Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

X Niedziela zwykła - 7.06.2015

2015-06-01

News
Mówi się czasami, że na wynik walki wpływa mentalność i morale wojska. Fałszywy pogląd o swoich możliwościach i potencjale oraz o sile przeciwnika może spowodować przegraną, pomimo ewidentnej przewagi z naszej strony.


CZYTAJ!
Mk 3,20-35

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».


ROZWAŻ!

Pomimo zdecydowanych kontrowersji między Jezusem a uczonymi w Piśmie, żadna ze stron nie ma wątpliwości co do trzech kwestii:

  • w naszym życiu dokonuje się walka przeciwko złemu duchowi (Mk 3,27),
  • Jezus ma władzę nad złym duchem (Mk 3,22),
  • apostołowie, w autorytecie Jezusa, wyrzucają złego ducha (wiemy to z relacji Łukasza – Łk 11,19).

Te trzy pewniki pozwalają nam dojrzalej spojrzeć na proces, który zwykło się nazywać walką duchową.

Zasadniczą prawdą jest stwierdzenie, że władzę nad całym światem sprawuje Bóg. To w Jego ręku jest zarówno walka, jak i ostateczny jej wynik, czyli zwycięstwo.

Jako chrześcijanie zostaliśmy wyposażeni do zwyciężania.

W czym pobłądzili uczeni w Piśmie? W niewłaściwym miejscu dopatrywali się źródła mocy. Wierząc Jezusowi, mogli stać się mocarzami i zwycięzcami, ale idąc za swoim fałszywym mniemaniem stali się źródłem zamieszania dla siebie i innych. Kiedy więc stajemy do walki, nie możemy tego robić tylko według własnego pomysłu i ludzkiego mniemania. Każdy dzień jest dniem walki i nikt nie może pozostać obojętny. Nie ma terenów neutralnych. Przyjmując od Jezusa wyposażenie do walki duchowej, czyli autorytet, moc i uzbrojenie, mamy przewagę w tej walce i pewność ostatecznego zwycięstwa.

Pierwszy element to autorytet, bo idziemy w imię Jezusa. Nie bez znaczenia jest więc ta prosta modlitwa ze znakiem krzyża: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Drugim elementem jest moc. Każdego dnia na modlitwie napełniamy się obecnością Ducha Świętego i otrzymujemy siłę, która razem z darem męstwa pozwala zdobywać przestrzenie dla Jezusa.

Trzecim elementem jest uzbrojenie, którego części szczegółowo wymienił św. Paweł w Ef 6,13-17 (miecz Ducha, czyli słowo Boże; hełm zbawienia; wiara jako tarcza; nogi obute w gotowość głoszenia dobrej nowiny; sprawiedliwość jako pancerz; prawda, którą są przepasane biodra).

Wniosek jest prosty: nie jesteśmy bezradni wobec złego. Wprost przeciwnie: jako chrześcijanie, mając autorytet, moc i uzbrojenie, jesteśmy śmiertelnie niebezpieczni dla szatana i do nas należy ostateczne zwycięstwo. Nie możemy jednak pozwolić na poddanie się fałszywym opiniom oraz ideom, które mogłoby wywołać w naszym sercu niepotrzebny lęk i zamęt.


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, Ty jesteś zwycięskim Wodzem, który przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężyłeś złego i w triumfalnym pochodzie poprowadziłeś pokonane Moce, Zwierzchności i Władze. Daj mi, proszę, Ducha mądrości, abym skorzystał z całego bogactwa Twojego autorytetu w tej walce, która zmierza do ostatecznego Twojego zwycięstwa. Proszę Cię też o Ducha mocy i trzeźwego myślenia, abym odważnie stawał do tej walki, która każdego dnia pozwala mi zatknąć Twój sztandar na warowaniach przeciwnika.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez kolejne dni módl się o skuteczne wykorzystanie poszczególnych elementów uzbrojenia. I tak: w niedzielę – o miecz Ducha (słowo Boże); w poniedziałek – o hełm zbawienia, we wtorek – o wiarę jako tarczę; w środę: o nogi obute w gotowość głoszenia dobrej nowiny; w czwartek – o sprawiedliwość jako pancerz; w piątek – o prawdę, którą są przepasane biodra.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453991

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu