Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXV Niedziela zwykła - 21.09.2014

2014-09-16

News
Liturgia słowa kolejnej niedzieli zaprasza do rozważenia przypowieść o gospodarzu i robotnikach w winnicy. Podejmuje zatem temat władzy i odpowiedzialności za dobra doczesne, pracy, uczciwej zapłaty oraz inne kwestie społeczne. Mówi również o dobrym spojrzeniu, czyli właściwej postawie moralnej: Czy mi wolno czynić ze swoim co chcę? Co to znaczy być dobrym? Jakie spojrzenie jest dobre (zdrowe)?


CZYTAJ!
Mt 20,1-16

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam". Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?" Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy!" A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!" Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty". Na to odrzekł jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?". Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».


ROZWAŻ!

Czy mi nie wolno czynić ze swoim, co chcę?

Kolejny paradoks Ewangelii. Miara Boga jest inna niż miara człowieka. Miłość bierze górę nad sprawiedliwością; dobroć nad uczciwością, zbawienie nad dobrami materialnymi. Oko Boga widzi inaczej niż oko człowieka. Ono utożsamia się z sercem, które potrafi uchwycić sedno sprawy - właściwie osądzić (zob. Syr 17,8; Łk 19,42; Ga 3,1; Ef 1,8). Oko zdradza wewnętrzną wartość człowieka, jest "lampą ciała" (Mt 6, 22n), pozwala światłości Bożej dokonać właściwego wyboru. Tak było wielokrotnie w dziejach zbawienia, np. przy wyborze króla, kiedy Pan odrzucił Saula, a spośród wielu synów Jessego wybiera najmłodszego, Dawida. Rzekł wówczas do proroka Samuela: "«Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>" (1 Sm 16,7). Jest sprawą ogromniej wagi umiejętność widzenia całej rzeczywistości i np. form władzy, również kościelnej, w odniesieniu do jedynego i prawdziwego Pana, Jezusa Chrystusa, od którego zależy każda władza. On jest Gospodarzem i Panem Winnicy (Kościoła). On określa reguły, prawo, normy... w królestwie Bożym.

Wszystko, cokolwiek czynimy, ma swoje odniesienie do Jezusa Chrystusa, do Jego jedynej uprawnionej władzy; każda inna władza pozostaje tylko ograniczonym uczestnictwem w tej służbie, którą jest samo życie Jezusa. On dzieli się swoją władzą z wybranymi i wyznacza im misję, zapewniając zarazem, że czuwa nad wszystkim (Mt 28,18-20).

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?

Jeśli pierwsze pytanie odnosi się do rzeczywistości religijno-społecznej, to drugie dotyczy kwestii moralnych. Co decyduje o tym, że ktoś jest dobry lub zły? Bogaty młodzieniec pyta Jezusa: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?". Na to Chrystus: "Czemu nazywasz mnie dobrym? Sam tylko Bóg jest dobry!" (Mk 10,18). Czyżby On nie był dobry? Przecież sam o sobie powiada: "Jam jest Pasterz dobry. Dobry pasterz życie daje za swoje owce" (J 10,11), a Dzieje Apostolskie podkreślają, że "(...) przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła" (10 ,38n).

Jak rozumieć zatem pytanie i ewangeliczny komentarz Jezusa. Oczywiście, że sam tylko Bóg jest dobry! On jest Dobrem Nieskończonym i źródłem wszelkiego dobra. Nasza zdolność do czynienia dobra jest darem Bożym. Jeśli chcemy, żeby czynione przez nas dobro było rzeczywiście dobrem, winniśmy je czerpać z tego jedynego Źródła.

Natomiast moralna ocena, że [ktoś] jest "dobry" - pod wpływem spojrzenia Pana Jezusa - nabiera ewangelicznego znaczenia, jaśnieje jakimś nadprzyrodzonym światłem, a zarazem zaczyna nas niepokoić, że o wiele za mało je rozumiemy. "Bo gdybyśmy je więcej rozumieli - nie tyle umysłem, co duchem - nasze czyny byłyby lepsze, bliższe Boga" - przekonuje o. Jacek Salij OP.

Dlatego warto również pytać samego sobie w świetle rozważanego słowa Bożego:

  • Jakim "okiem" spoglądam na ludzi? Czy jestem im życzliwy, łaskawy, wyrozumiały?
  • Jaka jest moja hierarchia wartości?
  • Czy zasługuję na to, by ktoś powiedział o mnie: "dobry człowiek" albo "przeszedł [przez ziemię] dobrze czyniąc"?


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, Ty przeszedłeś przez ziemię dobrze czyniąc, uzdrawiając i przebaczając wszystkim, ucz nas Twojej wrażliwości - Twojej miary słów i czynów. Ucz nas również prostoty i pokory, by nie "za łatwo" każdego nazywać "dobrym". Potrzeba nam bowiem stale dojrzewać do miary dobroci Boga (Mt 5,48) i być wdzięcznym za każde dobro, który udaje nam się czynić bliźnim, a zwłaszcza tym najmniejszym, potrzebującym, zagubionym. Prosimy Cię, o zdrowe i dobre oczy, serce, dłonie, by całe nasze ciało trwało w światłości. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Zadbajmy w tym tygodniu o ascezę spojrzenia - o ewangeliczne dobre (zdrowe) oczy. Pamiętajmy o przestrodze: "Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!" (Mt 6,23).

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453845

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu