Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Św. Szczepana - 26.12.2011

2011-12-25

News

Kościół w drugi dzień Świąt BN proponuje rozważyć fragment z Dziejów Apostolskich. Czytamy w nim o ukamienowaniu Szczepana, który niedawno został wybrany przez Apostołów na diakona (Dz 6, 1-6). Każdego roku o tej porze spotykamy się z męczennikiem, który oddał życie za Chrystusa. I dzisiaj stajemy przed tym Bożym Świadkiem na chwile przed rozpoczęciem kolejnego roku - 2012. Jakie słowa skierowałby do nas pierwszy Męczennik za wiarę? Do czego by nas zachęcił, przed czym przestrzegł?

CZYTAJ!

Dz 6, 8-10; 7, 54-60

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: "Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga". A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: "Panie Jezu, przyjmij ducha mego!" A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: "Panie, nie poczytaj im tego grzechu!". Po tych słowach skonał.


ROZWAŻ!

Dzisiejsza Liturgia Słowa to przesłanie dla ludzi odważnych, wierzących, którzy wzięli sobie do serca słowa Jezusa z Ewangelii: Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony (Mt 10, 22). W mentalności dzisiejszych ludzi – odważę się powiedzieć, że nawet ludzi wierzących – wkrada się przeświadczenie, że chrześcijanin to człowiek, którego można obrażać, policzkować, rzucać w niego obelgami, wyśmiewać itp. Co więcej taki człowiek miałby sobie nic z tego nie robić, tłumacząc swoją postawę miłością bliźniego. Aż wyrywa się z serca stwierdzenie, że przecież chrześcijaństwo nie ma z tym nic wspólnego, że w chrześcijaństwie nie o to chodzi! W każdym razie Jezus na pewno nas takiej postawy nie uczy. To jak to jest w ogóle z wiarą, z postawą, która z niej bezpośrednio wynika? Co o tym mówią nam dzisiejsze teksty biblijne?

Staje przed nami Szczepan, młody diakon wybrany przez Apostołów do pomocy w Kościele jerozolimskim, który był człowiekiem, „pełnym łaski i mocy Ducha Świętego”. Oprócz działalności charytatywnej, która należała do wybranych diakonów, podjął również posługę nauczania.

Wystąpienie Szczepana przed Sanhedrynem i jego mowa, w której zarzucał im oporność serc i uszu, sprzeciwianie się Duchowi Świętemu, prześladowanie proroków przez ich ojców, nieprzestrzeganie Prawa, zamordowanie Jezusa, nie spodobały się słuchaczom i wywołały u nich gniew: Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego (Dz 7, 54). Rodzi się więc pytanie, czy takie zarzuty
w obronie chrześcijaństwa i Jezusa, mógłby postawić człowiek słaby i niezdecydowany? Tylko prawdziwe doświadczenie Boga jest w stanie dodać człowiekowi sił do dawania świadectwa. Szczepan wystąpił do rozprawy ze swoimi rodakami, a wymienione synagogi to nie tyle określenie budowli, co ugrupowań żydowskich pochodzących z tych regionów geograficznych. To ówczesna diaspora. Oni byli krytyczni, nie chcieli słuchać, rzucali kamieniami...

A jaka jest moja postawa wobec świadków Jezusa w środowisku, w którym przebywam: w domu, w szkole, w pracy…? Z kim moglibyśmy dzisiaj porównać Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę? Czy jest we mnie jest coś
z tego gorliwego młodzieńca?

Tylko ktoś, kto spotkał w swoim życiu Jezusa, jest zdolny świadczyć o Nim, jest gotów oddać życia za prawdę i wartości, w które wierzy.

Statystyki płynące ze świata mówią nam, że co 3 min. ginie na świecie jeden chrześcijanin, tylko dlatego,że wierzy w Jezusa Chrystusa. To bardzo przejmujące! I choć na razie Europa jest od tych wydarzeń daleka, warto zastanowić się nad swoją wiarą i przynależnością do Chrystusa, który mówi i dziś do swoich uczniów: Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.(Mt 10, 33).

Oto pytania do refleksji:

* Jakim jestem chrześcijaninem: prawdziwym, za którym idą czyny, czy takim tylko z nazwy?

* Czy byłbym w stanie oddać życie za Chrystusa? Człowiek jest zdolny oddać życie za coś, co naprawdę kocha.

* Co mi przeszkadza w oddaniu życia Jezusowi?


MÓDL SIĘ!

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości,
Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę
i całą moją istotę, teraz i na zawsze.
Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz.
Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego,
a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą,
aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia
i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa,
któremu niech będzie cześć i chwała
wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

„Mów o Chrystusie tylko wtedy, gdy cię ktoś zapyta. Ale żyj tak, żeby pytano cię o Chrystusa” (Paul Claudel)

al. Michał Wieczorek

fot. J. Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12092151

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu