Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XI Niedziela zwykła - 14.06.2015

2015-06-10

News
Podczas codziennej modlitwy Ojcze nasz kierujemy do Boga siedem próśb. Oto jedna z nich: Przyjdź Królestwo Twoje! Z tym wezwaniem związane są także inne słowa: Marana tha! (Przyjdź, Panie Jezu!). Tekst możemy odnaleźć w końcowej części Pierwszego Listu do Koryntian oraz w Apokalipsie. Być może słowa te stanowiły pozdrowienie pierwszych chrześcijan, którzy oczekiwali rychłego powrotu Jezusa (paruzji) oraz nadejścia Jego Królestwa. Czym jest owe Królestwo i do czego można je porównać?

CZYTAJ!
Mk 4,26-37

Jezus powiedział do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.


ROZWAŻ!

Królestwo Boże jest już obecne wśród nas. Przybliżyło się ono do nas w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to jednak rzeczywistość żywa, ponieważ ciągle się rozwija i rozrasta – aż do osiągnięcia pełni w chwili powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię.

Pan Jezus przyrównał rozrost Królestwa Bożego do rozwoju ziarenka gorczycy. Na szczególną uwagę zasługuje kontrast pomiędzy wielkością tego ziarenka a rozmiarami późniejszego krzewu, bowiem z malutkiego ziarenka gorczycy potrafi wyrosnąć duży krzak. Takie rośliny osiągają zwykle ok. 1,5 m wysokości. Zdarzało się jednak, że gorczyce rosnące przy Jeziorze Galilejskim dochodziły nawet do 5 m. W związku z tym, że roślina ta odrastała co roku, ptaki nie mogły budować w niej swoich gniazd w okresie wczesnej wiosny. Jednak mniejsze ptaki często siadały na jej gałęziach i najprawdopodobniej taką scenę miał przed oczami Chrystus, który wypowiedział te słowa.

Rzeczywiście, Pan Jezus rozpoczął swoją działalność od powołania niewielkiej grupki uczniów, którym głosił Ewangelię o zbawieniu (aluzja do małego ziarenka gorczycy). Jednak na koniec Jego Królestwo osiągnie wielkie rozmiary (aluzja do krzewu, który wyrósł z ziarenka gorczycy). Możemy w tym miejscu przytoczyć słowa wyjęte z Apokalipsy św. Jana: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka» (Ap 7,9-10).

Patrząc jednak na obecną sytuację Kościoła w wielu miejscach świata, to można popaść w pesymizm. W Europie kościoły świecą pustkami, a w innych regionach chrześcijanie są prześladowani, torturowani i zabijani. Musimy jednak pamiętać, że tu chodzi o Królestwo Boże, a nie nasze – ludzkie, tu chodzi o zamysł Boży, a nie nasz – ludzki. Bóg osobiście nadzoruje wzrost swego Królestwa i ostatecznie doprowadzi do jego pełni, ale… wszystko w Jego czasie i zgodnie z Jego wolą!

Św. Cyryl Jerozolimski zapisał takie słowa: Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: Przyjdź Królestwo Twoje.

Zatem podczas osobistej medytacji warto zadać sobie kilka pytań:

  • Czy jestem w stanie łaski uświęcającej i czy moje serce jest wolne od grzechu ciężkiego?
  • Kiedy ostatni raz przystąpiłem (przystąpiłam) do Sakramentu Pokuty i Pojednania?
  • Czy moje uczynki, słowa i myśli potwierdzają zasadę, że chrześcijanin powinien żyć według Ducha, a nie według ciała?
  • Czy rzeczywiście pragnę szybkiego nadejścia Królestwa Bożego (nawet w tej chwili), czy też wręcz odwrotnie?


MÓDL SIĘ!

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE,

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi,

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw od złego.

Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Proponuję przeczytać punkty 2816-2821 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Po przeczytaniu każdego punktu, postaraj się streścić go swoimi własnymi słowami. Zrób także wszystko, co w Twojej mocy, by każdego dnia spełnić przynajmniej jeden dobry uczynek.

ks. Łukasz Florczyk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459397

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu