Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość św. Stanisława - 8.05.2015

2015-05-06

News

Stanisława urodził się ok. 1030 r. w Szczepanowie. Po ukończeniu studiów w Paryżu przyjął święcenia kapłańskie, a w 1072 r. został mianowany biskupem krakowskim. Gorliwie zabiegał o dobro wiernych i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. Szczególną troską otaczał osoby ubogie. Bp Stanisław odważnie piętnował nadużycia króla Bolesława Śmiałego. Z tego też powodu poniósł męczeńską śmierć w 1079 r. Jest głównym patronem Polski. Św. Stanisław okazał się być dobrym pasterzem i przewodnikiem. Brał wzór z osoby Jezusa Chrystusa, dlatego w dzisiejszą uroczystość odczytujemy Ewangelię o Jezusie – Dobrym Pasterzu.


CZYTAJ!

J 10, 11-16

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz».


ROZWAŻ!

Swoją wypowiedź Jezus skierował do faryzeuszów. Była to grupa wpływowych Żydów, których cechowała gorliwość oraz skrupulatne przestrzeganie Prawa. Działali oni głównie w Palestynie od II w. przed Chr. do I w. po Chr. Św. Marek widział w faryzeuszach grupę niższych przywódców społeczeństwa, którzy rywalizowali z Jezusem o wpływy. Ewangelista Jan ukazał ich jako uznawaną publicznie władzę, która atakowała Chrystusa. W Ewangelii według św. Mateusza faryzeusze proponują konkurencyjny program reformy i są krytykowani za hipokryzję. Natomiast św. Łukasz przedstawił ich jako obserwatorów Jezusa, którzy zupełnie Go nie rozumieli.

Chrystus wielokrotnie w swoim nauczaniu odwoływał się do obrazów znanych słuchaczom z codziennego życia. Tym razem przyrównał siebie do pasterza, który dobrze spełnia swe obowiązki i tak bardzo kocha własne owieczki, że jest w stanie dobrowolnie oddać za nie swoje życie. Taka postawa jest obca najemnikom i pseudo-pasterzom, którzy w obliczu niebezpieczeństwa nie myślą o owcach, tylko o ratowaniu swojej skóry. Jezus wyjaśnił, dlaczego tak czynią. Po prostu nie zależy im na owcach. Troszczą się tylko o swoją zapłatę i nie wystawiają się na ryzyko.

Chrystus nazwał siebie dobrym pasterzem. Przymiotnik dobry oznacza kogoś autentycznego, szlachetnego i rzeczywistego – w przeciwieństwie do tych, którzy nazywali siebie pasterzami, a w rzeczywistości zwodzili tylko ludzi i sprowadzali ich na manowce.

W czasach starożytnych pasterze, dla bezpieczeństwa, gromadzili na noc swe stada w jednej dużej owczarni – pilnowanej przez stróża. Rano pasterze wywoływali swe owce po imieniu i wyprowadzali je z owczarni na pastwisko. Zwierzęta doskonale znały głos swego opiekuna i wiernie za nim podążały. Z drugiej zaś strony również i pasterz znał swoje owieczki, a w języku Biblii znać kogoś oznaczało też go miłować.

Jezus jest zatem pasterzem jednostki, gdyż troszczy się o każdego z nas z osobna. W Jego oczach nie stanowimy jednej, zbitej i anonimowej masy. Każdy z nas jest dla Niego kimś wyjątkowym, cennym, niepowtarzalnym, każdego z nas doskonale zna i wie o nas wszystko. Stąd troszczy się o każdego z nas z osobna, wie, czego nam potrzeba, zna nasze radości i smutki, pociesza w trudnych chwilach, odnawia nasze życie, jest zawsze z nami, dba o to, byśmy nie byli głodni i spragnieni, darzy dobrocią i łaską oraz chroni przed niebezpieczeństwami. Możemy być spokojni wiedząc, że Chrystus nie zostawi nas nigdy samych, nie pozostawi nas na pastwę losu i w każdej chwili będzie się nami opiekować. Czy w takim razie może przydarzyć się nam coś złego? Nie! Pod warunkiem, że Mu zaufamy i blisko się Go będziemy trzymać, dlatego nie traćmy Go nigdy z oczu. Postępujmy wiernie za Nim, jak owce za dobrym pasterzem.

W dzisiejszych czasach taką funkcję dobrego pasterza, w imieniu Jezusa, pełnią biskupi oraz kapłani. W tym dziele wspomagają ich diakoni. Również dla nich wzorem do naśladowania powinien być Chrystus – Dobry Pasterz. Zdawał sobie z tego doskonale sprawę św. Stanisław, który starał się przewodzić powierzoną sobie owczarnią na wzór naszego Boskiego Mistrza.

Podczas osobistej medytacji tekstu biblijnego, warto sobie zadać kilka pytań:

  • Jaką jestem owieczką (jakim jestem chrześcijaninem)?
  • Jak wygląda moje posłuszeństwo względem posyłanych mi przez Jezusa pasterzy (papieża, biskupów, prezbiterów, diakonów): czy uważnie słucham ich głosu i staram się wiernie za nimi kroczyć? A może ich lekceważę, kreuję siebie na pasterza, obrażam się, gdy podniosą głos, jestem zdenerwowany, gdy użyją wobec mnie laski pasterskiej i zabronią mi się oddalać czy też bawić z miło oraz przyjaźnie wyglądającymi wilkami (w owczej skórze)?
  • Czy jako biskup, prezbiter, diakon staram się brać wzór z Jezusa Dobrego Pasterza i tak jak On paść owce oraz kierować owczarnią?

MÓDL SIĘ!

Panie, daj nam świętych kapłanów! Ty sam ich utrzymuj w świętości!
O Boski i Najwyższy Kapłanie,
niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy … (imię i nazwisko księdza)
wszędzie i chroni go od zasadzek i sideł diabelskich,
które Zły ustawicznie zastawia na jego duszę.
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,
kruszy i wniwecz obraca wszystko to,
co by mogło przyćmić świętość tego kapłana, bo Ty wszystko możesz”. AmenŻYJ SŁOWEM!

Na zakończenie medytacji wybierz jedno lub kilka propozycji konkretnego działania:

· Podziękujmy Bogu za pasterzy - papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów (za powierzone sobie owieczki) oraz otoczmy ich (je) modlitewną pamięcią;

· Pamiętajmy w swoich modlitwach o pasterzach, którzy się w życiu pogubili, a także o kapłanach chorych, starszych i zmarłych;

· Błagajmy Boga o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne oraz misyjne;

· Odmówmy modlitwę za kleryków;

· Wesprzyjmy modlitewnie kandydatów do diakonatu (święcenia odbędą się 9 maja) oraz prezbiteratu (święcenia będą miały miejsce 23 maja);

· Włączmy się w Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów (więcej informacji na stronie internetowej: www.ddak.wordpress.com).

ks. Łukasz Florczyk


fot. www.bazylikaszczepanow.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459633

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu