Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXX Niedziela zwykła - 26.10.2014

2014-10-23

News
Ewangelia pyta dziś o nasz stosunek do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. Na tych trzech płaszczyznach możemy odkryć sens naszego życia. Dobitnie potwierdził to św. Jan Paweł II: "Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa".


CZYTAJ!
Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?".

On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».


ROZWAŻ!

Czysta ułuda. Utopia. „Marzenie ściętej głowy”. W dzisiejszych czasach nie da się należycie i w pełni dotrzymać tych dwóch przykazań. O ile z miłością do Boga można próbować, o tyle miłość bliźniego wydaje się niemożliwa, nierealna...

Jak kochać ludzi, kiedy wielu kradnie, oszukuje, plotkuje? Wielu moich sąsiadów wbiłoby mi nóż w plecy, a już przynajmniej regularnie donosi na mnie na policję czy straż miejską. Nie da się kochać moich nauczycieli, którzy ciągle się czegoś czepiają. Nie możliwym jest kochać mojego szefa, który wciąż każe mi ciężko pracować, a kiedy zaczynam mówić o podwyżce zaraz krzyczy, że chyba nie wiem, co mówię. Właściwie to i mojego męża kochać już nie potrafię. Wiecznie ma tylko pretensje, zero wdzięczności. Między nami zostało tylko przyzwyczajenie, ale nie miłość.

Kochać księży? Za co? Za to, co słychać o nich w mediach? Za to, że proboszcz, co niedziela przypomina, że za mało zebraliśmy do koszyka na ogrzewanie kościoła?

Czytam jednak dokładniej dzisiejszą Ewangelię: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Szok! Przecież Jezus nie każe mi kochać kogoś idealnego, bo idealnych ludzi nie ma. Każdy ma „coś za uszami”. Pan mówi: „(...) jak siebie samego”. A przecież ja nie jestem idealny. Też mam swoje wady. Bo i mnie zdarza się poplotkować o innych. Nie raz powiedziałem coś mało przyjemnego mojemu sąsiadowi. Ile razy oszukałem kogoś – nawet w najdrobniejszej – sprawie? Nie jestem taki idealny.

Punktem odniesienia mojej miłości do bliźniego ma być nie to, jak chciałbym widzieć innych, lecz jak widzę samego siebie. Czy zatem kocham siebie? To jest fundamentalny problem. Dziś tak wielu ludzi ma problem z samoakceptacją, pokochaniem siebie. Jeśli ja nie będę afirmował swojego Ja nie będę zdolny kochać owego Ty.

Panie, naucz mnie kochać siebie, a przez to innych. Wszystko ze względu na Ciebie!


MÓDL SIĘ!

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.


ŻYJ SŁOWEM!

Spójrz na samego siebie: policz swoje dobre słowa i czyny z ostatniego tygodnia, a podczas niedzielnej Eucharystii podziękuj za nie Dobremu Bogu!

Łukasz Waligóra

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427346

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu