Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

III Niedziela Wielkanocna – 19.04.2015

2015-04-15

News

Słowo – nawrócenie – świadectwo.

Zmartwychwstały Jezus uświadomił uczniom, że są świadkami spełnienia się Bożych zapowiedzi. Uczniowie byli przekonani, że są świadkami Jezusa kiedy towarzyszyli Mu w misji nauczania i kiedy z Nim zasiedli do Ostatniej Wieczerzy. Jednak Ogrójec i pałac Piłata rozwiał ich przekonania. Uczniowie musieli boleśnie doświadczyć nawrócenia, a potem wyjątkowego spotkania ze Zmartwychwstałym, aby mogli stali się jego prawdziwymi świadkami, od początku do końca.


CZYTAJ!

Łk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.


ROZWAŻ!

Tekst niedzielnej Ewangelii składa się z dwóch części. Pierwszy fragment, bardzo krótki, mówi o wzajemnym dzieleniu się przez uczniów doświadczeniem spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jedni z nich mówili m.in. o tym, jak Go spotkali w drodze, a potem rozpoznali przy łamaniu chleba. Dzielenie się takimi doświadczeniami, choć niosło radosne przesłanie, było jednak połowicznym doświadczeniem radości, bo ciągle owładnięci byli lękiem o to, co się naprawdę dzieje i co będzie dalej. I wtedy staje pośród nich sam Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Opis Jego obecności stanowi drugą część fragmentu niedzielnej Ewangelii. Pojawienie się Jezusa nie było oczekiwane. Zmartwychwstały znów ich zaskoczył jak wcześniej. Przyszedł, bo wiedział, że Jego uczniowie koniecznie potrzebują doświadczenia pokoju i umocnienia wiary. Na początku nie potrafili rozeznać kto to jest. Ale przez słowa „Pokój wam” uświadomili sobie, że On – Jezus zmartwychwstały jest rzeczywiście pośród nich.

W głębi serc i umysłów wciąż nie potrafili całkowicie uwierzyć. Dlatego Jezus prosi ich, aby dotknęli się Jego ciała, a szczególnie Jego ran. I jakby tego jeszcze było mało uczniom, prosi ich o posiłek i go spożywa razem z nimi. I to nie wystarczyło. Dopiero kiedy Jezus zaczął im mówić o tym, co miało się stać, kiedy pokazał im spełnioną perspektywę Bożego zamysłu w dziejach świata i narodu wybranego, co potwierdzał tekstami Pism, dopiero wówczas rzeczywiście uczniowie przejrzeli na oczy. Wtedy ich umysły zostały rozjaśnione, aby rozumieli Pisma, że to wszystko musiało się stać. W końcu Jezus Chrystus powiedział im, że są świadkami tego, co się dokonało.

Zatem nie wystarczyła sama obecność Jezusa, by uczniowie Mu uwierzyli. Podobnie jak nie wystarczyło zobaczyć Jego zranione ciało, ani nawet zobaczyć Go spożywającego posiłek. Trzeba było słów Jezusa, aby Jego uczniowie całkowicie Mu uwierzyli i stali się Jego świadkami.

Właśnie ten moment spotkania Zmartwychwstałego z uczniami może być obrazem głębokiego zamysłu Boga, który w dziejach świata wpisał w misję głoszenia Ewangelii określoną drogę postępowania świadków Ewangelii. Taki zamysł musi też być obecny w formie współczesnej „nowej ewangelizacji”. Każdy rodzaj misji ewangelizacji, również w wymiarach osobiście odkrywaj misji, musi łączyć w jedno: słowa, osobiste nawrócenie świadka, a wreszcie jego świadectwo życia. Właśnie taką drogę przeszli uczniowie, od poznania Jezusowej Dobrej Nowiny, przez własne doświadczenie słabości, po doświadczenie mocy wiary w spotkaniu ze Zmartwychwstałym (tj. przez dogłębne przeżycie spotkania ze Słowem Bożym), aż do świadectwa życia niesionego na krańce świata.

Taka jest droga Słowa Bożego: słowo – nawrócenie – świadectwo.

Każdy z nas ma zatem być „drogą”, a nie „zawalidrogą”:

  • Czy mamy świadomość odpowiedzialności za misję Ewangelii?
  • Czy lgniemy do odkrywania drogi Słowa Bożego w jego lekturze?
  • Czy rozważane Słowo Boże jest drogą naszego codziennego nawrócenia?
  • Czy nasze świadectwo życia może być drogą na której inni odczytają coś z Dobrej Nowiny?


MÓDL SIĘ SŁOWEM BOŻYM!

Słowo Boże – drogą! 

Droga na ziemię przy Twoim Wcieleniu
Droga z Jeruzalem przy Twym zagubieniu
Droga przez Galileę wśród tłumów łaknących
I ta usłana palmami przez lud oczekujący.

Droga przez samotność i zdradę Judasza
Droga przez nienawiść ślepego Kajfasza
Droga przez wyszydzenie i wyrok Piłata
I przez wyparcie się Ciebie słabego Rybaka.

Droga przez ulice z Krzyżem na ramionach
Droga na Golgotę gdzieś za Mnie skonał.
Droga przez śmierć do otchłani piekielnych,
I wyrwanie duszy mej ze szponów diabelnych.

Droga, która po śmierci nie kończy się Panie,
Droga, której celem jest Zmartwychwstanie.
Drogą tych cierpień daj mi przejść z wiernością
Bym z Tobą, o Chryste, cieszył się Wiecznością.


Siostro i Bracie,

uwielbiajmy Boga za dar drogi Słowa Bożego,

dziękujmy Bogu, że i nas powołał na drogę Słowa.

Przepraszamy Go za nasze braki i upadki na drodze Słowa,

a wreszcie prośmy o dar powstawania z martwych na drodze Słowa.


ŻYJ SŁOWEM!

W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna się VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego przewodnimi słowami jest fragment Ewangelii „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jego celem jest ponowne odkrycie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Dostrzegając moc i wielkość Słowa Bożego oraz dziękując za jego żywą obecność w naszym życiu, zechciejmy uczestniczyć w jednym z wydarzeń Tygodnia Biblijnego. A jeśli nie mamy do tego okazji to znajdźmy czas na adorację Słowa Bożego, a jest nią przede wszystkim lektura Pisma Świętego.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11435027

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu