Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła - 29.06.2014

2014-06-25

News

Objawienie to ulubiony sposób, w którym Bóg pokazuje siebie. Potrzebuje jednak człowieka, który jest w stanie takie objawienie przyjąć, odczytać i na nie odpowiedzieć.CZYTAJ!
Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.ROZWAŻ!

Myślę, że błąd popełniają ci, którzy w wyznaniu Piotra dopatrują się nadzwyczajnej jego wiary oraz niewzruszonej deklaracji lojalności.

Teorię o wielkiej – w tym momencie – wierze Piotra obala sam Jezusa ujawniając skąd pochodzi ta mądrość: nie masz jej sam z siebie, ale podpowiedział ci to mój Ojciec, który jest w niebie.

Interpretowanie słów Piotra jako aktu lojalności dementuje on sam w następnej wypowiedzi. Nie godzi się na Jezusową wersję wydarzeń, czyli na krzyż i zmartwychwstanie, ale kierowany czysto ludzkim duchem asekuranctwa odradza takie ekstrawagancko-zbawcze rozwiązania planowane przez Mistrza.

Czym zatem jest Piotrowa wypowiedź: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”?

Jest doświadczeniem duchowym, którego skutki apostoł wyraża. Jezus natomiast ujawnia źródło tego doświadczenia: „objawił ci to Ojciec, który jest w niebie”. Chodzi więc o objawienie. Poruszenie, które oświeca serce i daje poznanie, przewyższające ludzki umysł. To duchowe doświadczenie jest wzorcowym działaniem Boga w kruchym ludzkim życiu.

Na pytanie Mistrza apostoł szuka odpowiedzi. Znajduje ją nie w obiegowych opiniach, wyświechtanych hasłach, ale we własnym, rozpalonym przez Boga sercu. Tak formułowana odpowiedź prowokuje Boga do dalszego działania. Daje następne objawienie! Tym razem dotyczące bezpośrednio drogi ucznia. Jezus wydobywa na jaw prawdę o najlepszych pokładach duszy Piotra. Pewnie sam zainteresowany jest zaskoczony tak pochlebną opinią, którą o sobie usłyszał z ust Mistrza. Miło słyszeć, że jest się "skałą", że można ze mną współpracować z poczuciem bezpieczeństwa oraz walczyć z pewnością zwycięstwa.

Kiedy Bóg zadaje ci pytania, nie uciekaj, nie chowaj się. Postaraj się udzielić odpowiedzi. Za pytaniem Boga nie kryje się bowiem podstęp czy podchwytliwy sprawdzian, ale chęć ujawnienia czegoś o sobie i o tobie. Opłaca się rozmawiać!


MÓDL SIĘ!

Boże, Ty szukasz okazji by kontaktować się ze mną. Daj mi, proszę, pokorę i odwagę do rozmowy z Tobą. Poruszaj moje serce, bym w nim mógł doświadczać Twojej obecności. Pozwól mi także zobaczyć bogactwo, które złożyłeś w moim wnętrzu i które będziesz wykorzystywał do budowania swego królestwa.


ŻYJ SŁOWEM!

Przećwicz rozmowę z Bogiem. Przeczytaj fragment Ewangelii, a potem odpowiedz na zawarte w nim pytania, które mógłby postawić ci Bóg.

ks. Artur Sepioło

fot. kościół prymatu Piotra -  Tabgha (Izrael), jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459353

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu