Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XV Niedziela zwykła - 13.07.2014

2014-07-07

News
Tęsknota każdego stworzenia za Bogiem – Stwórcą! Lektura słowa Bożego w wakacyjną niedzielę kieruje nasze oczy na dojrzewające zboża na polach. Bóg obiecuje obfity plon i przekonuje o tym, że troszczy się o każde stworzenie, które tęskni do Niego.CZYTAJ!
Mt 13, 1-23

Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie,
patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Bo stwardniało serce tego ludu,
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».ROZWAŻ!

„[…] całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko on, ale i my sami […] całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała". 

Wielki Augustyn mawiał: „Niespokojna jest dusza moja dopóki nie spocznie w Bogu” – nie powróci do Boga. Człowiek jest religijny ze swej natury. Przekonuje o tym Paweł z Tarsu.

Wczytujmy się uważniej w jego teksty – w jego EWANGELIĘ. Tak, śmiało możemy mówić również o „Ewangelii Pawła”. Mamy cztery ewangelie kanoniczne, ale zanim one powstały czytaliśmy Listy Pawła z Tarsu.

On głosi [swoją] „Ewangelię” – Dobrą Nowinę, którą otrzymał od samego JEZUSA!

Kiedy Paweł otrzymał Ewangelię ludzie byli religijni – bali się Boga – czcili Go. Dziś wielu – również w naszym niby super katolickim kraju – „żyje tak, jakby Boga nie było” (św. Jan Paweł II).

Słowo religio wywodzi się od łac. re-legere – „czytać na nowo”. Tak, wiara jest „re-lekturą” naszej historii: odczytujemy ją pod nowym kątem, w szerszym kontekście, z dystansem, spojrzeniem z góry i z głębszym zrozumieniem. Nasze życie nie jest „bezsensownym jąkaniem się głupca”, jak mówił Szekspirowski Makbet. To historia, której ukrytym autorem czy reżyserem jest sam Bóg.

Jego rękopis poznamy po szerokim horyzoncie, po niepojętym zaufaniu do naszej wolności (T. Halik).

Bóg chce nas jako swoich synów i córki: „stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych […] również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”.

Tak, BÓG stworzył nas z miłości jako swoje arcydzieło, a dając nam wolność wyboru, wolność przekraczania siebie, pozwolił dojrzeć najczystszy JEGO obraz i podobieństwo.

Nie możemy BOGA zobaczyć – jak to mówi Biblia – „twarzą w twarz”, ale możemy GO usłyszeć. ON zostawił nam SŁOWO – swoje SŁOWO – JEZUSA CHRYSTUSA!

ON wciąż do nas mówi! TO SŁOWO jest żywe / żywotne.

Prorok zapowiadając nadejście SŁOWA opisał jego skuteczność i żywotność, przywołują samego BOGA. „To mówi PAN: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju […] tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa»” (Iz 55, 10n).

SŁOWO rośnie – rozwija się – przynosi owoc, jeśli pada na właściwą glebę.

  • Jaką glebą jesteś: drogą, gruntem skalistym, pokrytym cierniami czy „ziemią żyzną”?
  • Czy potrafisz słuchać SŁOWA? Czy Bóg mówi do twojego serca?
  • Czy jesteś religijny, czyli czy potrafisz czytać na nowo swoje życie w świetle Bożego słowa?

MÓDL SIĘ!

Dziękujemy Ci, Panie, ponieważ Ty czuwasz nad Twoim słowem; to nie my szukamy Twego słowa, by je zrozumieć, ale Ty nam je dajesz, by wniknęło w nasze serca. Podaruj nam, prosimy Cię, serce otwarte, posłuszne Tobie. Ty czuwasz zawsze z miłością nad każdym z nas, nad Kościołem, nad całą ludzkością i nie pozwalasz upaść żadnemu Twemu słowu. Pomóż nam je przyjąć z taką miłością, z jaką nam je darowujesz, za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, i w imię Jezusa, Twego Syna i naszego Pana.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

Podczas wakacji warto wziąć do ręki Pismo Święte oraz dobrą książkę inspirowaną Świętą Księga. Współtworzymy naszą "Bibliotekę Szkoły Słowa Bożego" (zob. klub_inicjatyw_biblijnych).

ks. Jan Kochel

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449680

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu