Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XVIII Niedziela zwykła - 03.08.2014

2014-07-31

News
Każda niedzielna Eucharystia to cud rozmnożenia słowa, chleba, wina, naszej wiary. Wierny udział we Mszy św. jest też cudem współodpowiedzialności za innych. Mistrz każde nam współuczestniczyć: przyjmować zaproszenie, słuchać, dzielić się, zbierać okruchy. Jak współtworzę niedzielną Eucharystię?CZYTAJ!
Mt 14,13-21

Jezus oddalił się łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.


ROZWAŻ!

„Wy dajcie im jeść” (Mt 14,16). W tym fragmencie Ewangelii Jezus skłania uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za innych. Systematycznie zmniejsza się w naszym kraju liczba katolików uczestniczących w niedzianej mszy św. (rocznie ubywa 1 proc.). Zapada wieczór, wielki tłum otacza Jezusa i uczniowie radzą odprawić wszystkich, by znaleźli coś do jedzenia, a Jezus zachęca: „Wy dajcie im jeść”. Mówiąc to, chce poddać ich próbie: jeśli wezmą ten ciężar na swe barki, przygniecie ich, lecz jeśli podzielą się z Nim, jeśli pozwolą Mu kierować sytuacją, odnajdą się jako roznoszący chleb: „Połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom”. Jak dziś podjąć współodpowiedzialność, aby nikt nie był głodny?

Uczniowie, apostołowie odnaleźli odpowiednie dla nich miejsce jako pośrednicy: rozdawali i zbierali ułomki (okruchy). Oni nie próbują uchylić się od odpowiedzialności, ponieważ zrozumieli, że współdzielą ją wraz z Panem. Właściwe im miejsce jest określone przez słowo „pośredniczyć”, czyli inaczej „stać w środku”, podążać pomiędzy Bogiem, a ludem, ze świadomością uczestnictwa, współpracy w Bożym planie zbawienia (C.M. Martini).

I my w Eucharystii, która jest punktem kulminacyjnym każdego naszego tygodnia, stajemy pośrodku. Nie jesteśmy bowiem sami, lecz z naszymi braćmi i siostrami; nie wolno nam nigdy odłączyć się od nich, zapomnieć o nich. Ale ta obecność pozwala nam lepiej odczuwać również obecność Pana Jezusa jako Tego, który mówi do każdego z nas: "Niosę z tobą ciężar twego posłannictwa, a jeśli masz tylko pięć chlebów i dwie ryby, by zaspokoić potrzeby twego ludu, nie martw się, przynieś je do mnie, ja nimi nakarmię wszystkich".

Pytajmy jednak:

  • Co możemy zrobić w sytuacji, gdy wielu jest sytych fizycznie, a głodnych duchowo?
  • Jak pomóc odkryć "prawdziwy głód" (Am 8, 11-12)?
  • Papież Franciszek apeluje, byśmy zjednoczeni z Bogiem słuchali krzyku ubogich: "gdyż ten ubogi będzie wzywał Pana przeciw tobie, a ty obciążysz się grzechem" (Pwt 15,9; EG 187). Jak słuchać dziś głodnych, małych, z marginesu, słabych, niezaradnych?


MÓDL SIĘ!

Pozwól nam, Panie, przeżywać nasze pośrednictwo, pomóż nam znaleźć zawsze odpowiednie miejsce, nie uchylać się od odpowiedzialności i nie uginać się pod jej ciężarem. Daj nam pewność, że Ty, Bóg Stwórca i Pan, troszczysz się o Twój lud i o nas. Powierzamy Ci zatem tych pięć chlebów i dwie ryby, jakimi są (...), wysiłek tych dni, które przeżywamy, naszą korną cierpliwość, abyś zmienił je w chleb dla wszystkich mężczyzn i kobiet odczuwających głód, abyś zmienił je w pokarm ciała i duszy dla milionów ludzi, którzy zamieszkują nasze miasta, dla tych wszystkich na świecie, którzy odczuwają głód i pragnienie Boga.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

"Dzielić chleb" - to znaczy dawać go innym (Iz 58,7; Jr 16,7), ale to także łączyć się z innymi, żyć we wspólnocie. Dzielmy się ze swoimi bliskimi dobrym słowem i świadectwem aktywnie przeżytej wspólnoty Słowa i Eucharystii.

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449874

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu