Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 24.05.2015

2015-05-18

News
"Gdy dopełniły się dni Pięćdziesiątnicy" - tj. pamiątka pięćdziesiątego dnia, gdy naród wybrany, po złożeniu ofiary z baranka, otrzymał Prawo na Górze Synaj oraz pięćdziesiątego dnia po ukrzyżowaniu, gdy zabito prawdziwego Baranka Wielkanocnego, zstąpił Duch Święty na cały Kościół. Niewidzialny Duch widzialnymi znakami objawił swoje przyjście!


CZYTAJ!
J 20,19-23

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».


ROZWAŻ!


"Niewidzialny Duch widzialnymi znakami objawił swoje przyjście" - przekonuje św. Bernard. Duch Święty objawił nam coś o sobie samym, kim jest ów zapowiadany Pocieszyciel?

Jesteśmy jednak podobni do uczniów z Efezu, do których przybył Paweł i zapytał: "Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?". A oni odpowiedzieli: "Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty" (Dz 19, 1-3).

Duch Święty wciąż jest dla nas nie tylko niewidzialny, ale często kompletnie nieznany! Przyjęcie Ducha Świętego wiąże się bowiem z przyjęciem wiary. Wielu dzisiejszych członków Kościoła, ochrzczonych w okresie niemowlęctwa, bierzmowanych w młodości, uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej bez żadnego wprowadzenia w wiarę, bez wyraźnego i osobistego związku z Jezusem Chrystusem, obdarzona jedynie zdolnością do wierzenia, daną przez chrzest i obecność Ducha Świętego. Wielu tak naprawdę nie przyjęło jeszcze Duch Prawdy - Ducha Pocieszyciela - Ducha Mocy. A każdy z nas wierzących ma taką możliwość. Tylko potrzeba przestać się lękać - uradować się z bliskości Pana - przyjąć z rąk kapłanów (następców apostołów) posługę jednania: Weźmijcie... [moc Ducha, Dar pojednania, komunii z Bogiem]!

"Niewidzialny Duch widzialnymi znakami objawił swoje przyjście". W opisie z Dziejów Apostolskich były to szum z nieba, gwałtowny wicher, a potem języki ognia oraz mowa w różnych językach, w których Duch pozwalał się wypowiedzieć - tzw. glosolalia.

Cztery widzialne znaki niewidzialnego Ducha:
- szum, który porusza;
- wicher, którzy przychodzi z różnych stron;
- ogień, który rozpala
- i mowa w obcych językach, która domaga się tłumaczenia. Duch Święty objawia nam coś o samym sobie, swoją naturę, tajemnicę, a Pan Zmartwychwstały zachęca: Weźmijcie Ducha!

Człowiek wierzący, gdy przyjmuje to zaproszenie do osobistej relacji z Bogiem, poznaje, że Duch porusza go wnętrze, przychodzi do jego serca, rozpala i rozgrzewa oraz pozwala uwielbiać Boga słowami, których nie spodziewalibyśmy się wypowiedzieć. Papież Leon Wielki wołał: "Wezbranym tedy od radości sercem oddajmy hołd Duchowi Świętemu! Z Niego bowiem bierze uświęcenie cały Kościół i każda dusza napełnia się rozumem. On jest natchnieniem wiary, nauczycielem prawdy, źródłem miłości, znamieniem czystej duszy, przyczyną sprawczą wszelkiej cnoty. Wierzące serca niechaj się ciesz, że jednego Boga w Trójcy - Ojca, Syna i Ducha - chwali cała ludzkość i wyznaje Go wszystkimi językami".

Wziąć Ducha może ten, który wierzy w Jego moc i uwielbia Go tak, jak On sam mu pozwala. Możesz to czynić tylko czystym sercem, przepełnionym radością i mocą przebaczenia. W każdą niedzielę (każdego dnia) w parafialnym Wieczerniku może doświadczyć Pięćdziesiątnicy! Gdyby nasza wiara była tak wielka jak owych uczniów w Jerozolimie, to śpiewalibyśmy różnymi językami, a kapłani tłumaczyliby je nam na chwałę Bożą. Działyby się i tu znaki i uzdrowienia, których doświadczają i dzisiaj ludzie wierzący w różnych miejscach, np. podczas Mszy z uzdrowieniem, podczas kongresów Nowej Ewangelizacji...

Osobiście przeżyłem takie "wylanie Ducha" na placu św. Piotra podczas wyboru papieża Franciszka; szum, wicher, ogień radości i uwielbienie w różnych językach. A gdy papież poprosił o modlitwę cały Kościół i skłonił nisko głowę, to zapadła taka cisza, którą wówczas wypełnił Duch Mocy, Duch Pocieszyciel, Duch Prawdy - Boży Duch, który prowadzi nasz Kościół. Jezus przecież zapewnił: "A Wspomożyciel - Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem" (J 14, 25).

Każdy z nas otrzymał już dar Ducha, każdy z nas może być ewangelizatorem z Duchem. Papież Franciszek przekonywał, że ewangelizacja to nie jest ciężki obowiązek niektórych, ale misja dla nas wszystkich. "Jak bardzo chciałbym znaleźć - przekonywał w adhortacji o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie - odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ ON jest duszą ewangelizacji Kościoła" (EG 261).

Jeśli wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii i wiemy, że Duch ewangelizuje w nas i przez nas, to warto zapytać:
  • Co winienem zrobić, by być użytecznym narzędziem Ducha Świętego?
  • Jak ewangelizować bardziej gorliwe, radośnie, ofiarnie, śmiało, z miłością, by zarażać innych?
  • Co oznacza dla mnie "wziąć Ducha", Jego moc, czystość, odpuszczenie, radość, pokój...?


MÓDL SIĘ!


Chwalmy Pana za wszystkie Jego dary,

którymi nas napełnił,

i prośmy Ducha Świętego, by przyszedł,

niech dopełni się nasze całkowite oczyszczenie,

tak nam potrzebne,

byśmy umieli w pokorze przyjąć nieskończone miłosierdzie Boga.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

Podejmijmy próbę ewangelizacji - rozmowy o Bogu / Duchu Pocieszycielu - w swoim najbliższym otoczeniu: w domu, wśród najbliższych, przyjaciół, a może w drodze do pracy, podczas posiłków, na uczelni...

ks. Jan Kochel

fot. www.riviera24.it

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11460024

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu