Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

I Niedziela W.Postu - 22.02.2015

2015-02-19

News

Trzy pytania na pierwszą niedzielę wielkopostną: Czy miejsce w którym mieszkasz tętni życiem? Czy twoja praca jest oazą spokoju? Czy masz wspólnotę ludzi, która zapewnia ci bezpieczeństwo?CZYTAJ!

Mk 1, 12-15

Zaraz też Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.


ROZWAŻ!

Przy komentarzach do tej Ewangelii częste jest mówione o tym, że musimy wyjść na pustynię, ale rzeczywistość jest taka, że to pustynia przyszła już do nas.

Miejsca pracy i odpoczynku systematycznie odzierane są z wartości. Codzienne rozmowy i spotkania – wypłukiwane z pobożnych tematów. Media, zarówno te konwencjonalne, jak i elektroniczne są nieustannie spychane w kierunku bezideowości.

Dziś nie trzeba szukać pustyni, jest obecna w każdym miejscu naszej codzienności: w domu, pracy, szkole. Karawany kupców nie przemierzają już naszych terytoriów. Kupowanie stało się powszechną rozrywką.

Właściwe poszukiwania powinny iść w kierunku znalezienia życiodajnych oaz, gdzie można usłyszeć głos wzywający do nawrócenia, głos prawdy o przybliżającym się Królestwie Bożym, głos mądrej podpowiedzi co do stylu życia. Trzeba modlić się i wołać, aby Bóg posyłał aniołów, którzy będą nam usługiwali, byśmy nie zginęli z pragnienia słuchania Słowa Bożego.

Oby Wielki Post był czasem, kiedy będziemy mieli oczy bardziej otwarte na te miejsca, gdzie pulsuje życie, gdzie można skorzystać z wody żywej, gdzie można znaleźć duchowy pokarm do syta.


MÓDL SIĘ!

Boże, daj mi siłę i wytrwałość, gdy jestem na duchowej pustyni. Pomóż mi odnaleźć źródła pokoju i radości przy lekturze Twego Słowa, niech każda Eucharystia będzie dla mnie oazą, z której czerpać mogę moc i nadzieję. Pozwól też, aby w mojej miejscowości powstawały środowiska i wspólnoty, które ożywią mojego ducha i będą pielęgnować nowe życie.


ŻYJ SŁOWEM!

Postanów, by w czasie Wielkiego Postu codziennie zaglądać do Słowa Bożego.

ks. Artur Sepioło

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583599

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu