa z wiary: Kto wierzy w Niego [Syna], nie podlega potępieniu...!

Dzisiejszy tekst Ewangelii niesie ze sobą wielkie przesłanie o Miłości Boga. Wczytując się w nie spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  • W jaki sposób odczuwam w swojej codzienności Bożą Miłość?
  • Jak często dziękuje Bogu za to, że posłał swojego Syna, aby mnie zbawił?
  • Czy szczerze wierzę, że Jezus Chrystus jest obiecanym przez Ojca Odkupicielem, dzięki któremu mam życie wieczne?


MÓDL SIĘ!


Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy

Wierzę w coś Objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może


Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.


Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.


Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu


ŻYJ SŁOWEM!

Ewangelia jest Dobrą Nowiną o Jezusie Synu Boga. Postaraj się w tym tygodniu znaleźć troszczę czasu na przeczytanie Ewangelii wg św. Marka.

Mateusz Mytnik


fot. adonai.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459469

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu